airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Information til personale og frivillige på væresteder/varmestuer/herberg

Gode råd til medarbejdere som arbejder med borgere i hjemløshed.
For borgere i hjemløshed kan det være en særlig udfordring at skulle forholde sig til en dagligdag med coronasmitte. I det følgende kan du læse mere om, hvordan du som medarbejder kan hjælpe.

Vær ekstra opmærksom og opsøgende
Borgere i særlige risikogrupper kan have svært ved selv at registrere forandringer i deres helbredstilstand og fortælle om det til andre. De kan derfor opleve symptomer på COVID-19 uden at tage de anbefalede forholdsregler.

For borgere der bor på et herberg eller som kommer på andre væresteder, er det derfor vigtigt, at medarbejderne holder ekstra øje med symptomer og eventuelt hjælper borgeren med at kontakte sundhedsvæsenet og isolerer borgeren så vidt muligt, så smittespredning undgås.


Symptomer
De mest almindelige symptomer er:
 • Hoste
 • Feber
 • Træthed
 • Ondt i halsen
 • Muskelsmerter
 • Snuen
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Diarré

For borgere, der lever i hjemløshed, er det vigtigt, at der er en hyppig kontakt fra opsøgende medarbejdere. Den opsøgende indsats skal sikre, at borgerne kan få den nødvendige hjælp ved eventuel smitte.


Med disse gode råd kan du hjælpe

1. Vis hensyn - vær opmærksom på hygiejne
Borgere i hjemløshed kan have vanskeligt ved at følgemyndighedernes anvisninger. Støt derfor op om at:
 • Vaske hænder ofte eller bruge håndsprit
 • Hoste eller nyse ærmet
 • Undgå at spytte, da det kan være smittekilde for andre
 • Begrænse den fysiske kontakt
 • Have opmærksom på rengøring og udluftning
 • Undgå at være steder med tæt kontakt til mange mennesker


2. Skab tryghed
Borgere i hjemløshed har ofte ikke deres egen faste base, hvor de ligesom andre kan trække sig tilbage og efterleve myndighedernes anbefalinger om at blive hjemme.

Det er derfor vigtigt, at der etableres en tillidsfuld kontakt til opsøgende medarbejdere, så det er muligt at håndtere eventuel mistanke om smitte på en tryg måde for borgeren.

På væresteder og herberg er det vigtigt, at der skabes et miljø, hvor der både er tryghed og den nødvendige afstand mellem borgerne, så de oplever, at de både kan være i tæt kontakt med medarbejderne og være i deres egen bolig.

Som medarbejder kan du generelt hjælpe ved at være rolig og tage dig tid til at lytte til borgerens tanker og bekymringer. Hjælp borgeren med at forstå den nye situation og med at oversætte såvel informationer, der kommer fra fx nyhedsmedier og myndigheder som fra debatfora o.l. på sociale medier, hvor validitet og kvalitet kan være svingende.


3. Vis omtanke - skab afstand
På væresteder og herberg skal det sikres, at borgerne ikke er for mange samlet eksempelvis til spisning eller i større grupper på fællesarealer. Understøt i stedet borgerne i at være sammen på andre måder, fx ved at ringe sammen, over Skype eller via sociale medier.

Borgere i hjemløshed finder ofte sammen i større eller mindre grupper. Det er deres netværk, og det er med til at skabe tryghed og sikkerhed, når de opholder sig på gaden, at de ikke er alene. Det er vigtigt, at understøtte, at grupperne bliver mindre, og at afstanden mellem de enkelte borgere øges.


4. Vær konkret - vær tolk
Nyhedsstrømmen er stor, så prøv at fortælle, hvad informationerne konkret kommer til at betyde for den enkelte.

Det kan være nødvendigt, at du konkretiserer, oversætter og sorterer de mange informationer, da situationen kan være overvældende og vække bekymring for borgere, der ikke nødvendigvis har andre at dele deres bekymringer med.

(Kilde Departementet for Sundhed efter inspiration fra den danske socialstyrelse)