airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om Landslaegeembedets opgaver

Om Landslægeembedet 

Landslægen har direkte reference til Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed på linje med departementschefer.
Medlem af Naalakkersuisut
for Sundhed
Departementet for Sundhed Landslægeembedet
Styrelsen for Sundhed
og Forebyggelse
Derved understreges uafhængigheden mellem Sundhedsvæsenet og Landslægeembedet.

Du kan læse her om Landslægeembedets lovgrundlag (Du går videre ind på lovgivning.gl)

Du kan også læse det som pdf fil

 

Landslægeembedets opgaver 

  • Landslægeembedets opgaver At yde sundhedsfaglig rådgivning og anden bistand til Landsstyret og andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål
  • At henlede opmærksomheden på mangler ved de sundhedsmæssige foranstaltninger, og komme med forslag til forbedring heraf
  • At orientere offentligheden, når særlige sundhedsmæssige forhold gør dette nødvendigt
  • At udsende sundhedsfaglige vejledninger til sundhedspersonale
  • At føre tilsyn med sundhedspersonale og institutioner
  • At foretage forberedende sagsbehandling af sundhedsfaglige patientklager for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (se under: Klagevejledning)
  • At udstede grønlandsk autorisation til sygeplejersker
  • Landslægen har arbejdsområder ifm retsmedicin, socialmedicin, miljø og hygiejne
  • Landslægeembedets øvrige opgaver omfatter overvågning af sundhedstilstanden via medicinalstatistik, udsendelse af meddelelser om forekomsten af smitsomme sygdomme samt en årlig redegørelse om institutionens virke
  • Ligeledes deltager Landslægen i tilrettelæggelsen af den generelle sundhedsfremmende og forebyggende virksomhed overfor befolkningen

Der er et nært og frugtbart samarbejde med de danske sundhedsmyndigheder, ligesom der også er en tæt kontakt med skandinaviske og internationale samarbejdspartnere.