airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Angerlarsimaannaqqusaaneq

Angerlarsimaannaqqusaanerup siunertarivaa angerlarsimaffiup avataani tuniluunnerup annikinnerpaaffissaaniitinnissaa.

Nutarterneqarpoq: 03. december 2020

Angerlarsimaannarfiit 

Inuit Kalaallit Nunaannut tikittut angerlarsimaannartussaapput misilitseqqereernissap tungaanut, tunillatsissimannginnermillu akissutisigunik, ullulluunnit 14-it tikereernermi kingorna angerlarsimaannarsimasussaapput.


Angerlarsimaannarfissaqanngikkaanni, oqartussat pisut ilaanni angerlarsimaannarfissaqarnissamik ikiuisinnaapput: 

 1. Killilersuiffiusumut illoqarfiliassagaanni nunaqarfiliassagaanniluunnit, angalaqqinnissallu tungaanut allami illoqarfimmiissagaanni angerlarsimaannarluni.
 2. Namminerisamik angerlarsimaffigisami angerlarsimaannarsinnaanngikkaanni, namminerisami angerlarsimaffimmi ilaquttat avissaarfigisimasinnaanngikkaanni.


Pisunut marlunnut makku atuupput: 

Angalaneq nammineq piumasarulugu angalanerussaaq, namminerisamillu najugaqarfiussaaq tikitassaq. Takornariat sulinermullu atatillugu angalasut aallaaviatigut angerlarsimaannarfissamik tunineqarsinnaanngillat.

Innuttaasut oqartussanut saaffiginnginnerminni namminneq najugaqarfissarsiorlutik misileereersimassapput.


Angerlarsimaannaqqusaaneq 

 • Kalaallit Nunaannut angalaguit. Sumut tikinnissat apeqqutaalluni malittarisassanik assigiinngitsunik atuuttoqarmat maluginiassavat. Annertunerusumik uani atuarit.
 • Inummik COVID-19-imik napparsimasutut paasineqarsimasumik qanimut attaveqarsimaguit

Nappaammut ersiutit immikkut maluginiakkit:
 • Angerlarsimaannaqqusaanerpit nalaani COVID-19-imut ersiutinik malugisaqassaguit peqqinnissaqarfik piaartumik saaffigissavat.

Avaataaniit Kalaallit Nunaannut angalasut
Naalakkersuisut siullertut ineqarfimmi immikkut najugaqarluni angerlarsimaannarnissaq innersuussutigaat. Taamaasiortoqarsinnaanngippat Kalaallit Nunaannut angalasup misissortinneranit ullut tallimassaanni nappaateqannginneranik paasisaqarnissap tungaanut inoqutigiit tamarmik angerlarsimaannarnissaat kaammattuutigineqarpoq.
 • Kalaallit Nunaannut tikikkuit angerlarsimaannaqqusaanerit atuutilissaaq. Sumut tikinnissat apeqqutaalluni malittarisassanik assigiinngitsunik atuuttoqarmat maluginiassavat.
 • Tikinninniit ullut tallimat qaangiunnerini misissorteqqissaatit. Danmarkimiit Nuummut angalasut Kastrupimiit aallalernermi misissorteqqinnissamut piffissamik tunineqassapput.
 • Nuup avataaniittut tamarmik ullut tallimassaanni misissortinnissamut najukkami peqqissaaveqarfimmut piffissamik inniminniissapput.
 • Misissortinnermit tunillatsissimannginnerit paasineqarpat angerlarsimaannaqqusaanerit atorunnaassaaq.
 • Misissortinnianngikkuit tikinninniit ullut 14-it angerlarsimaannassaatit.


Ullut siulliit 14-it immikkut eqqumaffigissavatit!
Kalaallit Nunaannut tikinnerpit kingorna tunillatsissimanngikkaluaruilluunniit ullut siulliit 14-it eqqiluisaarluarnissat aamma inunnut allanut ungasinniarnissat immikkut paarissavat. Ullut 14-it taakku ingerlaneranni COVID-19-imut ersiuteqassaguit peqqinnissaqarfik piaartumik saaffigissavat.


Qanimut attaveqarfigisat 

Inummik coronavirusimik nutaamik tunillatsissimasumik qanimut attaveqarsimaguit Coronamut Allattoqarfimmit attavigineqassaatit angerlarsimaannarnissannillu piumaffigineqarlutit. Tunillatsissimasinnaanermit kingullermit ullut arfineq-aappassaanni misissortissaatit misissortinnermiillu tunillatsissimannginnermik paasisaqarnissap tungaanut angerlarsimaannaqqusaassallutit.

Qanimut attaveqarfigineqarsimavutit inummik piffinni ukunani qanimut attaveqarsimaguit:
 • Tunillatsissimasoq ersiutilik: Tunillatsissimasup ersiuteqalernissaanut 48 tiimit iluanni ersiutaarunnissaatalu tungaanut 72 tiimit iluanni
 • Tunillatsissimasoq ersiuteqanngitsoq: Tunillatsissimasup misissortinnissaanut 48 tiimit iluanni misissortereerneratalu kingorna ullut arfineq-pingasut iluanni

Piffinni siuliani taaneqartuni tunillatsissimasoq qanimut attaveqarfigisimagukku tullinnguuttunilu minnerpaamik ataaseq ilinnut atuuppat tassaavutit qanimut attaveqarfigisimasaq:
 • Tunillatsissimasumik najugaqateqarputit
 • Tunillatsissimasumik timikkut toqqaannartumik attuisimavutit (assersuutigalugu eqitaarinnissimavutit), imaluunniit illersuuteqanngitsumik toqqaannartumillu qanermit nuammik atugaqarsimavutit (assersuutigalugu tunillatsissimasumit quersorfigitissimavutit tangajorfigitissimallutilluunniit imaluunniit pineqartup kakkissarfikuanik qanermulluunniit assiaqutaanik assigisaanilluunniit attuisimavutit)
 • 15 minutsinit sivisunerusumik tunillatsissimasumut (assersuutigalugu oqaloqatigiinnermi) 1 meterimik qanillisimavutit
 • 15 minutsinit sivisunerusumik tunillatsissimasoq pisuni tullinnguuttuni 2 meterinik ungasissuseqarlusi ilagisimavat:
  • Pisuni sakkortuumik silammut anersaartorfiusuni, assersuutigalugu erinarsorneq, nipituumik oqalunneq nillianerluunniit
  • Pisuni timimik ilungersortitsiffiusuni, assersuutigalugu timigissarneq imaluunniit yoga
  • Ininini matoqqasuni silaannarluttunilu najuunneq


Illit qanimut attaveqarfigineqarsimanerit pillugu najugaqatitit qanimut attaveqarfigisimasatut taaneqassanngillat. Misissortinnikkut tunillatsissimasutit paasineqarpat najugaqatitit qanimut attaveqarfigisimasatut aatsaat taaneqarsinnaalissapput, angerlarsimaannaqqusaassapput misissortissallutillu.

Ullut siulliit 14-it immikkut eqqumaffigissavatit!
Tunillatsissimasinnaanerup kingorna ullut 14-it siulliit eqqiluisaarluarnissat aamma inunnut allanut ungasinniarnissat immikkut paarissavat, tunillatsissimanngikkaluaruilluunniit. Ullut 14-it taakku ingerlaneranni COVID-19-imut ersiuteqassaguit peqqinnissaqarfik piaartumik saaffigissavat.


Ersiutit 

Angerlarsimaannaqqusaanippit nalaani ersiutit makku immikkut maluginiartakkit:
 • Panertumik quersorneq
 • Kissarneqarneq
 • Nukitsigut anniarneq
 • Anersaartornermi ajornartorsiorneq
 • Toqqusaarlunneq
 • Mamassusersiuutaarunneq naamasinnaassuseerunnerlu


Ersiutit taakkua arlaannik malugisaqaruit najukkanni peqqinnissaqarfimmut sianissaatit.


Angerlarsimmaannaqqusaaffiup/aneqqusaannginnermilu najugaqarfiup avataani ileqqorisassatut innersuussutit 

 • Tamanut angallassissutit atornaveersaakkit – taxat ilanngullugit.
 • Suliartornak/atuariartornak/ilinniariarnak imaluunniit timersoriarnak. Ersiuteqanngikkaluaruilluunniit aamma napparsimasutut misiginngikkaluaruilluunniit taakkua aamma atuupput.
 • Angerlarsimaffiit/angerlarsimaannaqqusaanermi najugaqarfigisat qimattariaqavikkukku, assersuutigalugu misissortikkiartorniarlutit imaluunniit pisariaqavissunik pisiniarniaruit qanermut assiaqutinik CE-mik nalunaaqutsersimasunik atuissaatit.
 • Assatit akuttunngitsumik asattakkit. Assat eqqiluisaartinniarlugit kakkissarfiit masattut assannullu spriti aamma atorneqarsinnaapput.
 • Inunnut qanillissanngikkuit qimmit aneerutiutigalugu pisuttuarsinnaavutit.


Angerlarsimaffimmi ileqqorisassatut innersuussutit 

Angerlarsimaannaqqusaaninni imaaliussaatit:
 • Angerlarsimassaatit. Suliartornak/atuariartornak/ilinniariarnak. Ersiuteqanngikkaluaruilluunniit aamma napparsimasutut misiginngikkaluaruilluunniit tamanna aamma atuuppoq
 • Qanimut timikkut attuinaveersaarit, kunissinaveersaarit eqitaarinaveersaarillu kiisalu najugaqatigisannut minnerpaamik 2 meterinik ungasissuseqarit
 • Tutitaqarnaveersaarit inimilu ataatsimi sivisunerusumik peqateqarnaveersaarit
 • Pulaartoqarnaveersaarit
 • Immikkut anartarfimmik/uffarfimmik atuigit. Inoqutigiinni ataasiinnarmik peqarussi, qaat amerlanerusunit attorneqartartut nammineq eqqiartakkit, assersuutigalugu anartarfiit issiavittaat, asaffiit erngullu kuuffii inoqutigiinni allanit atorneqartinnagit spritimik eqqiartakkit
 • Imeq qaqorsaallu atorlugit assatit eqqiarluartassavatit, minnerpaamik:
  • Perusuersartarfimmeereeraangavit
  • Nerinialernermi
  • Angerlamut apuunnermi
  • Kakkissarfimmut ikutsinnulluunniit illersorneqarsinnaasumik quersoriaaseqarit/tangajoriaaseqarit
  • Nammineq atortakkannik allaruteqarit
  • Eqqakkat annisilerneranni annisereernerannilu
 • Ullormut arlaleriarlutit silaannarissaasarit


Eqqiaaneq atisanillu errorsineq 

 • Eqqiaassutit nalinginnaasut atorlugit ullut tamaasa eqqiaanissaq innersuussutigineqarpoq.
 • Matup tigummivii, erngup kuuffii allallu attorneqartartut akuttunngitsumik spritimik salittarnissaat innersuussutigineqarpoq.
 • Angerlarsimaffimmut eqqiaajartortitsisoqassanngilaq.
 • Nammineq errorsiveqaraanni atisanik errorsisarnerit allanngortittariaqanngillat.


Eqqagassalerineq
Eqqagassanik igitsisarneq nalinginnaasumik ingerlassaaq.