airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Klager over sundhedsfaglig behandling

29. september 2022
Formålet med nærværende projekt, er:
  • At vurdere om der er nogle overordnede karakteristika, som kan give et billede af, hvad der
    hovedsageligt klages over, hvem, der klager og hvor klagerne er geografisk funderet.
  • At vurdere hvor mange klager, der afgøres og hvad udfaldet af afgørelsen er.
  • At få indsigt i patienternes oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet, udredning og behandling
    ved at identificere gennemgående temaer i klagerne.

Rapport om klagesager