airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Revideret Grønlands strategi mod COVID-19 godkendt

Den 9. januar 2020 kom første meddelelse fra WHO om den nye og smitsomme sygdom COVID-19. Siden er pandemien blevet global med jævn stigning i både smittede og døde. Men viden om COVID-19 er også øget over foråret, og på den baggrund har Naalakkersuisut godkendt en revideret strategi i indsatsen mod COVID-19 pandemien i Grønland.
21. august 2020


Henrik og Anna
Grønland er kommet godt igennemCOVID-19 pandemien til dato, og det skyldes fokus på at afvente situationen i de nærmeste lande samtidig med, at Grønland oprustede og uddannede personel mod et smitteudbrud. Men de internationale erfaringerne viser, at der på nuværende tidspunkt ingen samfundsmæssige fordele er ved at få en smittespredning for at gennemleve pandemien. Derfor er strategien ændret til, i vidst mulig omfang, at undgå smitte med COVID-19.

I Naalakkersuisut følger vi udviklingen af COVID-19 pandemien tæt, og vi har særlig fokus på den nye stigning vi ser i landene omkring os. Vi har til tider knappe ressourcer i Grønland – vi kan være få mennesker på ét felt – derfor er det vigtigt, at vi alle arbejder i samme retning. Det sikrer Naalakkersuisuts reviderede COVID-19 strategi. udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim.

Overordnede mål for COVID-19 strategien
Grønlands overordnede mål er følgende:
 1. Undgå vidtgående sundhedsmæssige konsekvenser med mange syge og døde.
 2. Undgå større belastning af sundhedsvæsenet så det kan varetage normal drift og opretholde de sædvanlige funktioner og dermed bidrage til folkesundheden.
 3. Undgå store og omkostningstunge nedlukninger af væsentlig samfundsmæssig betydning. Herved sikres driften af alle væsentlige samfundsstrukturer som uddannelsessektoren. Hovedparten af erhvervslivet kan ligeledes holdes i gang.

De konkrete mål for COVID-19 strategien
 1. Undgå, at der kommer smittede ind i Grønland.

Det mest effektive redskab til at forhindre spredning af Covid-19 i landet. Et meget effektivt system vil dog medføre mange afledte konsekvenser med betydelige samfundsmæssige følger.
 1. Hvis der kommer smitte ind - undgå større udbrud.

De første der smittes, vil typisk være rejsende eller kontakter til rejsende. Disse grupper er ofte yngre, raske mennesker og som derfor sjældent vil blive alvorligt syge eller dø. Hvis smitte ikke inddæmmes vil den kunne sprede sig i hele samfundet og herved hurtigt nå ud til risikogrupper.
 1. Undgå en egentlig epidemi med smittespredning flere steder i Grønland samtidig.

Grønlands ressource til smittebekæmpelse er begrænsede. Geografien i landet gør samtidig, at enhver indsats er vanskelig og tager tid. Ved udbrud flere steder vil de reelle muligheder for bekæmpelse være små, og der vil kunne komme en landsdækkende epidemi med vidtgående konsekvenser.

Hvad skal der til for at nå målene?
Der kan opstilles seks konkrete initiativer som skal sikre Grønland mod en epidemi:
 1. Robust indrejsekontrol
 2. Opbygning og vedligeholdelse af en stærk støtte fra befolkningen til sikring af basale forebyggelsestiltag:
  • Hold afstand
  • God hygiejne
  • Blive hjemme ved sygdom
  • Lade sig teste for Covid-19 ved symptomer
  • Brug af ansigtsmasker i tilfælde af, det anbefales af myndighederne
 3. Sikring mod spredning til store dele af landet inden for kort tid ved brug af restriktioner omkring forsamlinger mv.
 4. Vedvarende overvågning og testning med henblik på hurtig identifikation af nye tilfælde.
 5. Kapacitet til at sikre, at ingen smittede rejser til ”§7 områder” (Forholdsregler ved rejser til visse destinationer)
 6. I tilfælde af udbrud sikre tilstrækkelig kapacitet til isolation af smittede, kontaktopsporing, testning af kontakter og karantænesætning.

Hent præsentationsmaterialet (PDF) ved klikke her.

For yderligere oplysninger kan kommunikationsansvarlig i Corona Sekretariatet Emil Stach kontaktes ved at ringe til tlf. nr.: 34 50 00, eller ved at sende en e-mail: stach@nanoq.gl