airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ny bekendtgørelse for indrejse

En ny bekendtgørelse omkring indrejse træder i kraft den 21. juli og kommer foreløbigt til at gælde frem til den 31. december 2020 – ligesom bekendtgørelsen om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, forlænges til 31. december.
16. juli 2020


Air Greenland fly
De væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse om indrejse er:
  • At den omfatter både skibe og fly, også krydstogtskibe
  • Der er ingen begrænsning på antal indrejsende
  • Re-test på 5. dagen efter ankomst vil udgå i større byer – men bibeholdes for byer og bygder jf. bilag 1
  • 5 dages karantæne udgår for alle indrejsende uden symptomer
  • Turister skal opholde sig i byer, hvor der er testudstyr. Der skal de opholde sig indtil de kan fremvise en negativ COVID-19 test fra 5-dagen

Disse ting fastholdes fremadrettet:
  • Man skal stadig afgive en negativ COVID-19 test inden indrejse til Grønland, der efterlever de gældende anvisninger, der kan findes på nun.gl
  • Man skal stadig udfylde en SUMUT-blanket før indrejse
  • Forsamlingspåbuddet på maksimalt 100 personer til et indendørs arrangement og 250 til et udendørs arrangement fastoldes.
  • Påbuddet om maksimalt 50% af det af brandmyndighederne tilladte fastholdes for spisesteder.

Med den nye bekendtgørelse om indrejse er der forskellige regler for indrejse til byer og bygder i Grønland. Dette er besluttet, for at beskytte mindre byer og bygder, da de er ekstra sårbare over for en eventuel ukontrolleret smittespredning. Det er derfor sundhedsfagligt nødvendigt, at der bibeholdes disse ekstra foranstaltninger og følger de sundhedsfaglige anbefalinger.

Cruisetogtskibe og indrejsende fra udlandet
Alle indrejsende flypassagerer skal beholde deres masker på til de når deres slutdestination medmindre de har opholdt sig i mere end 14 dage i Grønland, Færøerne eller Island. For cruisetogtskibene gælder det at de ikke må sejle i grønlandske farvande såfremt de har anløbet en havn i udlandet inden for de seneste 14 dage.

Bilag