airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Grønlands Sundhedslovgivning

Denne underside er under udarbejdelse og dækker aktuelt ikke al gældende sundhedslovgivning i Grønland.

Landslægens virksomhed 

Autorisationslovgivning 

Ligsynslov mv. 

Lægemidler 

Lovgivning vedrørende svangerskabsafbrydelse, sterilisation og kastration 

Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 

Klager over sundhedsvæsenet og sundhedsfaglig virksomhed 

Lovgivning om smitsomme sygdomme, herunder seksuelt overførbare sygdomme 

Anmeldelse af cancersygdomme til Landslægeembedet 

Patienters retsstilling (selvbestemmelse, patientens inddragelse, sundhedspersonens ansvar, uafvendeligt dødende, aktindsigt, tavhedspligt mv.) og rettigheder