airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Landslægeembedets notat om tuberkulose 2022

25. maj 2023

Landslægeembedets notat om tuberkulose 2022 

Tuberkulose (TB) er stadig udbredt i Grønland. Diagnostikken foregår i Grønland via en PCR-test og/eller analyse på Statens Seruminstitut i Danmark og/eller på baggrund af kliniske fund.

Incidensen i 2022 var 58 nye tilfælde af tuberkulose (103 pr. 100.000 indbyggere) med relativt flest tilfælde i region Disko og færrest i region Qeqqa. I seks tilfælde havde personen tidligere havde haft tuberkulose. I 50 ud af 58 (86 %) tilfælde handlede det om pulmonal tuberkulose. I 56 ud af 58 (91 %) tilfælde blev ekspektorat sendt til dyrkning på Statens Seruminstitut, hvoraf 63 % var positive. Incidensen over en 10-årig periode sås at være højest i region Kujataa og lavest i region Avannaa.

Cirka to tredjedele af tuberkulosetilfældene i 2022 var mænd. De fleste tuberkulosetilfælde blev diagnosticeret hos 30 til 35-årige og 55 til 60-årige. Der blev ikke registret nogle tilfælde i aldersgruppen 45 til 50 år. Forskelle på spredningen af sygdommen i forskellige aldersgrupper og blandt køn kan sandsynligvis forklares ved forskelle i levevis, adfærd og social kontakt.

Tuberkulose kan ligge latent i flere år, men kan aktiveres senere i livet. Der findes dog ingen opgørelser over den reelle prævalens af latente sygdomstilfælde. I 2022 var der 216 personer, som fik påvist latent tuberkulose. Der var 27 personer som blev sat i profylaktisk behandling – heraf fem mindre børn, som var nærkontakt til en smittet uden, at der var påvist latent sygdom.

Læse hele teksten her