airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Autorisation

Autorisation 

Grønlandsk autorisation af sygeplejersker
Kun sygeplejersker med grønlandsk auto­risation har ret til at udøve virksomhed som sygeplejerske i Grønland i henhold til Landstings­forordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke.

Krav til dokumentation:

Fra Grønland: Grønlandsk uddannede sygeplejersker ansøger om grønlandsk autorisation gennem Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Peqqissaanermik Ilisimatusarfik, som dokumenterer bestået eksamen.

Fra Norden: Sygeplejersker med autorisation fra et af de nordiske lande er efter ansøgning uden videre berettiget til at få grøn­landsk autorisation, fordi Grønland har tilsluttet sig en fællesnor­disk aftale herom.

Kravene til dokumentation fra sygeplejersker uddannede i Finland, Norge og Sverige er beskrevet i særskilt vejledning til finske, norske og svenske sygeplejersker.

Fra øvrige udland: For ansøgere med anden udenlandsk sygeplejerskeuddannelse sker vurderingen individuelt på grundlag af den enkeltes uddannelsesmæssige baggrund. Det er derfor nødvendigt at sende dokumentation for uddannelsens indhold og længde, CV, samt en bekræftelse fra den relevante myndighed på, at autorisationen er gyldig. Denne bekræftelse må ikke være mere end 3 mdr. gammel. Der må påregnes forlænget sagsbehandlingstid.

Ansøger skal selv fremsende en attesteret kopi af den grønlandske autorisation til Personaleadministrationen, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Postbox 1230, 3900 Nuuk eller til den kommune i Grønland, hvor der er søgt ansættelse. Først derefter kan ansættelsesbrev udfærdiges.

Ansøgning om grønlandsk sygeplejerskeautorisation sendes til Landslægeembedet via nun@nanoq.gl
Benyt venligst én af nedenstående ansøgningsskema

Yderligere information
For information om øvrige krav til sygeplejersker, der ønsker ansættelse som sygeplejerske i Grønland kontaktes Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse på mail: sundhedsledelsen@peqqik.gl eller telefon +299 344000

Se endvidere www.peqqik.gl