airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Svangerskabsafbrydelser i Grønland 2022

9. februar 2024

I 2022 blev der i alt udført 857 aborter fordelt på 800 kvinder. Ud af 1.000 kvinder i alderen 13-49 år blev der foretaget 62,2 aborter. Der var relativt flest aborter i Region Kujataa med 91,3 aborter pr. 1.000 kvinder og færrest i region Avannaa med 42,5 aborter pr. 1.000 kvinder. Den samlede abortrate var 2.074 pr. 1.000 kvinder, som svarer til at hver kvinde i løbet af den fertile alder vil få 2,1 aborter, hvis aborttallet forbliver som i 2022.

Der var relativt flest aborter i aldersintervallet 20 til 29 år. Abortraten for 15 til 19-årige var på niveau med abortraten for 30 til 34-årige. Der var seks aborter udført på kvinder under den seksuelle lavalder.

Medicinske aborter udgjorde 86,3 % af alle aborter og var den hyppigste metode uanset, hvor langt kvinderne var i graviditeten. Efter 12. svangerskabsuge blev der kun udført medicinske aborter – bortset fra en enkel kirurgisk abort i Tasiilaq. Langt størstedelen (94 %) af aborter i Taasiilaq var kirurgiske og udgjorde cirka en tredjedel af alle kirurgiske aborter på landsplan. I Nuuk blev der derimod udført langt flest medicinske aborter (96 %).

Der var 56 kvinder ud af 800 kvinder (7,0 %), som fik to aborter og en enkelt, som fik tre aborter i kalenderåret 2022.

I 2022 søgte 28 kvinder om senabort, hvor 23 fik tilladelse og fem fik afslag. Af de 23 samrådstilladelser, blev 21 givet på social indikation. De væsentligste årsager til at give tilladelse til senabort var status som alenemor, umodenhed, en uhensigtsmæssig opvækst og familiesituation og/eller bolig situation, psykiske problemstillinger, vold, rusmiddelmisbrug. Omvendt blev der i de fem sager, hvor der blev givet afslag, lagt vægt på støttende familieforhold/netværk samt passende boligforhold og fravær af misbrug og vold.
I to sager var en af begrundelserne, at det ville være traumatisk for kvinden at skulle igennem en abort.

Der blev i to tilfælde givet tilsagn til senabort grundet misdannelser hos fosteret efter fosterdiagnostisk undersøgelse.

Det højeste antal aborter, i forhold til antal kvinder i den fertile alder set over en 10-årig periode, var i 2018. Det samlede antal aborter i Grønland set i forhold til antal kvinder i den fertile alder har været nogenlunde konstant de sidste 20 år.