airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Samarbejde med Groenlands Statistik om sundhedsdata

18. december 2023

Samarbejde med Grønlands Statistik om sundhedsdata 

Landslægeembedet har i en årrække samarbejdet med Grønlands Statistik om udgivelse af nogle af de data om sundhed og sygdom som Landslægeembedet indsamler. Målet er at gøre data bedst muligt tilgængelige for interesserede borgere, offentlige myndigheder, politikere, journalister og andre med interesse i sundhedsområdet.

Vi har nu opdateret en række data om dødsårsager, selvmord, ulykker, seksuelt overførte sygdomme og svangerskabsafbrydelser. Landslægeembedet samarbejder også med Grønlands Statistik om fødselsstatistikken. hvilket har medført en langt bedre kvalitet.

Hos Grønlands Statistik kan forskere til analyseformål og efter aftale, kombinere sundhedsdata med andre persondata.

Der er link til data fra Landslægeembedets hjemmeside (https://nun.gl/emner/udgivelser/data_ved_groenlands_statistik?sc_lang=da ), men data kan også tilgås direkte fra Statistikbanken i Grønlands Statistik (https://bank.stat.gl/pxweb/da/Greenland/).