airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

FAQ om forhandling og import af cannabisprodukter med et THC-indhold på under 0,2%

Hvilke produkter kan min virksomhed importere? 

- I udgangspunktet kan en virksomhed importere alle cannabisprodukter, der har et THC-indhold på under 0,2%, og hvis virksomheden har en gyldig tilladelse hertil fra Landslægeembedet.

 

Jeg ønsker at importere cannabisprodukter, der har et indhold af THC på 0% kan jeg få tilladelse til det? 

- Hvis du vil importere cannabisprodukter, der indeholder 0% THC så skal du ikke søge om tilladelse hos Landslægeembedet. Dette kan du frit gøre uden en tilladelse. Du skal kun søge om tilladelse til import, hvis de ønskede cannabisprodukter har et indhold af THC, hvoraf indholdet skal være under 0,2%.

 

Hvem kan søge om tilladelse til at indføre cannabisprodukter, der har et THC-indhold på under 0,2%? 

- Det er kun virksomheder, der kan søge om tilladelse til at indføre cannabisprodukter, der har et THC-indhold på under 0,2%. Virksomheder forstås som juridiske personer, der har et CVR-nummer og som ikke er erklæret insolvente.

 

Kan man ansøge om indførsel af andre produkter med et indhold af under 0,2 procent THC end cannabisprodukter? 

- Det er kun Cannabis (hvorved forstås alle overjordiske dele af planter tilhørende slægten Cannabis, hvorfra harpiksen ikke er fjernet. Undtaget er dog frugter af hampeplanten (hampefrø og hampetaver i isoleret tilstand) jf. bilag 1 til Selvstyrets bekendtgørelse om euforiserende stoffer nr. 59, der kan indføres med tilladelse fra Landslægeembedet.

 

Kan der blive stillet særlige krav til de cannabisprodukter jeg ønsker at indføre? 

- Ja, det er Landslægeembedet, der vurderer om der skal stilles krav og i så fald hvilke krav, der stilles til produkterne for at opnå en tilladelse. Særlige krav kan afhænge fra ansøgning til ansøgning og kommer an på Landslægeembedets konkrete vurdering af en ansøgning.

 

Hvad er den sædvanlige sagsbehandlingstid på behandling af en ansøgning om indførsel af cannabisprodukter med et THC-indhold på under 0,2%? 

- Landslægeembedet tilstræber at sagsbehandle en ansøgning om indførsel inden for 14 arbejdsdage.

Bemærk at manglende svar på afklarende spørgsmål fra Landslægeembedet kan forsinke sagsbehandlingstiden. Sagsbehandlingstiden kan derfor blive forlænget.

 

Kan jeg indføre produkter og søge om tilladelse, efter at produkterne er ankommet til Grønland? 

- Nej, det er et krav, at der skal være søgt om tilladelse til indførsel hos Landslægeembedet før produkterne må indføres til Grønland.

 

Er cannabisprodukter der er indført med tilladelse fra Landslægeembedet altid lovlige?  

- Nej, Landslægeembedet kan ikke garantere at de indførte produkter er lovlige. Det er virksomheden som bærer ansvaret for, at de indførte produkter overholder de lovgivningsmæssige krav, herunder at grænseværdien på 0,2% THC ikke er overskredet. Der kan i øvrigt være anden lovgivning som produktet er omfattet af, f.eks. lovgivningen om fødevareprodukter, som virksomheden ligeledes har ansvaret for at sikre der ikke overtrædelse af.

 

Hvilke krav skal jeg som dansk virksomhed opfylde for at kunne indføre cannabisprodukter i Grønland, der har et THC-indhold på under 0,2%? 

- Udgangspunktet er, at den danske virksomhed skal opfylde de samme forpligtelser, som der gælder for grønlandske virksomheder. Disse fremgår af i Inatsisartutlov om euforiserende stoffer og Selvstyrets bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Den danske virksomhed (og udenlandske) skal således ansøge Landslægeembedet om tilladelse til indførsel.