airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemøde den 15. marts 2020 om opdatering af situation vedrørende COVID-19

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen berørte på dagens pressemøde en række af de emner, som der på det seneste har været særlig fokus på i forhold til den aktuelle situation med Coronavirus.
15. marts 2020


Fly1
Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen udtrykte bl.a. forståelse for den bekymring, der har kunnet iagttages, med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt uddannelsesinstitutioner skal fortsætte deres undervisningsaktiviteter. Det kunne i den forbindelse konstateres, at der på baggrund af sagkundskabens anbefalinger ikke er fundet anledning til at initiere lukning af uddannelsesinstitutionerne på det foreliggende grundlag. Som konsekvens heraf vil uddannelsesinstitutionerne fortsættes deres aktiviteter i det omfang, der ikke fremkommer anbefalinger om andet fra Epidemikommissionen.

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen henledte samtidig opmærksomheden på det forhold, at man fortsat tilrettelægger forholdsreglerne i overensstemmelse med sagkundskabens anbefalinger. Det er således sagskundskaben, der vurderer, om uddannelsesinstitutionernes bør lukkes, samt spørgsmålet om elever og studerende skal rejse hjem eller forblive i uddannelsesbyen. Anbefalingerne følges nøje, og aktørerne arbejder løbende på at forberede iværksættelse af tiltag, der måtte vise sig nødvendige som følge af eventuelle nye eller ændrede anbefalinger, herunder i forhold til spørgsmålet om lukning af uddannelsesinstitutioner.

I forlængelse heraf henviste Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen også til Landslægeembedets præcisering i forhold til spørgsmålet om eventuel karantæne i forbindelse med hjemkomst fra ophold uden for Grønland.

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen opfordrede ligeledes forældre til at italesætte problemstillingerne med deres børn med henblik på at håndtere udfordringerne bedst muligt samt løbende følge anbefalingerne fra Epidemikommissionen.

Man kan løbende følge anbefalinger på hjemmesiden www.nun.gl.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen

Karsten Peter Jensen (Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke)
Toqq/direkte: +299 34 56 83
E-mail: kapj@nanoq.gl