airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tuberkulose

Ifølge de nationale TB strategier, så arbejder Landslægeembedet med tuberkulose forebyggelse og bekæmpelse

Tuberkulose forebyggelse og bekæmpelse 


Landslægeembedets opgaver:
  • rådgiver Naalakkersuisoq for Sundhed, samt det politiske og samfundsmæssige niveau
  • overvåger og monitorerer TB forekomsten
  • udarbejder forebyggelses og oplysningskampagner til borgerne, blandt andet med formålet at bevidstgøre befolkningen og forbedre den sundhedssøgende adfærd og derved reducere forsinkelse i selvhenvendelser ved TB symptomer
  • udarbejder sundhedsfaglige vejledninger
  • udvikler undervisningsmateriale til sundhedsprofessionelle og udfører undervisning og kurser
  • er ansvarlig for den elektroniske TB database, som bruges ved anmeldelse af tuberkulose 
  • støtter op om tværsektorielt og tværinstitutionelt samarbejde med fokus på problemstillinger i spændingsfeltet mellem det socialt og sundhedsfaglige
  • samarbejder internationalt med organisationer og arbejdsgrupper tilknyttet World Health organization ( WHO), European Centre for Disease and Control( ECDC) og International Circumpolar Surveillance (ICS)
  • støtter op om forsning i TB i Grønland og på tværs af Arktis
Vil du vide mere om tuberkulose?
Så følg linket www.tuberkulose.gl

Du kan læse om den nyeste TB strategi her

Grønland havde i sommeren 2016 besøg af et TB ekspert team bestående af repræsentanter fra WHO, Dansk Lunge Forening og Statens Serums Institut. Du kan læse deres anbefalinger her