airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

De første vacciner

Mandag morgen, den 4. januar 2021, vil den første borger i Grønland modtage vaccine imod den virus der forårsager sygdommen Covid-19. Dette markerer samtidig starten på vaccinationer med den begrænsede mængde vacciner der blev modtaget mellem jul og nytår.
3. januar 2021


SANA
Hvem vaccineres først?
Denne første forsyning indeholder et begrænset antal vacciner, hvorfor det er nødvendigt med en stram prioritering af vaccinerne. I COVID-19 vaccinationsstrategiens første fase prioriteres ældre borgere på over 75 år, plejepersonale samt udvalgt sundhedspersonale med direkte kontakt til borgerne.

Her er de prioriterede grupper:
  • Alle borgere på 75 år og derover.
  • Beboere på alderdomshjem (uanset alder).
  • Medarbejdere på alderdomshjem, i hjemmehjælpen og udvalgte grupper i sundhedsvæsenet som alle har omfattende patientkontakt i deres arbejde.
  • Personer i særlige risikogrupper (udvælges af sundhedsvæsenet)

Hvornår sker det?
Ud fra ovenstående prioritetsliste påbegyndes vaccineringen forskudt med en enkelt dag i Ilulissat ift. Nuuk.

Nuuk
Vaccination af beboere på et af byens plejecentre påbegyndes mandag den 4. januar 2021 kl. 09.15 hvorefter at plejehjemspersonalet vil modtage vaccinen.

Fra kl. 13.00 vil udvalgt personale på Dronning Ingrids Hospital modtage vaccinen på onsdag den 6. januar 2021.

Ilulissat
Vacciner sendes med fly fra Nuuk til Ilulissat i løbet af mandag den 4. januar 2021.

Vaccination af personale på alderdomshjem og i sundhedsvæsenet påbegyndes tirsdag. I de efterfølgende dage vil der ske vaccination af borgere. Vaccination af borgerne vil foregå i Kulturhuset Borgerne indkaldes individuelt og vil få nærmere besked om tid og sted, ved indkaldelsen.

Hvordan sker det?
I første omgang vil sundhedsvæsenet kontakte de borgere, der tilbydes at blive vaccineret. Når næste forsyning er modtaget, vil borgerne igen blive kontaktet af sundhedsvæsenet vedrørende tidspunkt for den anden vaccinationen. Det er vigtigt at borgerne modtager begge vaccinationer for at opnå beskyttelse mod Covid-19.

De borgere der skal vaccineres bliver udvalgt af sundhedsvæsenet ud fra alder og kendte sygdomme og vil blive kontaktet direkte. Der er derfor ingen grund til selv at ringe til hverken sygehus eller hotline.

Hvorfor starter man i Nuuk og Ilulissat?
Vaccinen fra Pfizer skal opbevares ved mellem -70 og -80 grader. Den er meget kompleks at håndtere, transportere og opbevare. Derudover skal både optøning og alle dele af processen administreres af specieluddannet personale, der skal sikre kvaliteten.

Der arbejdes på, at senere sendinger af vaccinen kan blive af en type der er nemmere at håndtere rent transport og opbevaringsmæssigt, da det vil gøre det meget lettere at vaccinere flere steder i landet på en gang.