airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Retningslinjer for åbning af butikker med indgang inde i Nuuk Center

15. april 2020


Max 8 kunder
Butikkerne skal:
  • Sikre at alle medarbejdere overholder myndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssigt adfærd
  • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på coronavirus/COVID-19, bør isolerer sig i hjemmet og kontakte sundhedsvæsenet
  • Opsætte informationsmaterialer om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd
  • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og /eller håndsprit tilgængelige for kunder og besøgende
  • Medarbejdere skal bruge handsker ved sag af ikke-emballerede fødevarer
  • Det er et krav, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne har mindst 4m2 tilgængelig gulvareal pr. kunde
  • Butikkerne skal sikre, at der ikke dannes kø og forsamling i butikkerne og i arealerne umiddelbart omkring butikkerne
  • Butikkerne skal sikre at der ikke opstår forsamling af personer i indendørsarealerne i Nuuk center