airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fødsler i Grønland 2020 - 2021

24. maj 2023

Fødsler i Grønland 2021 og 2022 

I 2020 og i 2021 var der i alt henholdsvis 841 (422 drenge og 419 piger) fordelt på 831 fødsler og 766 (401 piger og 365 drenge) fordelt på 758 fødsler. Cirka to tredjedele af fødslerne foregik på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvilket ikke afspejlede det underliggende befolkningsgrundlag i regionen, da fødende fra andre regioner blev henvist hertil. Regionssygehuset i Ilulissat varetog herudover et betydeligt antal fødsler.

Begge år foregik cirka to tredjedele af fødslerne i den region, den fødende bopælsmæssigt tilhørte. Det var var det dog kun lidt over halvdelen, som ikke skulle rejste for at føde. I 2020 var der 11 kvinder og i 2021 seks kvinder, som fødte i en by eller bygd, der ikke var godkendt som fødested.

Gennemsnitsvægten på nyfødte i 2020 var 3562 g og i 2021 3571 g.

Gennemsnitsalderen for fødende var 28,2 år i 2020 og 28,7 år i 2021.

I 2021 var fødselstallet det laveste i en 10-årig periode, og set over en 10-årig periode har det været let faldende.

Set i forhold til antal kvinder i den fertile alder var der flere fødsler på Færøerne og færre i Danmark sammenlignet med Grønland. Der var langt flere fødende i Grønland I aldersgruppen 15 til 24 år og efter 40 års-alderen sammenlignet med de øvrige to lande. i gennemsnit var fødende kvinder i Grønland cirka tre år yngre end danske fødende kvinder.

I 2020 blev der født ti hold tvillinger, mens der i 2021 blev født seks hold tvillinger og et hold trillinger.

I 2020 var der seks og i 2021 var der tre dødfødte børn. Den samlede spædbarnsdødelighed i 2020 lå på 7,2 og i 2021 på 10,4 pr. 1.000 levendefødte børn.

Lidt under en tiendedel af fødslerne endte med sektio begge år. Der synes ikke at være sammenhæng mellem forløsningsmetode og dødfødsler.

Læs fulde rapport her