airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

En testet positiv i Aasiaat

En borger fra Aasiaat er testet positiv for Covid-19 efter hjemkomst fra Danmark. Den smittede og dennes husstand er i isolation, og smitterisikoen vurderes til at være meget lav.
24. maj 2020


covid 19 til test
Efter et langvarigt sygdomsforløb i Danmark kom en borger for få dage siden hjem til Aasiaat. Under sygdomsforløbet havde vedkommende også haft Covid-19 sygdom, men var flere gange testet negativ før afrejsen.

Velkendt med positiv re-test
Ved en kontrol efter hjemkomsten testede borgeren igen positiv for Covid-19. Det er international kendt, at personer, der har været smittet med Covid-19 kan have virus eller gen-materiale fra virus i svælget længere tid efter overstået sygdom, og dermed teste positiv igen.

”Det er overvejende sandsynligt, at den smittede i dette tilfælde tester positiv pga. inaktiv virus efter overstået infektionsperiode. Men det kan ikke fuldstændig udelukkes, at der er kan være en risiko for fortsat smitte. Derfor har vi naturligvis taget alle forholdsregler i denne sag.” siger landslæge Henrik L. Hansen.

Patienten og de pårørende er ud fra et forsigtighedsprincip blevet isoleret, og der er ikke brug for yderligere tiltag.

Overhold de sundhedsfaglige råd
Efterhånden som der igen kommer flere og flere rejsende til Grønland er der en stigende risiko for smittespredning. Det er derfor fortsat af største vigtighed, at alle overalt i landet opretholder landslægens sundhedsfaglige råd:
  • Holde afstand på mindst 2 meter
  • Hyppig håndvask og afspritning
  • Host eller nys i ærmet
  • Undgå at spytte
  • Vær opmærksom på rengøring og udluftning

Alle rejsende fra Danmark skal forblive i hjemmekarantæne i 2 uger og straks telefonisk henvende sig til sundhedsvæsenet ved symptomer på Covid-19 sygdom.

Alle rejsende skal på 5. dagen efter ankomst endvidere lade sig teste for Covid-19 på det nærmeste sundhedscenter eller regionshospital.