airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fødsler i Grønland 2022

18. december 2023

I 2022 var der 747 fødsler, heraf otte tvillingefødsler, så der i alt blev født 755 børn, hvoraf 754 var levendefødte. Der var 366 levendefødte piger og 388 drenge. I forhold til antal kvinder i den fertile alder (fertilitetskvotienter), blev der født flest børn i region Qeqqa og færrest i region Sermersooq. Der blev født flest børn af mødre i alderen 25-34 år. Den samlede fertilitetskvotient var på 1.810, som er det antal børn 1.000 kvinder vil få i løbet den fertile alder, hvis fertiliteten er den, som den var i 2022. Dette betyder, at på nuværende tidspunkt reproducerer befolkningen ikke sig selv.

Cirka to tredjedele (66,3 %) af fødslerne i landet foregik på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvilket ikke afspejlede det underliggende befolkningsgrundlag i regionen, da fødende fra andre regioner blev henvist hertil. Regionssygehuset i Ilulissat varetog herudover et betydeligt antal fødsler (16,6 %). Begge år foregik cirka to tredjedele (65,8 %) af fødslerne i den region, den fødende bopælsmæssigt tilhørte. Det var dog kun lidt over halvdelen (52,6 %), som fødte i egen by og dermed ikke rejste for at føde. Heraf fødte fem kvinder på ikke udpegede fødesteder, hvoraf fire var præterme fødsler.

Gennemsnitsvægten på levendefødte, hvor der forelå vægtregistrering i 2022 var 3,55 kg og gennemsnitslængden var 50,88 cm.

Gennemsnitsalderen for fødende i Grønland var 28,9 år i 2022. Andelen af teenagemødre (15-19 år) var 6,2 % af alle fødsler. Til sammenligning var det i Danmark 0,3 %. Den største andel af teenagefødsler var i region Avannaa (10,7 %) og den laveste i region Sermersooq (0,3 %).

I 2022 udgjorde flerfoldsfødsler otte ud af 747 (1,1 %) fødsler. Det sås, at 56,3 % ved tvillingefødsler havde en en fødselsvægt under normalområdet. Fem ud af otte tvillingefødsler endte med sektio.

Den perinatale dødelighed i 2022 lå på 13,2 pr. 1.000 nyfødte og den neonatale dødelighed på 8,5 pr. 1.000 levendefødte børn. Over en fem-årig periode var den samlede perinatale dødelighed på 12,6 pr. 1.000 nyfødte børn og den samlede neonatale dødelighed på 12,6 pr. 1.000 levendefødte børn.

Ud af 747 fødsler skete 49 (6,6 %) for tidligt (før 37. uge). Mere end to tredjedele (69,6 %) fødte til terminen (uge 37. uge – 40 uger). Lidt under en fjerdedel (23,5 %) af de fødende gik over terminen og fødte efter 40 graviditetsuger. Der var ni ud af 10 dødfødte eller døde indenfor første leveuge, der blev født før 37. uge.

Lidt under en tiendedel (9,7 %) af fødslerne endte med sektio.

Set over en 10-årig periode har fødselstallet været faldende, hvor fødselstallet i 2022 var det laveste.