airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ilisimatusarnermi ileqqorissaarnissamut ataatsimiititaliaq 

Ilisimatusarnermi Ileqqorissaarnissamut Ataatsimiititaliamut tunngasoq 


Ataatsimiitaliami ilaasortaapput:
  • Gert Mulvad, MD, Doc Ph.d. hc., regionslæge, DIS - lægefagligt medlem
  • Karsten Rex, MD. Ph.d., afdelingslæge ved DIH - lægefagligt medlem
  • Avâja Egede Lynge, Msc., Børnetalsmand, leder af MIO – lægmedlem
  • Emma Kristensen, B.A., Chefkonsulent ved Pinngortitaleriffik – lægmedlem
  • Landslægeembedet - Sekretær ved Videnskabsetisk Udvalg

Kalaallit Nunaanni Ilisimatusarnermi Ileqqorissaarnissaq pillugu Ataatsimiititaliap Kalaallit Nunaanni ilisimatusarnermi siunnersuisoqatigiinnit pilersinneqartup suleriaasissatut maleruagassai

§ 1.
Ataatsimiititaliap aqqa: Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaq pillugu Ilisimatusarnermi Ileqqorissaarnissaq pillugu Ataatsimiititaliaq

§ 2.
Ataatsimiititaliap allatseqarfia Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmi- ataatsimiititaliamut angerlarsimaffiuutigisumi- inissisimavoq.

§3.
Ataatsimiititaliami ilaasortaapput nakorsat marluk inuinnaallu marluk taakkunanngalu minnerpaamik ataaseq illugiinnik kalaallisut qallunaatullu oqaaseqartuussaaq.
Imm. 2. Ilaasortat Kalaallit Nunaanni Ilisimatusarnermi Siunnersuisoqatigiit innersuussutaat naapertorlugu Naalakkersuisunit toqqarneqartarput.
Imm. 3. Ilaasortat Inatsisartunut qinigaaffik naapertorlugu ukiut sisamakkaarlugit toqqagaasarput. Toqqagaaqqittoqarsinnaavoq.
Imm. 4. Ataatsimiititaliami ilaasortat akunnerminni siulittaasussaminnik nakorsamik toqqaassapput.

§ 4.
Ataatsimiititaliami suliassat
1) Nappaatit pinngortarnerannik ilisimatusarnerit, ilisimatusarnermi ileqqorissaarnissaq pillugu inunnik immikkut suliakkerlugit toqqaasarneq nappaatillu pinngortarnerannik ilisimatusarnerit suliarineqartarnerat pillugu qallunaat inatsisaanni maleruagassat naapertorlugit Kalaallit Nunaanni ingerlanneqartussatut pilersaarutaasunik, ilisimatusarnermi ileqqorissaarnissaq tunngavigalugu naliliineq.
2) Sapinngisaq tamaat suleriaatsinut Danmarkimi ilisimatusarnermi ileqqorissaarnermut atatillugu inunnik immikkut suliakkerlugit toqqaanikkut ingerlanneqartartunut malinnaaneq, kiisalu
3) Nappaatit pinngortarnerannik ilisimatusarnerup iluani ineriartornermik malinnaajuarneq tamatumunngalu atatillugu susassaqarfigisap iluani ileqqorissaarnissamut tunngatillugu apeqqutit ilisimaneqarnerulernissaannik suliniuteqarneq,
4) Nappaatit pinngortarnerannik ilisimatusarnerit saniatigut peqqinnissaq pillugu ilisimatusarnerit allat- soorlu apeqqutinik akiuilluni immersuinikkut misissuisitsinerit, ilisimatusartut nalunaarsukkanik tunngaveqarlutik misisuisarnerat nappaatillu pillugit innuttaasunik misissuinikkut ilisimatusarnerit naliliivigineqartarputaaq.

§ 5.
Ilisimatusarfissatut nalunaarutigisaq ilaasortap nammineq instituttianut, immikkoortortaanut, suliffeqarfianulluunniit attuumassuteqarpat ilaasortaq tamatuminnga ilisimatitsinissamut pisussaaffeqarpoq, taamatuttaaq ilaasortap taasumaluunniit qanigisaasa suliniummut inuttut aningaasatigulluunniit soqutigisarnerannik ilisimatitsinissaq ilaasortap pisussaaffigaa.

§ 6.
Ataatsimiititaliami ilaasortat pisortani atorfillit allanillu inuiaqatigiinni suliaqartut maleruagassat atuuttut naapertorlugit nipangiussisussaatitaapput.
Imm. 2. Paasissutissat pissarsiarineqarsimasut nipangiussisussaatitaanermit illersugaasut atoreerpata tamakkerlutik isumannaatsumik susassaqanngitsunit pissarsiarineqarsinnaajunnaarlugit atorsinnaajunnaarlugillu aserorterneqarnissaat, ataatsimiititaliami ilaasortat pisussaaffigaat.
Imm. 3. Nunatsinni Nakorsaaneqarfik ataatsimiititaliap suliaanut toqqorsivimmik pilersitsissaaq.

§ 7.
Ilisimatusartoq kinaluunniit Kalaallit Nunaanni peqqinnissamut tunngatillugu ilisimatusarniartoq misiliineq pillugu nassuiaammik nalunaarutitalimmik ataatsimiititaliamut nassiusseqqullugu kajumissaarneqarpoq. Ataatsimiititaliaq aalajangeereerpat ilisimatusarneq/misileraaneq aatsaat aallartinneqarsinnaavoq.

§ 8.
Misiliineq pillugu nassuiaatit nassiunneqartut tamarmik ataatsimiititaliamit qarasaasiakkut allakkatigut naliliivigineqassapput.
Imm. 2. Ilisimatusaatitut suliniut qarasaasiakkut ilaasortanut tamanut nassiunneqassaaq. Ataatsimiititaliami siulittaasoq ilaasortanut oqaaseqaammik tamanit oqaaseqarfigineqartussamik nassiussissaaq. Ilaasortat suliniummut oqaaseqaataat tunngavigalugit siulittaasoq akissusiussaaq taannalu ingerlateqqitassanngorlugu allatseqarfimmut nassiunneqassalluni.

§ 9.
Suliniummut akuersissutip nassiunneqarneranut atatillugu suliniummik nalunaarutiginninneq, misiliineq pillugu nassuiaat akuersissutillu assingi Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmi toqqortarineqartarput.
Imm. 2. Isumaqatigiissutit Kalaallit Nunaanni inunnut paasissutissanik katersinermi akuutinneqartunut tunngasut, Kalaallit Nunaanni najukamut nassuiaammi takuneqarsinnaassapput. Nunatsinni Nakorsaanerup isumaqatigiissutit nakkutigissavai.
Imm. 3. Ataatsimiititaliap aalajangigaasa malinneqarnissaat Nunatsinni Nakorsaanermit nakkutigineqassapput.

§ 10.
Ataatsimiititaliap suliai pisariaqanngisumik kinguarsarneqaratik aalajangiivigineqassapput, ilisimatusartumullu- nalinginnaasumik misiliineq pillugu nassuiaatip piumasaqaatit naapertorlugit suliarineqarsimasup allatseqarfimmit tiguneqarnerannit- sap. ak. arfineq pingasut qaangiutsinnagit ilisimatitsissutigineqassalluni. Akissuteqarfigineqarnissamut killiliussaq eqquutsinneqarsinnaanngippat tamatuma sumik patsiseqarneranik ilisimatusartoq ilisimatinneqassaaq. Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu inatsimmi, illuatungiliuttup allattugaatinik ilisimalersitaasinnaanermut-, tusarniaavigineqarnissamut-, tunngavilersuiffigineqarsinnaanermut maalaaruteqarsinnaanerlu pillugu ilitsersorneqarsinnaanermut pisinnaatitaaffeqarneranut tunngatillugu maleruagassat nalinginnaasut, aamma atuupput.

 

Ilisimatusarnermi ileqqorissaarnissamut tunngatillugu imminut nalunaarutigineq 

Suliniutit akuerisaasut