airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ligsyn, dødsattest og dødsanmeldelse ved dødsfald

Generelt 

Når en person dør, foretages et ligsyn og der udarbejdes en dødsattest, hvorefter dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden til den kirkebogsførende præst på dødsstedet.

Ligsyn
Når en person dør, skal der fortages et ligsyn. Ved ligsynet konstateres sikre dødstegn og dødsårsagen fastslås så vidt muligt. Det er en læge der foretager ligsyn. Er der ikke en læge til stede (f.eks. ved dødsfald i en bygd), kan lægen anvende bemyndigede personer på stedet til at foretage de nødvendige observationer som er nødvendige for, at lægen kan udfylde dødsattesten. Det vil som regel være medicinalpersoner og kommunefogeden.

Er der tvivl om dødsmåden, skal lægen indberette dødsfaldet til politiet, som vurderer om, det skal foretages et retslægeligt ligsyn. Et retslægeligt ligsyn foretages af politiet sammen med en distriktslæge og har til formål at afklare om dødsfaldet skyldes et kriminelt forhold eller andre forhold af samfundsmæssig interesse.

Dødsattest
Den læge, der har foretaget ligsynet, udsteder en dødsattest. Lægen sender en kopi af dødsattestens forside – med lægens originale underskrift – til den lokale begravelsesmyndighed, det vil sige kirkekontoret, og den originale dødsattest bliver fremsendt til Landslægeembedet.

Hvis den afdøde havde hjemme i et andet sogn, sender kirkekontoret en dødsanmeldelse til hjemkommunen og en kopi til kirkekontoret i sognet. Hvis f.eks. en person fra Qaqortoq dør i Nuuk, sendes dødsattesten til det lokale kirkekontor i Nuuk, der efterfølgende sender en dødsanmeldelse til Kommune Kujalleq samt en kopi til kirkekontoret i Qaqortoq.

Kirkekontoret modtager en kopi af dødsattesten, uanset hvilken trosretning den afdøde havde.

Den afdøde må ikke begraves, brændes eller føres ud af landet, førend dødsattesten er udstedt. Er dødsattesten udfærdiget efter retslægeligt ligsyn, skal attesten være forsynet med politiets påtegning om, at intet er til hinder for, at liget begraves, brændes eller føres ud af landet.

Dødsanmeldelse
Når kirkekontoret har modtaget dødsattesten, anmelder de dødsfaldet til folkeregistret og kredsretten.

 

Læs også

Departementet for Sundhed
Imaneq 1A - 401
Postboks 1160
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 55 05
E-mail: pn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Landslægeembedet
Intaleeqqap Aqq. 2
Postbox 120
3900 Nuuk
nun@nanoq.gl
Tlf: +299 34 51 92