airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ønsker du at klage?

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, som omfatter:

Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling, fødselshjælp, pleje, forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient, information om og samtykke til behandling, journalføring, sundhedspersoners tavshedspligt, lægeerklæringer.
Blomst

Ønsker du at klage? 

Før du klager
FÅ en samtale med sundhedspersonalet - du bliver hørt og får svar.

Når du har været i behandling i sundhedsvæsenet, kan der opstå spørgsmål
• hvorfor gjorde lægen, som han eller hun gjorde?
• er det normalt at have disse følger efter en operation?
• Kunne behandlingen have været anderledes?

Spørgsmål som kan skabe tvivl og gøre dig vred eller ked af det
• en samtale er for dig, som har oplevet en behandling du ikke er tilfreds med
• du ønsker en forklaring på, hvorfor du fik netop den sygdomsbehandling
• en samtale kan hjælpe dig med at få de afklaringer og de svar du søger

Læs mere om samtale med sundhedsvæsenet.

 

1. Klage over serviceniveauet 

Du kan klage over serviceniveauet, hvis klagen drejer sig om:

Sundhedsvæsenets service, herunder:
• Personalets opførsel
• Lokaleforhold
• Konsultationens åbningstider
• Ventetider

Sådan klager du over serviceniveauet i sundhedsvæsenet

 

2. Klage over sundhedsfaglig behandling 

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, som omfatter:

Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling, fødselshjælp, pleje, forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient, information om og samtykke til behandling, journalføring, sundhedspersoners tavshedspligt, lægeerklæringer.

Sådan klager du over den sundhedsfaglige behandling

 

3. Anmodning om erstatning 

Du kan anmode om erstatning, når:
• en sundhedsperson har begået en fejl i forbindelse med den sundhedsfaglige behandling af dig
• du har fået medhold i din patientklage om, at der er blevet begået en sundhedsfaglig fejl
• du har lidt en personskade, som er en direkte følge af den begåede sundhedsfaglige fejl

Sådan anmoder du om erstatning fra sundhedsvæsenet

 

4. Vil du klage på en andens vegne 

Sådan klager du på egne og andres vegne