airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Seneste nyt ang. fornyelse af Kongerigets arktiske strategi

Kongerigets nuværende arktiske strategi udløber i udgangen af 2020.
14. maj 2020


Isfjeldet
Udarbejdelsen af en fornyet arktisk strategi er igangsat og der arbejdes på, at en udkast til strategien lægges til godkendelse hos Naalakkersuisut, den danske regering og Færøernes Hjemmestyre i udgangen af i år. Der er dog risiko for, at strategien færdiggøres på et senere tidspunkt end den oprindelige tidsplan, grundet COVID-19 pandemien.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger planlægger dog fortsat at afholde aktiviteter for at sikre bred inddragelse og input ifm. udarbejdelsen af en ny arktisk strategi.

Naalakkersuisoq har allerede afholdt dialogmøder med erhvervslivet, forskningsmiljøet, NGOer samt kommunerne. Interessenterne fik under dialogmøderne muligheden for at fremføre input som tages med i overvejelserne ifm. udarbejdelsen af strategien.

Grundet COVID-19 pandemien er nogle af de planlagte arrangementer blevet udskudt, herunder det parlamentariske stormøde i Ilulissat. Der arbejdes på afholdelse af et grønlandsk seminar med deltagelse af Inatsisartutmedlemmer. Formålet er at skabe et samlet og styrket grønlandsk input gennem fælles drøftelser og overvejelser samt perspektiver vedrørende en fornyet arktisk strategi for Kongeriget.

Arrangementet for Inatsisartut-medlemmerne vil være en forberedelse for drøftelserne med Danmark og Færøerne, idet der i forsommeren planlægges en webbaseret møde med deltagelse fra Inatsisartut samt folketinget og lagtinget i Danmark og på Færøerne. Formålet med dette møde blandt rigsfællesskabets partere er også at drøfte strategiens indhold. Vi fastholder også muligheden for et parlamentarisk fysisk stormøde her i Grønland i efteråret, hvis omstændighederne tillader dette.

Der arbejdes ligeledes på et offentligt borgermøde i Grønland i løbet af den kommende sommer. Det vil dog være baseret på forhåndstilmelding, for at sikre opfyldelse af afstandskrav samt evt. med streaming. Tanken er at præsentere status og tanker vedr. fornyelse af den arktiske strategi samt høre perspektiver fra interesserede borgere og institutioner, samt give muligheden for yderligere fremsættelse af holdninger vedr. den kommende strategi.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger ser frem til drøftelserne og udarbejdelsen af strategien.

For yderligere information kontakt: Ministersekretær Rosa Thorsen på tlf. nr. 34 57 02 eller e-mail: rosath@nanoq.gl.