airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Coronavirus/Covid-19 pillugu piviusut

Coronavirus qanoq tuniluuttarpa
Coronavirus kuseriarnertigut, tangajoraangatta, quersoraangatta oqalukkaangattaluunniit tuniluuttarpoq.

Virusi ameraasatigut pulasarpoq – annerusumik qanikkut, qinngakkut isitigulluunniit.

Tuniluunneq annerusumik inuit imminnut attuussarnerisigut pisarpoq.
  • Taamaammat allat qanillinaveersaakkit – tunillatsinnaveersaarlutit tunillaanaveersaarlutilluunniit
  • Taamaammat tallinnut quersortarit tangajorlutilluunniit – assannuunngitsoq

Virusittaaq toqqaannanngitsumik tuniluussinnaavoq, assersuutigalugu matu tigummivia, inuup tunillatsissimasup attorsimappagu imaluunniit quersorfigisimappagu, tunillagaq attorukku.

Amikkut virusinissimaguit, assersuutigalugu assakkut, napparsimalernavianngilatit.

Isigulli qingarpullu tagiartukulavagut imaluunniit assagut qanitsinnuukulallutigit – eqqarsaatigineq ajukkatsinnik – taamaalillutalu ameraasatsigut viruseqalersinnaalluta.

Aammattaaq assatit tuniluutsitsisinnaapput – assersuutigalugu ilisiviit tigummivii, qarasaasiaq, anartarfiup kuutsittarfia il.il. attuuajuartillugit.
  • Taamaammat assatit errortukulakkit asalluartarlugit
  • Taamaammat angerlarsimaffinni suliffinnilu suulluunniit qaavi salikulakkit


Allat qanillinaveersaakkit
Allat sapinngisamik meterinik marlunnik ungasinniarsarikkit, taamaalilluni qanissinniit ameraasassinniillu ”paarlaasseqatigiissannginnassi”.

Allat timikkut attornaveersaakkit, imminnut tunillannginnerussagassi.

Illoqatigiikkussi, timissigut attornissarsi killilersimaarsiuk, qanillinaveersaarlusi aammalu suulluunniit qaavi attukulasasi salikulasigit.


Qalinnut quersorit tangajorlutillu – assannuunngitsoq
Quersorneq tangajornerluunniit kuseriarneeqqanik millionilikkaanik silaannarmiilersitsisarput qanittumiiittullu amerlasuut tunillassinnaallugit.

Taamaammat unitsitsisinnaasukkut quersorit tangajorilluunniit – assersuutigalugu talinni, allarutissiani ataasiartakkani assigisaanilluunniit.


Errortukulagit
Pitsaanerpaaq tassaavoq imermik qaqorsaaserluakkamik errortukulanissaq – virusinik ipermillu piiaasarput.

Takusinnaasannik assatit ipeqarpata, imeq qaqorsaallu atussavatit (virusi ipermi uumasinnaavoq).

Assannut spritip virusi toquttarpaa, nalinginnaasumilli assaat errortukulasarnerat naammattarpoq. Errortoreernermi assannut spriti tapertaalluarsinnaavortaaq, spriti tunillannartuiaatitsialattut sunniuteqarsinnaammat. Tamatuma saniatigut assannut spritip atornissaa ajorneq ajorpoq assaat imermik qaqorsaatilimmik assassinnaanngikkaanni.

Eqqortumik assat asannissaat:
  • Assaat itumaallu qaaserseqqaakkit
  • Qaqorsaat siaruarterluaruk
  • Piffissaqarluarlutit asakkit – inuaat nuui, kullut, inuaat akunneri kiisalu assaat tunui, itummaat paffiillu eqqaamallugit
  • Assatit kingunerluakkit assatillu panerserluakkit assersuutigalugu pappialamik allarutissiamik

Errortorluarneq pillugu immiussaq takuukEqqiaaneq
Angerlarsimaffinni suliffinnilu suulluunniit arlallit attukulasaat salikulanerusariaqarpatit – assersuutigalugu tigummiviit, matut, ikkuffiit, anartarfiit kuutsittarfii, asaffiit, qarasaasiamut tastaturit ilaalu ilanngullugit (attuumaffiit).

Ataasiinnarluunniit kaffekande aqqutigalugu tunillaasinnaavoq, allat inuamikkut pigilersinnaavaat assersuutigalugulu isini tagiarlugu.

Qaqorsaatit eqqiaassutit nalinginnaasut atukkit.


Covid-19-imut ilisarnaatit
Tunillatsinnermiit ilisarnaatit pigilernissaannut (malunniuffik) sapaatip akunnera missaaniippoq, aammalu sivikinnerullunilu siviunerusinnaavoq (ullut 2-12).

Ilisarnaatit tassaapput nuallunneq kissarneqarnermik nassatalik, toqqusaatigut anniarneq, ujallerineq quersornerlu.

Ilisarnaatinik pigisaqaruit sumiiffigisanni peqqissaavimmut qaninnerpaamut sianissaatit

Peqqissaavimmut ornigutissanngilatit, taamaalioruit allat tunillassinnaagakkit.


Mattussaneq qanoq isumaqarpa? 

Mattusimanerit assigiinngitsut nassuiarneqarnerat matumani atuarneqarsinnaapput:

'Angerlarsimaannarit'
Angerlarsimaannarit kikkunnut tamanut meeqqat ilanngullugit, 16. marts 2020-p kingorna Nunatsinnut tikissimasunut sammivoq. Ullormi tikiffimminniit sapaatit akunnerini marlunni angerlarsimaannarnissaannut innersuunneqarput.

Inuit tunillatsissimasut pineqanngillat, mianersornikkulli takuniarneqarpoq ilisarnaatilik pigisaqartoqalissanersoq.

Oqartussat inunnut pinngitsoorneqarsinnaanngitsumik suliaqartunut, assersuutigalugu peqqinnissaqarfimmi, politiini sakkutuunilu, immikkut akuersissuteqarsinnaapput.

Angerlarsimaninni ilisarnaatinik pigisaqalissaguit sumiiffigisanni peqqissaavimmut attaveqassaatit.

Angerlarsimaffippit avataani angalaarnerit killilersimaartiguk aammalu aneqqatillutit allat qanillinaveersaakkit. (Tassani illoqutigiit pineqanngillat)

Allanut pulaarnaveersaarit aammalu angerlarsimaffinni ataatsimoornerit minnerpaaffianiitikkit (assersuutigalugu kuninnerit, nerisassioqatigiinnerit)


’Angerlarsimaannaqqusaaneq’
Angerlarsimaannaqqusaaneq innuttaasunut, inunnik COVID-19-imik tunillatsissimasunik qanimut ilagisaqarsimasunut, imaluunniit ulluni 14-inik kingullerni angalasimasunut ilisarnaatinillu, COVID-19-imut pasinarsinnaasunik pigisaqartunut sammivoq.

Tassani siunertaavoq angerlarsimaffiup avataani tuniluutsitsisinnaanerat minnerpaaffianiitinnissaa.

Angerlarsimaffippit avataani angalaarnerit killilersimaartiguk aammalu aneqqatillutit allat qanillinaveersaakkit.

Allanut pulaarnaveersaarit aammalu angerlarsimaffinni ataatsimoornerit minnerpaaffianiitikkit (assersuutigalugu kuninnerit, nerisassioqatigiinnerit)

Angerlarsimaannaqqusaaneq pillugu paasissutissat sukumiinerusut atuakkit


Angerlarsimalluni mattusimaneq
Angerlarsimalluni mattusimaneq inunnut, ilisarnaatinik pigisaqartut aammalu misiligutit akissutaannik utaqqisut imaluunniit uppernarsillugu tunillatsisimasunut angerlarsimaannarnissamulli peqqissunut sammivoq.

Tassani siunertaavoq angerlarsimaffiup avataani angerlarsimaffimmilu, inoqutigiit arlaliuppata, tuniluunnerup pinaveersaartinnissaa.

Angerlarsimatilluni mattusimasumut najugaqataasut ”angerlarsimaffimmi mattusimassapput” – tamatumunngalu inassutitut malissavaat.

Angerlarsimaannassaatit angerlarsimaffiillu qimassanngilat.

Angerlarsimalluni mattusimaneq pillugu paasissutissat sukumiinerusumik atuakkit