airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
 Hotline: 80 11 00 /  E-mail: corona@nanoq.gl

Risikogrupper og særligt sårbare

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet nedenstående vejledning, der indeholder gode råd og særlige forholdsregler.

Risikogrupper og særligt sårbare personer 

De særlige sårbare grupper
Det anbefales, at du følger vejledning, hvis din tilstand eller sygdom er på listen over de grupper af borgere, der er særligt sårbare over for smitte med ny coronavirus/COVID-19.

De særlige sårbare grupper er:
 • Gravide
 • Personer med tuberkulose
 • Personer med kronisk sygdom:
  • Personer med hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet hypertension)
  • Personer med kronisk lungesygdom (gælder ikke velbehandlet astma)
  • Personer med nedsat immunforsvar
  • Personer med diabetes
  • Personer med kræft
  • Derudover er ældre (især over 80 år) og børn med kroniske sygdomme også særligt sårbare

I forhold til gravide ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til, at der skulle være en særlig risiko for hverken den gravide eller forstret. Men fordi vi har med en helt ny virus at gøre, vælger vi at gå ud fra et forsigtighedsprincip, og derfor betragtes gravide som en risikogruppe.

Generelt er gravide mere modtagelige for infektioner, som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, f.eks. influenza. Derfor skal gravide behandles på lige fod med andre risikogrupper under hele graviditeten.

Sundhedsvæsenet har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at vurdere enkelte borgeres sag.

Hvis du har en af de sygdomme, der er nævnt i vejledning, så anbefales det, at du afklarer med din arbejdsgiver, hvordan du mest hensigtsmæssigt kan varetage dit arbejde i den nuværende situation. Det kan f.eks. være, at du har mulighed for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret mv.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Departementet for Sundhed


Hvad skal du gøre, hvis du tilhører en særlig risikogruppe? 

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe
Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, anbefaler sundhedsmyndighederne, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet.
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Vær især opmærksom, når du har været ude blandt andre mennesker, før du skal spise m.v.
 • Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder.
 • Brug handsker hvis du går ud.
 • Har du tegn på sygdom, også kun lette symptomer, så bliv hjemme indtil du er rask.
 • Mindsk den fysiske kontakt (håndtryk, kram og kys) og undgå sociale aktiviteter.
 • Undgå midlertidigt fritidsaktiviteter/sociale aktiviteter, hvor der er tæt kontakt med andre mennesker (f.eks. indkøb, shopping, fitness, kor, gymnastikhold, bridgeklub, familiearrangementer, besøg/besøg fra børnebørn).
 • Bed andre om at vise hensyn.


Tag særlige forholdsregler
Sundhedsmyndighederne anbefaler derudover, at du tænker over, hvordan du kan beskytte dig selv mest muligt mod at blive smittet.
 • Bliv hjemme i den udstrækning, det er muligt.
 • Undgå steder med mange mennesker. Vi fraråder f.eks. at du bruger offentlige transportmidler særligt i myldretiden.
 • Sørg for ekstra god håndhygiejne. Vask dine hænder grundigt, hvis du f.eks. har rørt ved håndtag og når du kommer hjem.
 • Overvej at anvende handsker, når du går ud.
 • Undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne til slimhinderne i næse, mund og øjne.
 • Hold afstand til andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge. Dråber fra hoste og nys spreder sig i luften på 1-2 meters afstand, hvorfra de kan smitte andre. De bliver dog ikke hængende i luften længe.


Hvornår skal jeg være ekstra opmærksom?
Ring til din lokale sundhedsenhed, hvis du oplever:
 • Nyopstået hoste
 • Feber
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Sygdom over flere dage
 • Manglende bedring
 • Forværring af symptomer

Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op ved din lokale sundhedsenheder, da du her kan smitte andre. Kontakt oplysninger findes her


Gode råd til dig, der har et barn med en kronisk sygdom 

Hvem er de særligt sårbare børn?
 • Børn med kroniske sygdomme, f.eks. kronisk lungesygdom (gælder ikke velbehandlet astma), nedsat immunforsvar, diabetes og kræft.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du generelt betragter dit barn som værende i særlig risiko, hvis dit barn har kronisk sygdom i moderat eller svær grad, f.eks. astma, som ikke er velreguleret med medicin. Har dit barn derimod velbehandlet astma tilhører dit barn ikke en risikogruppe.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er i særlig risiko i forhold til netop sin sygdom eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi at du taler med den din lokale sundhedsenhed eller den sundhedsenhed, hvor dit barn er tilknyttet.


Særligt for børn med kroniske sygdomme
Det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom, hvis de smittes med ny coronavirus.

Der er på nuværende tidspunkt heller ikke rapporteret om, at børn med kroniske sygdomme får mere alvorlig sygdom.

For en sikkerheds skyld anbefales det dog, at børn der lider af moderat
eller svær kronisk sygdom, også betragtes som værende i særlig risiko.


Hvad kan jeg gøre, hvis mit barn er i risikogruppen?
Du kan hjælpe med til at forebygge smitte med ny coronavirus, ved at følge disse generelle hygiejneråd:
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Vær især opmærksom, når du har været ude blandt andre mennesker, før du skal spise m.v.
 • Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder.
 • Brug handsker hvis du går ud.
 • Har du symptomer på sygdom, også kun lette symptomer, så bliv hjemme indtil du er rask.
 • Mindsk den fysiske kontakt (håndtryk, kram og kys) og undgå sociale aktiviteter.
 • Undgå midlertidigt fritidsaktiviteter/sociale aktiviteter, hvor der er tæt kontakt med andre mennesker (f.eks. indkøb, shopping, fitness, kor, gymnastikhold, bridgeklub, familiearrangementer og besøg).
 • Bed andre om at vise hensyn.
 • Du bør så vidt muligt holde dit barn hjemme fra institution og skole, for en sikkerheds skyld.


Hvornår skal jeg være ekstra opmærksom?
Ring til din lokale sundhedsenhed, hvis du oplever:
 • Nyopstået hoste
 • Feber
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Sygdom over flere dage
 • Manglende bedring
 • Forværring af symptomer

Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op ved din lokale sundhedsenheder, da du her kan smitte andre. Kontakt oplysninger findes her

Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk og Landslægeembedet


Hvis du har spørgsmål om coronavirus (COVID-19), kan du enten ringe eller skrive til:

Hotline: 80 11 00
   
E-mail: corona@nanoq.gl

Henvendelser bliver besvaret alle 7 af ugens dage mellem 08:00-16:00.