airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
 Hotline: 80 11 00 /  E-mail: corona@nanoq.gl

Spørgsmål og svar

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om coronavirus/COVID-19.

   

Senest opdateret 17. marts 2020 - Opdateres løbende

Korte beskrivelser af de forskellige karantænetiltag kan læses her: 

Hvad betyder 'bliv hjemme'?
Alle personer, som ankommer til Grønland fra den 16. marts 2020 og fremefter, anbefales at blive hjemme i 2 uger. De 2 uger regnes fra den dag, man ankommer til Grønland. Dette gælder også for børn.

Der kan, efter konkret vurdering fra myndighederne, gives dispensation for personer, som arbejder i samfundskritiske funktioner som f.eks. sundhedsvæsenet.

Hvis du får symptomer på sygdom i løbet af de første 14 dage efter at du er indrejst til Grønland anbefaler vi, at du kontakter dit lokale sundhedsvæsen telefonisk.

Anbefalinger for adfærd uden for hjemmet
Begræns din færden uden for hjemmet og undgå tæt kontakt med andre, når du er ude
– gælder ikke for øvrige husstand

Anbefalinger for adfærd i hjemmet
 • Undgå så vidt muligt besøg
 • Minimer social kontakt i hjemmet (fx kys, fælles madlavning)


Hvad er hjemmekarantæne?
Formålet med hjemmekarantæne er at minimere smitterisiko uden for hjemmet. Tiltag er primært rettet mod den karantæneramte.

Hjemmekarantæne kan komme i betragtning for borgere, som har været i tæt kontakt med en person testet positiv for COVID-19, eller hos en person, som har været ude at rejse inden for de sidste 14 dage og udvikler symptomer, der giver anledning til mistanke om COVID-19.

Anbefalinger for adfærd uden for hjemmet
 • Begræns din færden uden for hjemmet og undgå tæt kontakt med andre, når du er ude

Anbefalinger for adfærd i hjemmet
 • Undgå så vidt muligt besøg
 • Minimer social kontakt i hjemmet (fx kys, fælles madlavning)

Læs mere om hjemmekarantæne


Hvad er hjemmeisolation?
Formålet med hjemmeisolation er at forebygge smitte udenfor som i hjemmet, hvis der er andre i husstanden.

Hjemmeisolation vil komme i betragtning hos borgere, som på trods af verificeret smitte med COVID-19, er raske nok, til at være hjemme og til at eventuelt blive behandlet hjemme.

Samboende til hjemmeisoleret betragtes kom værende i hjemmekarantæne. Her følges anbefalingerne ovenfor vedr. hjemme karantæne.

Hjemme isolation er aktuel, såfremt man er smittet, men også i perioden fra man har fået symptomer til svar på test.

Hjemmeisolation betyder, at du skal holde dig hjemme og ikke må forlade dit hjem.

Læs mere om hjemmeisolation


Flere spørgsmål og svar 

Hvad er ny coronavirus/COVID-19?
Coronavirus er en familie af virusser, der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene.

Siden december 2019 har der været udbrud i Kina med en ny type coronavirus, som ikke tidligere er set hos mennesker. Den ny coronavirus sygdom har af WHO fået navnet COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).

Hvordan smitter det?
COVID-19 smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte (håndtryk, via genstande m.v.) ligesom andre humane coronavirus. Overlevelsestiden for COVID-19 på overflader vides endnu ikke med sikkerhed, men det er kendt at coronavirus har en overlevelsestid på højst 48 timer. Virus er følsomt over for desinfektion med ethanol/sprit.

Det antages, at meget symptomatiske personer smitter mere, end personer med få symptomer, på grund af større virusmængde samt mere slimproduktion, hoste og nys. Meget tyder på, at personer med COVID-19 smitter i tidlige sygdomsstadier i modsætning til fx SARS, hvor patienter først blev smittefarlige sent i sygdomsforløbet. Der er ikke påvist smitte fra mor til foster under graviditet.

Det vurderes at blandt alle smittede i en befolkning forventes en dødeligheden 0,3-1% (Infection Fatality Rate (IFR)).

Generelle anbefalinger for at undgå smitte med virus i luftvejene er:
 • Vask dine hænder tit og brug håndsprit
 • Host eller nys i et lommetørklæde eller i det ærme – ikke i dine hænder
 • Undgå at spytte. Det kan være smittekilde for andre
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Undgå at være steder med tæt kontakt til andre mennesker

Sygdomsforløb
Man udvikler symptomer mellem 2 og 12 dage fra, at man har været udsat for smitte, og de fleste får symptomer efter 5-7 dage.

De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, evt. tør hoste og feber. Sådanne milde symptomer på COVID-19 vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenz, som skyldes noget andet end ny coronavirus.

Der ses forskellige sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb er:
 • Mildt forløb, som forekommer hos størstedelen af de smittede (ca 80%*): Ovenstående symptomer forsvinder spontant i løbet af 4-6 dage og personen anses derefter for at være klinisk rask, og uden risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19. I dette forløb vil der sjældent være behov behandling fra sundhedsvæsenet.
 • Moderat alvorligt forløb (ca 15%*): På 4.-7. dagen efter de første symptomer fra øvre luftveje får nogle persiner forværring af hoste, stigende temperatur og begyndende åndenød, og nogle udvikler lungebetændelse, som kan blive så svær, at man skal indlægges.
 • Alvorligt forløb - hovedsageligt ældre og kronisk syge (ca 5%*): Denne gruppe af patienter ligner de patienter med moderat alvorligt forløb, men adskiller sig fra denne gruppe ved, at patientens lungebetændelse fortsat forværres over de følgende 2-4 dage. For sådanne patienter vil behovet for supplerende iltbehandling øges, og mange vil opleve, at de udtrættes og derfor får behov for indlæggelse på intensivt afsnit til respiratorbehandling. Dette er naturligvis en alvorlig tilstand, men erfaringerne fra andre lande viser, at størstedelen klarer sig igennem forløbet og overlever.

* Tal fra Kina (kilde: coronasmitte.dk)


Hvor er udbruddet?
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har 11. marts 2020, erklæret COVID-19-pandemi.

Der rapporteres om smitte i de fleste lande i verden og smittespredning i flere lande, også i vores nabolande.

Særlige risikoområder

 

Har du opholdt sig i et af områderne, anbefaler vi at du bliver hjemme i 2 uger efter udrejse fra området.

Har du opholdt dig i et af de særlige risikoområder og arbejder i sundheds- og ældreområdet er det et krav, at du bliver hjemme i 2 uger efter udrejse fra området.

 

Kina

Iran

Sydkorea

Italien

Østrig

Spanien


Symptomer på smitte med COVID-19
Langt de fleste smittede med covid-19 oplever symptomer, der minder om forkølelse eller influenza. Disse symptomer er normalt milde og begynder gradvist.

Nogle personer bliver smittet uden at udvikle symptomer og uden at føle sig syge, men kan dog stadigvæk smitte andre mennesker.

Der kan gå op til 14 dage, fra man er blevet smittet til man oplever symptomer.

De mest almindelige symptomer er:
 • Hoste
 • Feber
 • Træthed
 • Ondt i halsen
 • Muskelsmerter
 • Snuen
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Diarré

Bemærk, at symptomer kan være forskellige fra person til person.

De fleste mennesker, ca. 80 %, bliver raske igen uden behov for særlig behandling men ca. 5-15 % bliver alvorligt syge og udvikler åndedrætsbesvær, det vil ofte være ældre mennesker og personer med kroniske sygdomme.

Hvis du har feber, hoste og åndedrætsbesvær, bør du telefonisk kontakte sundhedsvæsenet. Se telefonliste her


Opfordring om hjemmekarantæne ved indrejse til Grønland
Har du opholdt dig i udlandet, herunder Danmark, opfordres der til, at du bliver hjemme i 2 uger efter indrejse til Grønland.

Vi anbefaler, at du
 • Orienterer dig om COVID-19 og hvilke symptomer, du skal være opmærksom på, herunder feber og/eller tegn på luftvejsinfektion, til og med 14. dag efter indrejse til Grønland
 • I fald du får symptomer, skal du isolere dig selv derhjemme og kontakte dit lokale sundhedsvæsen telefonisk

Efter konkret vurdering kan der ske dispensation.


Hvem kan være smittet?
Personer, som inden for de sidste 14 dage har opholdt sig i lande med udbredt smittespredning eller et af de særlige risikoområder, OG får akut indsættende luftvejsinfektion med feber, hoste/ondt i halsen og åndenød.

Eller

Personer, som inden for de sidste 14 dage har haft tæt kontakt med en person, som er mistænkt for, eller har fået påvist COVID-19, OG får akut indsættende luftvejsinfektion med feber, hoste/ondt i halsen og åndenød.


Rejser og ny coronavirus
Skal jeg bruge maske i lufthavne og på rejser?
Nej. Der ingen grund til at bruge et mundbind eller en maske, når man fx er i en lufthavn eller rejser uden for Grønland.

Hvad skal jeg være opmærksom på efter hjemkomst fra områder, hvor der er set smitte med ny coronavirus?
De fleste rejsende, der har opholdt sig i områder med ny coronavirus, har meget lille risiko for at have været udsat for smitte. Hvis du bliver syg, kan det skyldes meget andet end COVID-19. Dog bør du være opmærksom på, om du får tegn på sygdom i luftvejene med fx hoste, åndenød og feber inden for 14 dage efter hjemkomsten.

Jeg har rejst i et særligt risikoområde og arbejder i sundheds- og ældreområdet – hvad skal jeg gøre?
Der stilles krav om, at alle medarbejdere i sundheds- og ældreområdet skal blive hjemme i 2 uger, hvis de kommer hjem fra et af de særlige risikoområder. De to uger regnes fra den dag, man forlod risikoområdet.
Hvis du er omfattet af kravet, skal du kontakte din leder og forklare situationen.
Hvis du får symptomer i løbet af de første 14 dage efter du har forladt risikoområdet, anbefaler vi, at du kontakter dit lokale sundhedsvæsen telefonisk.

Jeg har rejst i et særligt risikoområde – hvad skal jeg gøre?
Personer, som ikke er medarbejdere i sundheds- og ældresektoren, men har været i særlige risikoområder med hjemkomst til Grønland fra 2. marts 2020 og frem, anbefales at blive hjemme i 2 uger, f. eks. ved hjemmearbejde. Dette gælder også for børn.
Hvis du får symptomer i løbet af de første 14 dage efter at du har forladt risikoområdet, anbefaler vi, at du kontakter dit lokale sundhedsvæsen telefonisk.

Turister og andre rejsende
Alle ikke strengt nødvendige flyrejser ud og ind af Grønland frarådes kraftigt indtil videre.

Alle ikke strengt nødvendige flyrejser internt i Grønland frarådes kraftigt indtil videre.

Anbefalingerne er gældende fra fredag den 13. marts 2020.


Hvad gør de grønlandske sundhedsmyndigheder?
Epidemikommissionen i Grønland er blevet nedsat og koordinerer beredskabet. Der er lavet planer for håndtering af situationer, hvor der opstår mistanke om smitte med ny coronavirus hos en borger.

Landslægen orienteres løbende af danske og udenlandske myndigheder og opdateres derfor fortløbende om forhold af betydning i det grønlandske beredskab.


Patienter
Patienter som har været i behandling i Nuuk opfordres til at blive hjemme i 14 dage efter ankomst til hjembyen.

Dette for at mindske risikoen for smittespredning fra Nuuk til resten af landet.


Er det forsat muligt at sende og modtage post?
Det er fortsat muligt at sende og modtage post internt i Grønland og til og fra udlandet (gælder også for Nuuk). Der kan dog være forsinkelser, fordi der er færre flyvninger.


Ved mistanke om smitte med coronavirus (COVID-19) kontakt da nærmeste sundhedsenhed telefonisk
Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op på sygehuset eller sundhedscentret, da du kan smitte andre.
Sted Kl. 08.00-16.00 Efter kl. 16.00
Aasiaat 89 22 11 89 22 11
Ilulissat 94 32 11 94 32 11
Ittoqqortoormiit 99 10 11 59 93 21
Kangaatsiaq 89 43 00 89 22 11
Maniitsoq 81 32 11 81 32 11
Nanortalik 61 32 11 61 32 11
Narsaq 66 12 11 66 12 11
Nuuk 34 44 00 34 44 00
Paamiut 68 12 11 68 12 11
Qaqortoq 64 22 11 64 22 11
Qasigiannguit 91 12 11 89 22 11
Qeqertarsuaq 92 12 11 89 22 11
Qaanaq 97 10 11 94 32 11
Sisimiut 86 42 11 86 42 11
Tasiilaq 98 12 11 98 12 11
Upernavik 96 12 11 96 12 11
Uummannaq 95 12 11 95 12 11

Hvis du har spørgsmål om coronavirus (COVID-19), kan du enten ringe eller skrive til:

Hotline: 80 11 00
   
E-mail: corona@nanoq.gl

Henvendelser bliver besvaret alle 7 af ugens dage mellem 08:00-16:00.

Se videoer og plakater