airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indrejse til Grønland

Der er diverse krav og deadlines, du skal være opmærksom på.
Sæt dig ind i dem her.
Opdateret: 27. januar 2021 

Rejser til og fra Grønland 

I perioden frem til 18. april skal du ansøge om indrejse til Grønland - ansøgninger efter 18. april vil ikke blive behandlet. Ansøgningsskemaet kan du finde på Sullissivik.gl

Vælger du at rejse ud af Grønland, er der ingen garanti for indrejse. Ved indrejse skal dit rejseformål derfor være karakteriseret som en nødvendig rejse. Læs mere under ’Betingelser’.

Som borger skal du ansøge igennem en af følgende instanser:
• Ved uddannelsesrelaterede rejseformål, skal du kontakte den uddannelsesenhed, der normalt varetager dine uddannelsesrejser.
• Ved arbejdsrelaterede rejseformål, skal du kontakte din virksomhed, som skal søge på dine vegne.
• Privatpersoner kan selvstændigt, men kun i særtilfælde (jf. betingelsesfanen) søge om rejser.

Rejser du til Danmark anbefaler vi at du henter smittestop appen og holder den aktiv i både perioden i Danmark og mindst 14-dage efter indrejse til Grønland - https://smittestop.dk

Ellers er her de anbefalinger, krav og deadlines, du skal være opmærksom på.


Anbefaling og skærpet opfordring: 

 • Undgå alle rejser ind og ud af Grønland.
 • COVID-19 vil komme til Grønland via de indrejsende.
 • Derfor opfordrer Selvstyret nu, at virksomheder, myndigheder og borgere ikke foretager rejser ind og ud af Grønland.

Rejser du/i, så rejser i på trods af alle myndigheders anbefalinger og opfordringer – og det er derfor på eget ansvar. Skulle der derfor opstå komplikationer på rejsen pga. coronarestriktioner, så er alle ekstra omkostninger deraf på egen regning.


Mulige Komplikationer ved rejser udenfor Grønland: 

 • Lukning af landegrænser
 • Lukning af kommunegrænser
 • Ved symptomer for covid-19 afvises du ved check-in/gaten
 • Udsat for smitte og sygdomsforløb med covid-19
 • Bestilling af testtider for podning
 • Resultat af testsvar inden afrejse
 • Osv.

Vær opmærksom på, at det er nemmere at rejse ud af Grønland end tilbage. Ved bred smittespredning i Grønland kan det evt. iværksættes tiltag, der kan besværliggøre end eventuel hjemrejse – tabt arbejdsfortjeneste, feriedage, ophold osv. er på egen regning.

Før afrejse fra Grønland

Undgå alle unødvendige rejser ind og ud af Grønland
COVID-19 vil komme til Grønland via de indrejsende, og efter højsæsonen er langt hovedparten af de indrejsende borgere med bopæl i Grønland, som rejser retur fra forretningsrejse eller ferie.
Derfor opfordrer Selvstyret nu til, at virksomheder, myndigheder og borgere ikke foretager unødvendige rejser ind og ud af Grønland.

Hvad er en unødvendig rejse?

- Ferierejser
- Forretningsrejser som ikke er forretningskritiske
- Forretningsrejser hvor formålet kan opnås via telefon eller videokonference

Beslutningen om at foretage en rejse ligger hos den enkelte borger, virksomhed og myndighed.

Hvis du har bopæl i Grønland og rejser til udlandet, skal du være opmærksom på, at det er på eget ansvar. Ved returrejse til Grønland skal du ved ankomst gå i karantæne.

Der kan være egenudgifter forbundet med hjemrejse til Grønland. F.eks. hvis du bliver smittet med COVID-19 under udenlandsopholdet eller hvis du ikke kan leverer den nødvendige dokumentation (negativ COVID-19 test samt SUMUT- BLANKET) ved check-in på rejsen til Grønland.

Vær opmærksom på, at det er nemmere at rejse ud af Grønland end tilbage. Planlægger du at rejse retur til Grønland, så anbefaler vi, at du i god tid, nøje læser betingelserne for afsnittet om "Før afrejse til Grønland".

Du skal selv forholde dig til gældende regler og retningslinjer i de lande, du besøger. Det anbefales at følge Udenrigsministeriets rejsevejledning og at tilmelde sig danskerlisten, se mere her på https://um.dk/


Rejse til Grønland


Tjekliste før afrejse til Grønland:

Udfylde SUMUT-blanketten.
Bestille tid til COVID-19 test - bemærk at der kan være forlænget ventetid.

Læs mere under 'Testprocedure i Danmark'.
Have ansigtsmasker med til rejsen - behold den på til slutdestinationen og under karantæneperioden.


Har du symptomer skal du blive hjemme – udviser du tydelige symptomer vil du blive afvist ved gaten.

Hvis du mangler dokumentation ved check-in
Hvis du møder op ved check-in uden kvitteringsmailen på en udfyldt SUMUT-blanket og/eller dokumentation for at have en negativ test, kan du ikke stige ombord på flyet.

Ekstra udgifter til dit ophold er på egen regning. Og din billet vil kunne ombookes til en anden dato, hvor du kan fremvise den nødvendige dokumentation.

Hvis du testes positiv for COVID-19 op til din afrejse
Hvis du tester positiv for COVID-19 op til din afrejse, kan du ikke stige ombord på flyet.
Du kan først rejse til Grønland, når du igen kan testes negativ for Covid-19.
Ekstra udgifter til dit ophold er på egen regning.
Din billet vil kunne ombookes til en anden dato, hvor du kan fremvise den nødvendige dokumentation.
Nødvendig dokumentation ved indrejse til Grønland.


Testprocedure i Danmark

Testen må maksimalt være 3 dage gammel (72 timer) før afrejse.
OBS: det kan i øjeblikket være svært at få tid til tests. 

Hvis du skal til Grønland kan du bestille henvisning til test gennem Rigshospitalet på gronland-corona.rigshospitalet@regionh.dk

Du kan i begge tilfælde blive testet i hospitalstelte overalt i landet. Det anbefales ikke, at du testes ved Testcenter Danmarks telte, da svartiden kan være for lang.

Godkendte teststeder

Udover De offentlige teststeder har de følgende steder søgt om og fået godkendt deres PCR-test til indrejse til Grønland. Bemærk at stederne opkræver betaling som er for egen regning:

www.airportdoctor.dk - kan findes i Terminal 2 i Københavns lufthavn

Falck, Københavns lufthavn, https://www.cph.dk/praktisk/falck-corona-testcenter

Aleris-Hamlet (https://www.aleris-hamlet.dk/helbredsundersogelser/helbredsundersogelser2/coronatest/) Aleris-Hamlet opkræver betaling og har kun åbent i hverdagene.

Amplexa Covid-19 Testcenter Odense:
Sverigesgade 11, 5000 Odense C
https://amplexa.dk/odense/
Mail: corona@amplexa.com; Tlf. 66116628

Blæksprutten, Nørresundby/Aalborg
Amalienborgvej 57, 9400 Nørresundby
https://amplexa.dk/blaeksprutten/
Mail: mail@blaeksprutten.dk; Tlf. 29221249

Get-Tested, Horsens:
Vejlevej 10, 8700 Horsens
https://www.get-tested.dk/
Mail: info@get-tested.dk; Tlf. 20 84 01 11

PrivatTest Aabenraa:
Gasværksvej 20, 6200 Aabenraa
https://privattest.dk/
Mail: aabenraa@privattest.dk; Tlf. 51337875

PrivatTest Forum, København:
Julius Thomsens Pl. 1, 1925 Frederiksberg
https://privattest.dk/
Mail: cph@privattest.dk; Tlf. 60388568

PrivatTest Nordhavn:
Hamborg Plads 4-8, 2150 Nordhavn
https://privattest.dk/
Mail: nordhavn@privattest.dk, Tlf. 60388568

Bestilling af test via det offentlige system i Danmark:

Test bestilles på emailadressen gronland-corona.rigshospitalet@regionh.dk


Følgende skal  fremgå af bestillingsmailen til Rigshospitalet:

o Vedhæft den kvitteringsmail du modtager for udfyldt SUMUT-blanket
o Navn
o CPR
o Telefonnummer som virker i Danmark
o Aktiv mailadresse
o Afrejsedato til Grønland
o Om du selv vil bestille tid til testning på www.coronaprover.dk (kræver NemId), eller
o Hvis Rigshospitalet skal bestille tid og sted for test til dig, så skal du angive hvilken testdato og hvilket teststed, du ønsker

Efter bestilling sender Rigshospitalet en mail til dig med oplysninger om tid og sted for testning på den mailadresse, du har oplyst.

Resultat og svartider på prøve
Du kan se dit testresultat på www.sundhed.dk - svartiderne afhænger af om testen er bestilt via Rigshospitalet eller ej, samt hvor den er udført i Danmark.

Har du ikke NEM-ID eller kan du ikke se dit testsvar på www.sundhed.dk, så får Air Greenland en liste, som de kan slå dit testsvar op i, når du møder til Check in.

Samtykke
Med afsendelse af SUMUT-blanketten til Rigshospitalet giver du samtykke til, at Rigshospitalet kan dele dine testresultatet med Air Greenland. Air Greenland får oplyst navn, testresultat og test-ID. Listen sendes sikkert og Air Greenland sletter listen efter brug.

Særligt, hvis du selv har arrangeret henvisning til test
Personer der bestiller test udenom Rigshospitalet, f.eks. gennem egen læge, www.coronaprover.dk eller et af de private testcentre er selv ansvarlige for at fremskaffe kvitteringen for det negative testresultat samt ansvarlige for at testsvaret når frem inden afrejse. Air Greenland og Rigshospitalet kan IKKE hjælpe hvis der sker fejl eller misforståelse med test foretaget udenom Rigshospitalet.

Testresultater skal indeholde følgende oplysninger:

• "Testet for COVID-19". NB. Det må ikke være en antistof-test.
• Navn
• Fødselsdato
• Testdato
• Testresultat

Bemærk
Kan man ikke fremvise et negativt testresultat inden afrejse er man selv ansvarlig for meromkostningerne.

Hvis dit testresultat er positivt
 • Du skal gå direkte i isolation.
 • Du kan ikke stige ombord på flyet.
 • Du kan først rejse til Grønland, når du kan testes negativ for Covid-19
 • Skal du selv opretholde ekstra udgifter
 • Din billet vil kunne ombookes til en anden dato, hvor du kan fremvise et negativt testresultat for Covid-19

Hvornår foreligger der svar på COVID-19 test i Danmark

Svartiden på Covid-19 test afhænger af om testen er bestil via Rigshospitalet eller ej, samt hvor den er udført. Se mere i afsnittet ”Testprocedure i Danmark"

Bemærk
Når testen maksimalt må være 3 dage gammel (72 timer) før afrejse, betyder det, at du senest kan rejse den 3. dag efter test.


Udenlandske rejsende og test

Myndighederne i Grønland fraråder alle rejser til og fra Grønland.

Vi gør opmærksom på, at der gælder forskellige indrejseregler for Danmark og andre indrejseregler for indrejse til Grønland. Ved indrejse til Grønland er kravene til testcertifikat følgende:

- Testen skal være udført på en offentlig klinik i et nordisk land (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island.)

- Testen skal være en PCR-RNA, RT-PCR eller SARS-CoV-2-test

- Testen må ikke være mere end 3 dage gammel (max. 72 timer). Rejser man ind fra et karantæneland, så er der yderligere krav om en test foretages max 3 dage før indrejse til Danmark. Se mere på 
coronasmitte.dk


Rejsende fra lande udenfor Rigsfællesskabet skal selvstændigt få udført en test i et af de nordiske lande og fremskaffe et negativ testresultat fra en PCR-test, som højst er 3 dage gammelt. Test resultatet skal være skrevet på grønlandsk, dansk eller engelsk.

De tidsmæssige krav til testresultatets alder skal stemme overens med, at de rejsende kan nå at blive testet i eget land og stadig nå forbindelser i Danmark videre til Grønland inden for fem dage. Kan dette ikke lade sig gøre skal der indregnes tid i rejseplanen til at blive testet i Danmark.

Rejsende fra udlandet kan ikke bruge de offentlige testtelte (Nationale testcentre inkl. teststed i Kastrup Lufthavn eller hospitalstelte),da ingen af disse udsteder certifikat for testresultat til de rejsende. Et certifikat kræves ved indcheckning hos Air Greenland.

Godkendte test steder

Udover De offentlige teststeder har de følgende steder søgt om og fået godkendt deres PCR-test til indrejse til Grønland. Bemærk at stederne opkræver betaling som er for egen regning:

www.airportdoctor.dk - kan findes i Terminal 2 i Københavns Lufthavn.

Aleris-Hamlet (https://www.aleris-hamlet.dk/helbredsundersogelser/helbredsundersogelser2/coronatest/). Aleris-Hamlet opkræver betaling og har kun åbent i hverdagene.

Kan man ikke tage testen i København, i Island, i et andet nordisk land eller i ens hjemland, kan der i helt ekstreme tilfælde sendes en ansøgning om dispensation til at få foretaget testen i et andet land.

Ansøgningen sendes til corona@nanoq.gl og skal indeholde følgende:

- Rejseplan

- Information om hvilken test der vil blive udført (PCR-RNA, RT-PCR or SARS-CoV-2. Vi accepterer ikke antistof (antibody) test)

- Begrundelse for hvorfor testen ikke kan tages i et nordisk land - det skal være en ekstraordinær grund

Hvis du får en godkendelse, så sørg efterfølgende for at test-resultatet for Covid-19 testen er skrevet på engelsk.

Kan man ikke fremvise et negativt testresultat inden afrejse, er man selv ansvarlig for meromkostningerne.

*Nordiske lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island.

 

Om Sumut-blanket

Blanketten kan findes her og kvitteringsmailen for udfyldelse skal fremvises ved check-in enten elektronisk eller i print.

Sumut-blanketten er et dokument, du selv udfylder som blandt andet indeholder information om:

• din rejseplan
• din destination
• hvem du skal besøge eller bo med

Blanketten er et redskab til senere smitteopsporing, hvis det bliver nødvendigt.

Kvitteringsmail for udfyldt SUMUT-blanket skal bruges som bekræftelse på indrejse til Grønland, ved bestilling af COVID-19 test via Rigshospitalet og ved checkin i lufthavnen

Spørgsmål / hjælp
Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af SUMUT-blanketten?
Kontakt 80 11 00

Har du brug for adgang pc, internet, printer mm. for at udfylde SUMUT-blanketten kan du:
Henvende dig til dit nærmeste grønlandske hus - find kontaktoplysninger på www.groenlandskehuse.dk eller

Henvend dig til Grønlands Repræsentation på tlf. 3283 3800 og aftale et mødetidspunkt mindst to dage i forvejen.

Offentlige arbejdspladser i Danmark kan være pålagt at arbejde hjemmefra og dermed lukkede for gæster, derfor er det vigtigt at aftale et mødetidspunkt i forvejen.

Ved ankomst til Grønland skal du:

Gå i karantæne - overtrædelse medfører bødestraf for hver enkelt overtrædelse

Følge alle sundhedsfaglige anbefalinger:
• Hold afstand – begræns den fysiske kontakt
• Vask hænder ofte eller brug håndsprit
• Host eller nys i ærmet
• Undgå at spytte
• Undgå at være steder med tæt kontakt til mange mennesker
• Vær opmærksom på rengøring og udluftning
• Bliv hjemme, hvis du har symptomer på sygdom


Test- og karantæneprocedure i Grønland

Din rejse afhænger af din slutdestination

Har du afgivet en negativ COVID-19 test inden afrejse og udfyldt SUMUT-blanketten kan du rejse til følgende byer, hvorefter du skal gå i karantæne.

De 10 byer og 2 bygder er:

Kommuneqarfik Sermersooq
- Nuuk
- Paamiut

Qeqqata Kommunia
- Sisimiut
- Maniitsoq
- Kangerlussuaq

Kommune Kujalleq
- Qaqortoq
- Narsaq
- Narsarsuaq

Kommune Qeqertalik
- Aasiaat
- Qasigiannguit
- Qeqertarsuaq

Avannaata Kommunia

- Ilulissat

Hvis din slutdestination ikke fremgår af ovenstående liste skal du:

Opholde dig i den by med sundhedscenter, der er nærmest din slutdestination.

Har du hjemmeadresse på din slutdestination i Grønland kan du kontakte myndighederne ift. overnatningsfaciliteter til testsvaret foreligger. Dette gælder også for personer med særlig tilknytning til Grønland f.eks. personer der studerer i Danmark.

Har du ikke adresse i din slutdestination skal du selv opretholde de udgifter, der måtte være i forbindelse med overnatninger, ombookninger, kost og logi.

1. Kontakt det lokale sundhedscenter og bestil en COVID-19 test, der tidligst kan foretages på 5. dagen.
2. Ved negativt testresultat kan du træde ud af din karantæne og rejse videre til din slutdestination
3. Ved positivt resultat skal du gå direkte i isolation. Sundhedscentret vil kontakte Landslægeembedet for nærmere afklaring af din situation.


Kontaktliste til sundhedscentre i Grønland
Du kan kontakte nedenstående Sundhedscentre for at blive testet for Covid-19.
Sted Kl. 08.00-16.00 Efter kl. 16.00
Aasiaat 89 22 11 89 22 11
Ilulissat 94 32 11 94 32 11
Ittoqqortoormiit 99 10 11 59 93 21
Kangaatsiaq 89 43 00 89 22 11
Kangerlussuaq 86 88 12 86 42 11
Maniitsoq 81 32 11 81 32 11
Nanortalik 61 32 11 61 32 11
Narsaq 66 12 11 66 12 11
Narsarsuaq  66 12 11 66 12 11
Nuuk 34 44 00 34 44 00
Paamiut 68 12 11 68 12 11
Qaqortoq 64 22 11 64 22 11
Qasigiannguit 91 12 11 89 22 11
Qeqertarsuaq 92 12 11 89 22 11
Qaanaaq 97 10 11 94 32 11
Sisimiut 86 42 11 86 42 11
Tasiilaq 98 12 11 98 12 11
Upernavik 96 12 11 96 12 11
Uummannaq 95 12 11 95 12 11
Kontaktoplysninger for borgere med behov for karantænefaciliteter
Følgende er gældende for borgere med behov for karantænefaciliteter, og for rejsende med destination uden for byer med sundhedscenter, samt rejsende til Qaanaaq og Østgrønland.

Rejsende til bygder

Skal gå i karantæne i den sidste by på rejsen, hvor der er et sundhedscenter. Karantænen skal afholdes i de nedenfor nævnte steder indtil, at der er modtaget et negativt testresultat efter podning på 5. dagen. Herefter kan rejsen fortsættes til slutdestinationen.

Rejsende til Qaanaaq
Skal i karantæne i Ilulissat.

Rejsende til Østgrønland
Personer der rejser via Vestgrønland, skal i karantæne i Nuuk eller i Kangerlussuaq
Personer der rejser via Island, skal holde deres karantæne i Nuuk, inden at de kan rejse videre til Østgrønland..

OBS: det kan være svært at få taget en re-test på østkysten, hvorfor karantænen som udgangspunkt er 14. dage ved rejser via Island.

Rejsende til Avannaata Kommunia
Kontaktpunkt for borgere der har brug for karantænefacilitet: Vagttelefon 52 46 01

Kommune Qeqertalik
Kontaktpunkt for borgere der har brug for karantænefacilitet: Arne Sandgreen Reimer
asre@qeqertalik.gl
Mobil: 56 04 81

Rejsende til Qeqqata Kommunia
Kontaktpunkt for borgere der har brug for karantænefacilitet: HR-chef Johan Davidsen eller kontakt Qeqqata Kommunia på 70 21 00 og bed om HR-afdelingen. 
joda@qeqqata.gl
Mobil: 48 43 22

Rejsende til Kommuneqarfik Sermersooq
Kontaktpunkt for borgere der har brug for karantænefacilitet: Krisestabssekretariatet
sitcen@sermersooq.gl
Mobil: 54 54 56 og 54 54 57

Kommune Kujalleq
Kontaktpunkt for borgere der har brug for karantænefacilitet: Max Heilmann Larsen
mahl@kujalleq.gl
Telefon dir.: +299 64 53 12
Mobil: +299 54 95 91
Brug af mundbind

Mundbind kan være et supplement til forebyggelse af smitte i de situationer, hvor det er svært at holde afstand. Mundbind kan ikke erstatte at man overholder de generelle råd. Det er derfor vigtigt, at du fortsat overholder rådene, selv om du bærer mundbind, og at du bruger det korrekt.

Hvornår skal du bruge mundbind eller visir?
I Grønland er der krav om, at du bærer mundbind i følgende situationer:

1. Ved udenrigs og indenrigs flyvninger(OBS det anbefales at mundbind bæres frem til karantænestedet/slutdestinationen*).

Det gælder for alle over 12 år , når man er på flyet, opholder sig i lufthavnene, eller terminalområder. Og i karantæneperioden.

Når man er ansat med passagerkontakt i terminalområder og lignende, skal man bære mundbind eller visir, hvis der ikke kan opsættes en plastic skærm imellem ansatte og rejsende. Der henvises i øvrigt til § 6 og § 7 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 37 af 29. september 2020 om betingelser for rejse til og i Grønland.

2. Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet med ny coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bevæge dig ud, fx fordi du skal testes.

Dvs. at du skal bære mundbindet fra du indtræder i lufthavnsområdet til du ankommer til din slutdestination. Dette gælder også hvis du under transporten sejler i passagerbåd, eller skal med videre forbindelse via bus eller taxa. Eksempelvis hvis du rejser fra Kastrup til Qaqortoq, skal du beholde mundbindet på hele vejen indtil du ankommer til den adresse hvor du skal være i karantæne.

Mundbind vs de generelle hygiejniske anbefalinger

Den bedste måde at forebygge smitte med ny coronavirus er at holde afstand til hinanden og sørge for, at smittede personer og personer i risiko for at være smittet, fx nære kontakter, isolerer sig.

Det er dog ikke altid, at man er klar over, om man er smittet, da der typisk går mellem 1 og 14 dage, før man udvikler symptomer, og mange får slet ikke symptomer. Derfor ved man ikke nødvendigvis, om man er smittet, når man bevæger sig ud blandt andre mennesker.

Generelt anbefales det at man holder 1-2 meters afstand til andre mennesker. Når det ikke er muligt at holde afstand, og mange mennesker er samlet det samme sted, er der større risiko for smittespredning.

Mundbind kan i de situationer, hvor det kan være svært at holde afstand, medvirke til at forebygge smittespredning. Mundbind kan være med til at forebygge dråbesmitte, både fra dig til andre og fra andre til dig. Forkert brug kan øge risikoen for smittespredning.

Husk dog altid at overholde de generelle råd:
• Bliv hjemme, hvis du er syg
• Hav god håndhygiejne
• Hold afstand, når du er ude blandt andre mennesker - også selv om du bærer mundbind.

Et mundbind kan nemlig ikke erstatte disse anbefalinger, men er kun et ekstra supplement.

Hvilke typer mundbind findes der?

CE-mærkede mundbind

Ved behov for brug af mundbind i det offentlige rum anbefales brug af CE-mærkede mundbind.

CE-mærkningen betyder, at fabrikanten kan dokumentere kvaliteten.

Det er tilstrækkeligt at bruge et CE-mærket type 1-mundbind. Det beskytter dig mod smitte fra andre - og andre mod at blive smittet af dig.

Hvis du er en person i øget risiko for alvorlig sygdom, eller hvis du får konstateret COVID-19, så skal du altid anvende et CE-mærket mundbind.

Genanvendelse og bortskaffelse:

Industrielt fremstillede mundbind er et engangsprodukt, der i udgangspunktet skal bortskaffes, når det har været anvendt. Mundbind skal udskiftes, når de bliver våde, snavsede eller berøres, da de bliver mere gennemtrængelige og kan miste deres beskyttende effekt.

Det anbefales ikke at vaske et engangsmundbind med henblik på at kunne genbruge det. Vask af engangsmundbind påvirker filtreringsgraden og åndbarheden, så mundbindet ikke vil have sin beskyttende effekt.

Mundbind brugt i det offentlige rum bortskaffes som almindeligt affald.

Efter bortskaffelse af mundbindet, skal hænderne rengøres ved håndvask eller håndsprit.

Stofmundbind

Nogle vælger at bruge stofmundbind - for eksempel fordi engangsmundbind kan være svære at få fat i eller er for dyre.

Uanset om du køber færdiglavede stofmundbind - eller selv laver dem, så er de ikke underlagt de samme kvalitetsstandarder - som de CE-mærkede mundbind. Stofmasker produceres ikke på nuværende tidspunkt efter fælles industrielle standarder, hvilket gør at filtreringsgraden kan variere mellem produkter.

Den største gevinst ved brug af stofmundbind ses formentlig i de situationer, hvor det anvendes til at beskytte andre i forhold til smitte fra bæreren af mundbindet.

Hvis du vælger stofmundbind, er der nogle ting, du skal vide for at sikre dig, at mundbindet virker bedst muligt. Der skal for eksempel være tre lag stof. Det være forsynet med elastikker og kunne sidde tæt til ansigtet, så det dækker både næse og mund. Stoffet skal være tætvævet nok til at kunne filtrere, men du skal også kunne ånde i det. Og så skal det kunne vaskes ved 60 grader.


Ansigtsdækkende visir

Et visir er en skærm, typisk lavet af plastik, der dækker ansigtet og på denne måde kan virke som en barriere mod viruspartikler. Et visir slutter ikke tæt om ansigtet, og kvaliteten kan variere, hvilket påvirker beskyttelsesgraden.

Selv om et visir beskytter mindre end et mundbind, har det den fordel, at man kan trække vejret ubesværet, og at man kan se hele ansigtet på personen, der har det på.

Anvendes et visir, er det væsentligt at være opmærksom på, at beskyttelsesgraden er reduceret, da det ikke slutter tæt om ansigtet, og at et visir ligesom stofmundbind ikke produceres efter fælles industrielle standarder, hvilket gør, at kvaliteten kan variere.

Et visir kan modsat engangsmundbind generelt anvendes en hel dag, og nogle typer kan endvidere vaskes og genbruges.

Visiret skal håndteres korrekt ligesom mundbind, dvs. det bør ikke berøres under brug. Det skal af- og påtages samtidig med vask eller afspritning af hænder for ikke at være en potentiel kilde til kontaktsmitte.

Hvornår anbefales det at bruge visir frem for mundbind?

Et visir anbefales som alternativ til mundbind i særlige situationer, hvor mundbind ikke er egnet, dvs. for personer, der ikke kan anvende et mundbind, eller hvor det er vigtigt at vise ansigtet i situationen.

Personer med visse lidelser, fx eksem i ansigtet, allergi eller tilstande som gør, at et mundbind ikke kan slutte tæt om ansigtet kan bruge et visir som alternativ til mundbind.

Visir kan også være en fordel i forhold til omgivelserne, og kan anvendes ved kommunikation med personer, som er høre- eller synshæmmede, hvor der er behov for mundaflæsning, da munden er synlig, og da et visir ikke i samme grad dæmper lyden som et mundbind kan gøre.

Desuden kan et visir anvendes i andre situationer, hvor det er vigtigt at vise ansigt, fx når man taler med et barn, som pårørende til en person med demens og lignende.

Hvad kan du gøre, hvis dine briller dugger?

Hvis du bruger briller, kan du opleve, at brillerne dugger, når du bruger mundbind. Det kan være genererende for synet og kan øge risikoen for kontaktsmitte, hvis du gentagne gange rører ved dine briller.

Vi har derfor samlet et par gode råd til, hvordan du kan undgå, at dine briller dugger:
• Sørg for at vælge et mundbind, der kan sættes helt tæt om din næse, fx et mundbind med en metalstrip, som kan klemmes sammen rundt om næsen.

• Rengør dine brilleglas med lidt lunkent vand og et par dråber opvaskemiddel hver morgen og aften.

• Tør dem derefter af med en mikrofiberklud. Sæbe reducerer risikoen for dug på brilleglassene.

• Placer mundbindet så tæt på øjnene som muligt, og bær dine briller lidt længere nede på næsen.

Skal børn bruge mundbind?

For anvendelse af mundbind for børn, er det en forudsætning at barnet forstår at anvende mundbindet korrekt. Det er vigtigt, at mundbindet ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at barnet kan tage det af og på. Det vil typisk være fra børnene er kommet et par år op i skolealderen.

Småbørn og spædbørn bør ikke bruge mundbind.

Du kan hjælpe småbørn – som ikke kan bruge mundbind – med at have rene hænder og holde øje med om de har symptomer på COVID-19.