airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sianissutsikkut peqqissuuneq pillugu paasissutissiineq

Qanoq iliornikkut coronavirusimik maanna atuinitta qaangerluarniarnissaanut illit nammineerlutit qanigisatillu iliuuseqarsinnaavisi.

Coronamik nappaalanersuaqarnerani piffissaq atugarput artornarsinnaavoq
Nappaatinik tunillaassortunik napparsimalerneq, soorlu maanna coronavirus, inuunitsinnik sianissutsikkullu peqqissuunissatsinnut sunniisinnaavoq.

Tunillatsissinnaaneq aningaasaqarnerlu pillugit ernumanerit - kiisalu mattunnissamut ungasissuseqarnermullu piumasaqaatit - kiserliulersitsisinnaapput, eqqarsaatersortitsillutik aammalu uisakajaarnermut, taartunganermut qasunermullu ersiutinik pilersitsisinnaallutik. Tamatuma ilutigisaanik ulluinnarisat allanngorujussuarsimapput matumanilu pisut qanoq ingerlanissaat qanorlu sivisutiginissaat nalorninartortaqartorujussuullutik.

Piffissaq kikkunnut tamanut ajornartoqarpoq allallu allaniit sanngiinnerusarput. Assersuutigalugu inoqarsinnaavoq kisimiillutik inuusunik siusinnerusukkullu annilaangasarnermik taartungasarnermillu atugaqareersunik. Taamaakkaluartoq nammineq inuttut qanigisattalu eqqarsartaatsikkut peqqissuunissaat atugarissaarnissaallu angujumallugit arlalissuartigut iliuseqarsinnaavugut.


Coronavirusimut nutaamut atatillugu suunngitsutut misigilernissat pinaveersaaruk
Nappaalanersuup nalaani ersiorneq, nalornineq kukkusunillu paasissutissinneqartarneq ima kinguneqarsinnaavoq, innuttaaqataasut inuilluunniit aalajangersimasut tunillaannartup siammarterneranut pisuutinneqarnerannik taamaammallu inuit taakku suunngitsutut immikkoortinneqartutullu misigilersarput.

Inuit tunillatsittut pisuutinneqarsinnaasarput, akisussaassuseqanngitsumik pissusilersorsimasutut inunnullu akulerusimanngitsutut amerlasoorpassuillu tunillatsissimagaangamik aamma imminnut pisuutilersarput. Kisianni nappaat inunnik patsiseqarnani kisiannili virus-imik patsiseqarmat eqqaamassallugu pingaartuuvoq.

Coronavirus ajornanngitsuararsuarmik tunillaattarpoq, tulillatsinnerlu inunnik pigisanillu attuinikkut pisarpoq. COVID-19-imut atatillugu imminut naleqartikkunnaartarneq pillugu innuttaasut tamarmik ikiuussinnaapput, tamanna nappaat pillugu paasissutissanik qanorlu tunillaattarneranik ilisimasaqarnikkut pisinnaavoq - aamma attaveqarfigisartakkanut ilisimasamik tassannga ingerlatitseqqiinikkut pisinnaavoq. Oqaatsinik immikkoortitsisunik imaluunniit eqqunngitsumik paasissutissiisunik tusagaqaruit atuagaqaruilluunniit, taakku unitseqqukkit. Tamatuma tusaamasarsorneq eqqunngitsumillu paasissutissiisarneq akiortarpaa.


Sianissutsikkut peqqissuunerup isiginiarneqarnerunissaanut innersuussutit

Sininniartarit nalinginnaasumillu ulluinnarni iliuuserisartakkatit ingerlallugit
Sinnakilligaluttuinnartillutit ernumanerit sakkortusiartortarpoq annilaangaleraluttuinnartarlutillu.


Peqqinnartunik nikerartunillu nerisaqarit
Taamaalillutit nukissaqarnerulissaatit ulluinnarnilu unammilligassanut aamma nukissaqarnerulissallutit.


Timit atorluartaruk
Timip atornera ilungersunartuusariaqanngilaq illit peqqissutsinnut iluaqutaassaguni qiimanerulersitsissagunilu. Ulluinnarni sammineqartartut soorlu sisorarnerit pisuttuarnerillu aamma taakkununnga ilaapput.

Angerlarsimaffinni natermi eqaarsaarnissamut siunnersuuterpassuit internet-imi nassaassaapput imaluunniit apps-it pitsaasut amerlaqisut eqaarsaarutinik takutitsisartut pissarsiarisinnaavatit. Nipilersorit nuannarisannik qiterusaarlutillu - tamanna illarnartunik aamma kinguneqarsinnaasarpoq.

Ullormut silamut aninissat timinnillu atuillutillu silaannarissartarnissat pingaartittaruk, tamanna inuit allat qanillivallaarnagit pisinnaappat. Ullup qaamanerata qiimaneq qaffatsittarpaa. Taamaammat sisorarit, arpagit pisuttuarlutilluunniit.


Sianissutsit eqeersimaartiguk
Qarasarsornerit ataavartuutiguk assigiinngitsunik sammisaqartarnikkut. Atuakkamik atuagassiamilluunniit atuarit, sudoku suliariuk, assinik ikkussortakkanik suliaqarit, nipilersuutinik tusarnaarit imaluunniit pinnguaammik pinnguarit. Naatsumik oqaatigalugu, arlaannik ujartuigit aallussisinnaaninnik piumasaqartumik. Ullorsiutinnut allattarit imaluunniit unnuit tamaasa qujamasuutigisat ataaseq pillugu allagit, matumani tamatuma qanoq pingaaruteqartiginera pingaaruteqartiginnginneraluunniit apeqqutaatinnagu.

Titartaaneq, allanneq, qalipaaneq, erinarsorneq, nipilersuummik nipilersorneq nuannarigukkit imaluunniit arlaatigut pinngorartitsinermik ingerlatsiguit, ilisimatusarnerit taava takussusersimavaat, tamatuma sianissutsikkut peqqissuunissaq aamma pitsaasumik sunnertaraa.


Ulluinnarisanni ataqatigiinneq pilersiguk
Ulluinnarisanni siumoortumik naatsorsuutiginnissinnaanerup ataqatigiinnerullu piginissaat isumassarsiatsialaasinnaavoq. Taamaammat ullormi imaluunniit sapaatip akunnerata ingerlanerani suliassat pillugit pilersaarusiorit imaluunniit malitassaliorit. Periutsinik aalajangersimasunik atuilerniarsarigit, ullup ingerlaneranik takussusiisuusunik.

Angerlarsimaffimmi sulisarsimaguit, nalinginnaasumik piffissami suliffigisartakkanni suliniartarit piffissamilu nalinginnaasumik soraarfigisartakkanni soraarniartarlutit.


Eqqaamassavat sunniuteqaravit
Sianissutsikkut peqqilluartuunermut ilaalluinnarpoq, siunertaqartutut anguniagaqartutullu misigineq. Kalaallit Nunaata qanoq sivisutigisumik matoqqasussaanera pillugu ilisimasaqannginneq, immikkut sakkortusinnaavoq. Taamaammat arlaatigut suliaqartutut sunniuteqartutullu misigineq, pingaaruteqartorujussuuvoq.

Sunniuteqarnerit attatiinnaruk, inunnut qanillinaveersaarnikkut innersuussutinillu malinninnikkut. Taama iliornikkut innuttaasut eqqugaasinnaasut paaqqutarinerinut taperseeqataassaatit taamaalillunilu Kalaallit Nunaanni tunillaassuinerup siammarterneqarnerata annikillisinnissaanut tamatta sapinngisatsinnik sukkut tamatigut peqataassaagut.

A: Eqqaamajuk, piffissami ilungersunartumi inuit allat ulluinnarni atugaannut aamma sunniuteqarluarsinnaagavit. Taamaammat sutigut tapersiisinnaanerit ikiorsiisinnaanerillu eqqumaffigikkit. Inuit ilisarisimasatit ernumassuteqarsinnaasut eqqissisarniartakkit aamma inuit ilisarisimasatit kisimiittut attaveqarfigisassagakkit immikkut maluginiariuk. Pingaartumik utoqqaat inuillu siornatigulli annilaangasartut taartungasartulluunniit immikkut eqqumaffiginiartakkit.

B: Nalinginnaat pillugit ikiuinissamik neqeroorit, assersuutigalugu pisiniarneq, videokkut ilinniakkerititsineq imaluunniit kajumissutsimik ikiuukkumallutit nalunaarlutit.


Avatangiisinnut attaveqartarit - imminut ungasikkaluarlusi ataatsimoorussamik suliaqaritsi
Inuit attaveqarfigisat soorlu ilaquttat, ikinngutit, suleqatit aamma affarlerisat, sianissutsikkut peqqissuunitsinnut inuunittalu pitsaassusaanut sunniuteqartorujussuupput, tassa inuit taakku inunnut allanut attaveqartutut misigilersittaramitigut. Maannakkut tikilluta naapissinnaanngiffitsinni oqarasuaat, video atorlugu sianernerit imaluunniit inuit atugaat attaveqaatit aqqutigalugit attaveqartariaqarpugut immitsinnullu malinnaavigaluta.


Nunarsuarmi ilungersunartorsiorneq qanimut attaveqarfigisartakkannut oqimaassinnaammat akueriuk
Pisoq sungiusimanngisaq, sumiiffiit ilaanni suliffeqarfiit paaqqinnittarfiillu matoqqanerat pissutigalugu maannakkut immikkut ilaginerulersimasannut, inunnut attaveqarninnut tatisinermik pilersitsisinnaavoq. Pisoq taanna amerlasuunut ilungersunartuuvoq. Piffissap ingerlanerani naammagittarsinnaajunnaarsimagussi, illit nammineerlutit allallu, tamanna akueriniarsarisarsiuk.

Pisariaqartitasi naatsorsuutigisasilu pillugit oqaloqatigiittaritsi aamma ulluinnarisassinni suliassat pitsaanerpaamik ingerlannissaat pillugit aalajangersimasunik isumaqatigiissusioritsi. Inuttut ataasiakkaatut allanik ilagisaqarnissamik kisimiinnissamillu pisariaqartitsisarnersi pillugit oqaloqatigiittaritsi.


Piffissap ingerlanerani ilaatigooriarluni ernummatit sammineri unitsittarisigit eqqissisimaarlusilu
Nutaarsiassanik isiginnaarnermi atuarnermiluunniit piffissap atukkap sivikillisinnissaa isumassarsiatsialaasinnaavoq. Paasissutissinneqartarneq pitsaasuuvoq nutaarsiassanilli pissarsiffiusinnaasut uppernartut toqqartakkit. Arlaannik allarluinnarmik eqqarsalersitsisumik aamma ilorrisimaarnermik eqqissisimaarnermillu misigiffiusumik, sammisaqartarnissat aamma pingaaruteqarpoq. Tamatuma uisakajaalernissaq pinaveersimatittarpaa.


COVID-19-inimik tunillatsittoqartillugu, imminut inunnilluunniit allat pisuutissanngilatit
Eqqaamajuk nappaat inunnik patsiseqarnani virus-imik patsiseqarmat. Coronavirus ajornanngitsuararsuarmik tunillaattarpoq, tulillatsinnerlu inunnik pigisanillu attuinikkut pisarpoq. Napparsimallutit innangasimaguit - coronavirusimik tunillatsissimanerit imaluunniit nappaammik allamik tunillatsissimanerit uppernarsineqarsimagaluartoq - imminut pisuutissanngilatit.

Ilisarisimasaqaruit tunillatsisimasumik imaluunniit napparsimalluni innangasumik, taava tapersersornerisigut eqqissisarnerisigullu taakku ikiukkit.


Imminut paarigit
Pissusilersuutaasartut peqqinnanngitsut, soorlu nikerartumik sinittarneq, aalakoornartutorpallaarneq imaluunniit pujortarneq pinaveersaarlugit misiliguk. Pissutsit ilinnut iluaqutaasussat, naak sorpassuarniit piumasaqaateqarfigineqaraluarlutit, pingaarnersiuisarit assersuutigalugu angerlarsimaffimmit sulineq meeqqanillu paarsineq ataatsikkut ingerlattussaagaangakkit.

Imminut paariguit inuit allat aamma pitsaanerusumik paarissavatit.


Sianissutsikkut peqqissuuneq pillugu siunnersuutit

Sianissutsikkut peqqissuuneq pillugu siunnersuutit pitsaasut

Kalaallisut

Danskisut


Hotline

Coronavirus (COVID-19) pillugu apeqqutissaqaruit, sianerlutit allallutilluunniit paasiniaasinnaavutit:

Hotline: 80 11 00
E-mail: corona@nanoq.gl

Saaffiginnissutit ullut tamaasa nal. 08:00-16:00 akornanni akineqartassapput.
Tusaannga

Meeqqanut inuusuttunullu
Ernumavit inersimasumillu oqaloqateqarnissannik pisariaqartitsillutit? Tusaannga-miit ikiorneqarsinnaavutit.

SMS: 1899
Hotline: 80 11 80

Tusaannga ammasarpoq:
Ataa. - Sisa. 9:00 – 22:00
Tall. - Arfi. 16:00 – 04:00
Sapaammi 16:00 – 22:00

Peqqinnissaqarfinnut oqarasuaatikkut attavissavat

Allattorsimaffik takujuk