airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ønsker du at klage?

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, som omfatter:

Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling, fødselshjælp, pleje, forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient, information om og samtykke til behandling, journalføring, sundhedspersoners tavshedspligt, lægeerklæringer.

Før du klager 

Få en samtale med sundhedspersonalet - du bliver hørt og får svar.

Når du har været i behandling i sundhedsvæsenet, kan der opstå spørgsmål

  • hvorfor gjorde lægen, som han eller hun gjorde?
  • er det normalt at have disse følger efter en operation?
  • Kunne behandlingen have været anderledes?

Spørgsmål som kan skabe tvivl og gøre dig vred eller ked af det
  • en samtale er for dig, som har oplevet en behandling du ikke er tilfreds med
  • du ønsker en forklaring på, hvorfor du fik netop den sygdomsbehandling
  • en samtale kan hjælpe dig med at få de afklaringer og de svar du søger

Tag kontakt til Sundhedsvæsenets patientvejleder på siunnersorti@peqqik.gl eller telefon 34 40 50 mandag til fredag fra 13.00-15.00.

 

Når du vil klage 

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, som omfatter:

Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling, fødselshjælp, pleje, forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient, information om og samtykke til behandling, journalføring, sundhedspersoners tavshedspligt, lægeerklæringer. Det er også muligt at anmode om erstatning i forbindelse med en klage over sundhedsfaglig behandling.

Du kan også klage over forhold der vedrører sundhedsvæsenets service som f.eks. sundhedspersonalets opførsel, ventetid, åbningstider o. lign.

Læs mere om hvordan du klager og indsend din klage her