airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Retningslinjer og vejledninger fra andre myndigheder

Siden Retningslinjer og vejledninger fra andre myndigheder indeholder informationer af sundhedhedsmæssig relevans, men som ikke direkte henhører under Landslægens ansvarsområde.

Selvstyrets pandemiplan 

Rabies 

Regionslægers samarbejde med politiet 

Sundhedsledelsen, politiet og Landslægeembedet har i fællesskab udarbejdet notatet "Regionslægers retslige opgaver og samarbejde med politiet" (version december 2017)

 

Ligpas, Formular 1241 

Ligpas anvendes kun i begrænset omfang. Kun ved transport ud af landet.

Tryk her