airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Spørgsmål og svar om covid-19 vaccination

Vaccination mod COVID-19 er et vigtigt supplement til andre tiltag, der bidrager til at mindske smittespredning af ny coronavirus i landet.
11. januar 2021

Det er stadigvæk vigtigt at overholde de generelle råd om god hygiejne og afstand selvom det er blevet muligt at vaccinere mod COVID-19.

Hvorfor skal man blive vaccineret? 

COVID-19 er en ny virus hos mennesker som alle kan blive ramt af. Derfor har vi ikke immunitet, der kan beskytte os imod at blive smittet og syge. For nogle personer kan smitte med COVID-19 føre til alvorlig sygdom og dødsfald.


Hvem får tilbudt vaccination? 

Vaccination bliver tilbudt i en prioriteret rækkefølge, som fastlægges af myndighederne udfra sundhedsfaglige vurderinger.

I første omgang vil tilbuddet gælde for:
  • borgere over 75 år
  • beboere på alderdomshjem
  • medarbejdere på alderdomshjem, i hjemmeplejen og udvalgte grupper i sundhedsvæsenet som alle har omfattende patientkontakt i deres arbejde.
  • personer i særlige risikogrupper (udvælges af sundhedsvæsenet)

Sundhedsvæsenet vil kontakte de borgere der tilbydes vaccination.


Hvilken vaccine bliver du tilbudt? 

Den første godkendte vaccine mod COVID-19 hedder Comirnaty® og er udviklet af det tyske firma BioNTech i samarbejde med det amerikanske firma Pfizer. Vaccinen skal opbevares ved mellem – 70 og -80 grader. Den er kompleks at håndtere, transportere og opbevare. Administrationen af vaccinen foretages af specielt uddannet personale, der skal sikre kvaliteten.

På nuværende tidspunkt foretages de første vaccinationer i Nuuk og Ilulissat.

Den næste vaccine, der forventes godkendt og leveret til Grønland, er udviklet af det amerikanske firma Moderna.

Flere vaccine-typer som er nemmere at håndtere, forventes udviklet og godkendt i en nærmere tidsubestemt fremtid. Dette vil gøre det lettere at vaccinere flere steder i landet på samme tidspunkt.


Hvor mange gange skal man vaccineres? 

For de vacciner der bliver tilgængelige i første omgang, skal der vaccineres to gange med et mellemrum på hhv. 21 eller 28 dage.


Hvor effektiv er vaccinen? 

Undersøgelser viser at vaccinen Comirnaty® har en effekt på ca. 95 %.

Meget tyder på, at de fleste opnår noget beskyttelse allerede et par uger efter første stik, men den fulde effekt er først dokumenteret fra en uge efter andet stik.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er dokumenteret 100 % beskyttelse mod COVID-19 ved vaccination. Så principielt kan man godt blive smittet og syg af COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret, men det vil være sjældent, det sker.

Vi har endnu ikke dokumentation for om beskyttelsen af vaccinen varer ved i mange år, og vi kan derfor ikke sige, om beskyttelsen varer ved i mange år, eller om du evt. senere skal vaccineres igen for at bevare beskyttelsen.

Det er endnu ikke dokumenteret, om Comirnaty® også forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed kan smitte videre. Vi forventer dog, at vi får denne dokumentation i takt med udrulningen af vaccinationerne.


Hvilke bivirkninger har vaccinen? 

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for Comirnaty®. Generelt er der tale om milde og forbigående gener, og vi anser Comirnaty® for at være en meget sikker og veldokumenteret vaccine.

De fleste vil opleve smerter på indstiksstedet. Øvrige almindelige bivirkninger er træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperatur- stigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen.

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske reaktioner, som bl.a. kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Har du en kendt og svær allergi mod for eksempel lægemidler, bør du gøre den, der vaccinerer dig, opmærksom på dette før vaccinationen. I forbindelse med vaccinationer mod COVID-19 vil der altid være et beredskab til at håndtere sjældne allergiske reaktioner.