airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Dødsattest til brug i Grønland

Den 1. januar 2018 tages en ny dødsattest i brug i Grønland. De hidtigt anvendte danske dødsattester udgår og bør ikke længere anvendes.

Dødsattester 

Den nye dødsattest vil ikke blive trykt. I stedet kan man anvende den skrivbare formular eller eventuelt den printbare udgave, som der linkes til nedenfor.

Inden påbegyndelse af udfyldelsen af den skrivbare dødsattest skal man gemme en lokal kopi på egen PC. Det sker ved at trykke på link'et nedenfor. Attesten åbnes herefter i browseren. Vælg "Filer" oppe i øverste venstre hjørne og tryk herefter på "Gem som" og vælg filplacering.

Bemærk, at der ved tryk i alle datofelter fremkommer en lille pil ude til højre. Ved at trykke på denne fremkommer en kalender, og den korrekte dato kan herefter vælges. Navn og CPR-nummer kopieres automatisk til side 2.

Efter endt udfyldelse udprintes side 1 og 2 af dødsattesten og underskrives i de rigtige rubrikker. En digital, ikke underskrevet kopi kan gemmes i journalen.

Den version, der er beregnet til at udprinte skal udfyldes på skrivmaskine eller eventuelt i hånden.

Den originale dødsattest side 1 og 2 skal fortsat sendes til Landslægeembedet og en kopi af side 1 afleveres som hidtil til begravelsesmyndigheden. Der ændres således ikke i nogen procedurer.

Der findes nærmere oplysninger om udfyldelse af dødsattester mv. i notatet "Regionslægers retslige opgaver og samarbejde med politiet"

1. Skrivbar dødsattest side 1 og 2 (pdf-fil)

2. Dødsattest side 1 og 2 til udprintning (pdf-fil)

Ved spørgsmål om anvendelse af de nye dødsattester kan Landslægembedet kontaktes på tlf. 345192 eller på vagttelefonen, tlf. 553561.

 

Ligpas, Formular 1241 

Ligpas anvendes kun i begrænset omfang. Kun ved transporter ud af landet.

Tryk her