airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kalaallit Nunaani peqqinnissaq pillugu inatsisiliorneq

Denne underside er under udarbejdelse og dækker aktuelt ikke al gældende sundhedslovgivning i Grønland.

Landslægens virksomhed  

Autorisationslovgivning 

Ligsynslov 

Lægemidler 

Lovgivning vedrørende svangerskabsafbrydelse, sterilisation og kastration 

Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 

Tarnimikkut napparsimasunik nammineersinnaajunnaarsitsisarneq allatigullu pinngitsaaliissummik iliuuseqartarneq pillugit Inatsisartut Inatsisaat nr. 11, 12. juni 2019-imeersoq

Tarnimikkut nappaatilinnik kiffaanngissusiiaaneq allatigullu pinngitsaaliissummik iliuuseqarneq pillugu Inatsisartut Inatsisaata allanngortinnera pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 3. juni 2015-imeersoq (Pinngitsaaliissummik katsorsarneqarnermi eqqarsarfissinneqarneq, Napparsimasunut siunnersortinik atorfinitsitsisarnermi aalajangiinissamut pisinnaatitsineq, Maalaaruteqartarneq aamma eqqartuussivilersuussisinnaaneq)

Tarnimikkut nappatilinnut immikkoortortaqarfimmi napparsimasup allagarsiaanik/nassiussarsiaanik, napparsimmavimmi inigisaanik, pigisaanik, timaalu satsillugu misissuineq, kiisalu pigisanik assigisaannillu arsaarinninneq suujunnaarsitsinerlu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 14, 2. december 2013-imeersoq

Tarnimikkut Nappaatillit Maalaarutaannik Aalajangiisartut suleriaasiat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 2. december 2013-imeersoq

Namminersorlutik nalunaarutaat nr. 16, 26. august 2015-imeersoq Napparsimasunut siunnersortit pillugit

Tarnimikkut Nappaatillit Maalaarutaannik Aalajangiisartut suleriaasiat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 2. december 2013-imeersoq

Tarnimikkut nappaatilinnik nammineersinnaajunnaarsitsinermut allatigullu pinngitsaaliissummik iliuuseqarnermut atatillugit ilisimatitsineq maalaaruteqarsinnaanermillu ilitsersuineq pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 16, 2. december 2013-imeersoq

Pinngitsaaliissummik unitsitsinermi periutsit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 17, 2. december 2013-imeersoq

Peqqinnissaqarfiup immikkoortuini pinngitsaaliissummik iliuuseqarnernik nalunaarsuiviit nalunaarsukkallu, pinngitsaliilluni iliuutsinik nalunaarsuineq nalunaarutiginninnerlu, kiisalu uninngavimmit angerlartitaanermut atatillugu isumaqatigiissusiorneq ataqatigiissaakkanillu pilersaarusiorneq pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 18, 2. december 2013-imeersoq

 

Klager over sundhedsvæsenet og sundhedsfaglig virksomhed 

Lovgivning om smitsomme sygdomme, herunder seksuelt overførbare sygdomme 

Anmeldelse af cancersygdomme til Landslægeembedet 

Patienters retsstilling og rettigheder