airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kalaallit Nunaannut angalaneq

Kalaallit Nunaannut angalasinnaaneq ammaanneqarpoq. Piumasaqaatit piffissaliussallu assigiinngitsut eqqumaffigissavatit.
Uani paasiniarsinnaavatit.

Nutarterneqarpoq: 29. september 2020

Pingasunngorneq 30. september 2020-miit Nunatta iluani nunattalu avataaniit nunatsinnut angalanermi piumasaqaatit pillugit nalunaarut nutaaq atuutilissaaq.

Nalunaarummi allannguutit pingaarnerit pingasuupput:

1. tikittut tamarmik angerlarsimaannarnissaannut maleruagassanik atuutsitseqqilerneq

2. tikittussat tamarmik – qanorluunniit ukioqaraluarunik – COVID19-imik tunillatsissimannginnermut uppernarsaateqassapput

3. anersaartuutinut illersuutinik atuisoqassaaq

 

Kalaallit Nunaanniit Kalaallit Nunaannullu angalanissat pisariaqanngitsut tamarmik pinaveersaarneqassapput
COVID-19 nunatsinnut angalasut aqqutigalugit Kalaallit Nunaannut tikittussaavoq, aammalu piffissap angalanerpaaffiusup qaangiunnerani innuttaasut Kalaallit Nunaanni najugallit, sulinerminnut atatillugu sulinngiffeqarlutilluunniit angalasimasut tikittarput.

Taamaattumik maanna suliffeqarfiit, oqartussaasut innuttaasullu pisariaqanngitsumik angalassanngitsut Namminersorlutik Oqartussanit innassutigineqarpoq.Pisariaqanngitsumik angalanerit suuppat?
- Sulinngiffeqarnermut atatillugu angalanerit
- Sulinermut atatillugu angalanerit pisariaqarluinnanngitsut
- Sulinermut atatillugu angalanerit, siunertaasumik oqarasuaatikkut imaluunniit videokkut ataatsimeeqateqarnikkut naammassineqarsinnaasut
Angalanissamik aalajangiinissaq innuttaasut, suliffeqarfiit oqartussaasullu ataasiakkaat aalajangigassaraat.

Kalaallit Nunaannut tikinnermut innersuussutit nutaat

Danmarkimi kommunimi “aappaluttumiissimallutik” – tassalu kommunimi annertuumik tuniluuffiusumiissimallutik inunni 100.000-suni tunillatsittut nutaat 30-it sinneraangamigit– tikittut kajumissaarneqarput:

- tikinnerminniit ullut tallimat qaangiunnerini misissorteqqeqqullugit
- COVID-19-imik tunillatsissimannginnerup uppernarsarneqarnissaata tungaanut allanut qanillinaveersaaqqullugit aamma aaqqissuussinernut, inuit katersuuffigisaannut peqataanngilluinnaqqullugit

www.ssi.dk/covid19data iserfigalugu kommunit suut aappaluttuunersut*, aammalu sumut angalanermi immikkut mianersortoqartariaqarnersoq takuneqarsinnaavoq.

*

Kalaallit Nunaannut angalanissaq ammaanneqarpoq, kisianni maannga angalarusukkuit ilinnut piumasaqaateqarluni. Ataani paasiniarsinnaavat Kalaallit Nunaanniit nunanut allanut angalanissat sioqqullugu suut eqqumaffigissanerlugit, misissugassamik tigusiffigineqartarneq, Sumut-immersuiffissaq, aamma Kalaallit Nunaannut tikinninni qanoq iliussanerlutit.


Kalaallit Nunaanniit angalanissat sioqqullugu

Kalaallit Nunaanni najugaqaruit nunanullu allanut angalassallutit, eqqumaffigissavat tamanna illit nammineq akisussaaffigigakku. 

Kalaallit Nunaannut uteqqinnermi aningaasartuuteqalersinnaavutit. Tamanna assersuutigalugu nunani allani angalaninni COVID-19-imik tunillatsissagaluaruit imaluunniit Kalaallit Nunaannut angalaniarlutit aallariartortarfimmi uppernarsaatinik takutitsisinnaanngikkuit pisinnaavoq (Covid-19-imut nappaateqannginnermut uppernarsaat aamma SUMUT-immersugassaq).

Malugiuk nunatsinnut uteqqinnermut sanilliullugu Kalaallit Nunaat qimallugu angalaneq ajornannginnerujussuuvoq. Kalaallit Nunaat qimallugu utimullu angalaniaruit, tassunga tunngasumut piumasaqaatit "Kalaallit Nunaannut angalanissaq sioqqullugu"-mi allaqqasut atuarluarnissaat innersuussutigissavarput. 

Sivikitsumik angalanissanni (ulluni 1-5-ni sivisussusilinni) Kalaallit Nunaannut angerlarlutit angalanissat sioqqullugu Danmarkimiit aallannginninni COVID-19-imik tunillatsissimanerlutit misissortinnissannut inniminniinissat eqqaamassavat. Kalaallit Nunaannut uterlutik angalasunut tamanut sapinngisamik piffissaq siusinnerpaaq atorlugu misissortinnissamut inniminniinissaq innersuussutigaarput. Immikkoortumi 'Danmarkimi misissuinermi periutsit' paasisaqarnerusinnaavutit. 

Nunanut allanut tikiffinni maleruagassat atuuttut najoqqutassallu nammineq paasiniassavatit. Nunanut allanut ministeriaqarfiup angalanissamut ilitsersuutaata malinneqarnissaa aamma danskit allattorsimaffiannut ilanngunnissat innersuussutigineqarpoq, takuuk https://um.dk/

Kalaallit Nunaannut angalanissaq sioqqullugu
Kalaallit Nunaannut angalanissaq sioqqullugu misissugassat:
Sumut-immersuiffissamik immersuissaatit
COVID-19-imut misissortinnissannut inniminniissaatit
'Danmarkimi misissuinermi periutsit' toorlugu paasisaqarnerusinnaavutit

Aallariartortarfimmi uppernarsaatissaqarsimanngikkuit

Aallariartortarfimmi Sumut-immersuiffissamik immersuisimanermut uppernarsaateqanngikkuit aamma/imaluunniit tunillatsissimannginnermut uppernarsaatissaqanngikkuit timmisartumut ikisinnaassanngilatit.
Najugaqarnissannut immikkut aningaasartuutit nammineerlutit akilissavatit. Bilitserisat ullormut allamut nuunneqarsinnaassaaq, tassanilu uppernarsaatissaq pisariaqartinneqartoq takutissinnaassavat.

Aallangajalerlutit Covid-19-imik tunillatsissimaguit

Aallarnissat sioqqullugu Covid-19-imik tunillatsissimassaguit timmisartumut ikisinnaassanngilatit
Covid-19-imut tunillatsissimanngikkuit aatsaat Kalaallit Nunaannut angalasinnaalissaatit
Najugaqarnissannut immikkut aningaasartuutit nammineerlutit akilissavatit
Bilitserisat ullormut allamut nuunneqarsinnaassaaq, tassanilu uppernarsaatissaq pisariaqartinneqartoq takutissinnaassavat
Kalaallit Nunaannut angalanermi uppernarsaatissat pisariaqartinneqartut
Danmarkimi misissuinermi periutsit

Danskisut innuttaassuseqaruit, Danmarkimi najugaqaruit NEM-ID-qarlutillu nammineerlutit nakorsarisat aqqutigalugu misissortinnissamut inniminniisinnaavutit nammineerlutillu coronapas naqissinnaallugu, imaluunniit sundhed.dk aqqutigalugu akissut mobiltelefonikkut takutissinnaallugu.

Kalaallit Nunaanni najugaqaruit, danskisut innuttaassuseqanngikkuit imaluunniit NEM-ID-qanngikkuit Rigshospitaletip mailianut allallutit gronland-corona.rigshospitalet@regionh.dk misissortinnissamut innersuussummik inniminniisinnaavutit (malugiuk – adresse siornatigut atorneqartumit allaaneruvoq).

Pisuni marlunni tupersuit napparsimmavissuarnit nuna tamakkerlugu napparneqarsimasut misissortikkiartorfigisinnaavatit. Testcenter Danmark-ip tupiini misissortinnissat inassutigineqanngilaq, akissummik utaqqinissaq sivisusinnaammat.

Pisuni marlunni aallarnissat ullunik tallimanik sisamanilluunniit sioqqullugu misissugassamik tigusivigitissaatit. Taamaanngippat misissuineq pisoqalissaaq, imaluunniit akissutigisinissamut inortuissaatit. Tassani Righospitalet Københavnimiittoq, aallarnissat ullut marluk tikillugit sioqqullugit misissugassamik tigusivigitiffigissinnaasat kisimi pineqanngilaq.
Rigshospitalet aqqutigalugu misissortinnissamut innersuussummik inniminniiguit, mail-imi inniminniiffigisanni uku allassimassapput:

o Immersugassaq Sumut immersorsimallugu mail-ip tiguneqarneranut uppernarsaat pissarsiarisat ilannguguk
o Ateq
o CPR
o Oqarasuaatip normua Danmarkimi atorsinnaasoq
o Mailadresse atorneqartoq
o Ulloq Kalaallit Nunaannut aallarfissaq
o Nammineerlutit www.coronaprover.dk aqqutigalugu misissortinnissamut inniminniiniarnersutit (NemId pisariaqartinneqarpoq, matuma siuliani allassimasut takukkit), imaluunniit
o Piffissamik misissortiffissamillu Rigshospitalet-ip inniminniissutissappatit, ulloq misissortiffissatut aamma sumiiffik misissortiffissatut kissaatigisat allassavat.
Inniminneereeruit Rigshospitalet-ip mail-imik, mailadressemut paasissutissiissutigisarnut misissortinnissamut piffissamik sumilu misissortinnissamik paasissutissartalimmik nassiussivigissavaatit.

Misissortinnermut akissut
Nammineerlutit nakorsarisat aqqutigalugu misissortissimaguit, misissortinnerpit inernera www.sundhed.dk aqqutigalugu takusinnaavat. Akissut Kastrup-imi takutissinnaalissavat, assersuutigalugu mobiltelefonikkut.
Rigshospitalet aqqutigalugu innersuussummik inniminniisimaguit NEM-ID-qarlutillu, aamma taassuma akissutitaa www.sundhed.dk aqqutigalugu takusinnaalissavat, taannalu Kastrup-imi takutissinnaavat.
NEM-ID-qanngikkuit imaluunniit misissortinnermut akissut takusinnaanngikkukku, Air Greenland allattukkanik pissarsisimasussaavoq, nassatanik tunniussiartorlutit takkukkuit misissortinnerpit akissutitaanik takunniffigisinnaasaminnik.

Akuersissut
Immersugaq Sumut Rigshospitalet-imut nassiukkukku, Rigshospitalet-ip misissortinnerpit inernerinik Air Greenlandimut ingerlatitseqqissinnaanera akuerissavat. Atit, misissortinnerpit inernera misissortinnermilu kinaassutsimut uppernarsaat (ID) Air Greenlandimut ingerlateqqinneqassapput. Allattukkat isumannaatsumik nassiunneqassapput aammalu allattukkat Air Greenlandip atoreerunigit piiassavai.

Pingaartumik nammineerlutit misissortinnissamut innersuunneqarnissat aaqqissuussimagukku
Inuit Rigshospitalet avaqqullugu, soorlu nammineerluni nakorsarisaq imaluunniit www.coronaprover.dk aqqutigalugit misissortinnissamik inniminniisut namminneerlutik misissortinnermi tunillatsissimannginnermut uppernarsaatinik pissarsiniarnissaq, kiisalu misissortinnermi akissutip aallannginnermi tiguneqarsimanissaa akisussaaffigaat. Rigshospitalet avaqqullugu misissortinnerni kukkusoqarsimappat imaluunniit paatsoortoqarsimappat Air Greenland aamma Rigshospitalet IKIUUSSINNAANNGILLAT.
Rigshospitalet avaqqullugu misissortissimaguit, allakkatigut misissortinnermut akkissutip paasissutissanik ukuninnga imaqarnissaa qulakkiissavat:


• " COVID-19-imut misissortippoq". Malugalugu. Timip akiuussutissaqarneranut misissortinnerussanngilaq.
• Ateq
• Ulloq inunngorfik
• Ulloq misissortiffik
• Misissortinnerup inernera


Malugalugu
Aallannginnermi tunillatsissimannginnermut misissortinnerup inerneranik takutitsisoqarsinnaanngippat, nammineerluni ikinngitsoornermut, tamatuma kingorna bilitsimik allanngortitsinermut kiisalu nerisaqarnermut ineqarnermullu aningaasartuutaanerusussat akisussaaffigineqartussaapput.
Danskisut innuttaassuseqaruit, Danmarkimi najugaqaruit NEM-ID-qarlutillu nammineerlutit nakorsarisat aqqutigalugu misissortinnissamut inniminniisinnaavutit nammineerlutillu coronapas naqissinnaallugu, imaluunniit sundhed.dk aqqutigalugu akissut mobiltelefonikkut takutissinnaallugu.

Misissugassamik tigusiffigineqarnerit napparsimaninnik inernilerneqarpat
 • Ingerlaannaq anitsaalineqassaatit.
 • Timmisartumut ikisinnaanngilatit.
 • Covid-19-imut tunillatsissimanngikkuit aatsaat Kalaallit Nunaannut angalasinnaalissaatit
 • Najugaqarnissannut immikkut aningaasartuutit nammineerlutit akilissavatit
 • Billetit ullormut allamut nuunneqarsinnaassaaq, tassani takutissinnaassavat

Danmarkimi COVID-19-imut misissuiffigineqarnermut akissut qaqugukkut tiguneqartarpa

Covid-19-imut misissortinnermi Rigshospitali aqqutigalugu misissortinnissamut inniminniisoqarsimanersoq sumilu misissuisoqarsimanersoq apeqqutaatillugit akissuteqartoqarnissaannut piffissamut sunniuteqassaaq. Immikkoortumi "Danmarkimi misissuinermi periutsit" paasisaqarnerusinnaavutit

Malugiuk
Aallarnissaq sioqqullugu misissugassap sivisunerpaamik ullunik 5-nik nutaanngissuseqarnissaanut pissutaavoq misissuiffigineqarnerup kingorna kingusinnerpaamik ullut 5-ni aallarsinnaagavit.
Assersuut: Ataasinngornermi misissugassamik tigusiffigineqarsimaguit kingusinnerpaamik tallimanngornikkut aallarsinnaavutit.


Takornarissat nunanit allaneersut aamma misissuiffigineqarneq

Nunanit allanit takornariat misissortinnerillu
Takornariat Naalagaaffeqatigiit avataanneersut namminneerlutik nunat avannarliit ilaanni misissortittussaapput aammalu misissortinnermi tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik pissarsisussaallutik, taannalu sivisunerpaamik ullunik tallimanik pisoqaassuseqassaaq.

Misissortinnerup inernerisa pisoqaassusissaannut piumasaqaatit takornariap nammineq nunagisamini misissortinnermik angumersisimanissaanut, sulilu ullut tallimat ingerlanerini Danmarkimiit Kalaallit Nunaannut ingerlaqqinnissamut angumersisinnaanissaanut naapertuutissapput. Tamanna anguneqarsinnaanngippat, angalanissamut pilersaarummut Danmarkimi misissortinnissamut piffissaq atorneqartussaq ilanngunneqassaaq.

Takornariat Danmarkimi tuperni pisortat Coronavirusimut misissuisarfiini (nuna tamakkerlugu misissuifarfiit, taakkununnga Kastrupip Mittarfiani misissuisarfik imaluunniit toqqit napparsimmavissuit misissuisarfii ilanngullugit) misissortissinnaapput, kisiannili taakku arlaannaalluunniit misissortinnerup inerneranut uppernarsaatinik angalasussanut tunniussisanngillat. Air Greenlandimi nassatanik tunniussinissamut uppernarsaat piumasarineqartarpoq.

Akiliuteqarluni coronamut misissortinnerit assersuutigalugu Aleris-Hamlet-imi (https://www.aleris-hamlet.dk/helbredsundersogelser/helbredsundersogelser2/coronatest/) suliarineqarsinnaapput. Taanna taamaallaat ulluinnarni ammasarpoq.

Københavnimi, Islandimi, nunat avannarliit ilaanni allami namminerluunniit nunagisami misissortittoqarsinnaanngippat, pinartoqarluinnartillugu nunami allami misissortinnissamut immikkut ittumik akuerineqarnissamut qinnuteqaammik nassiussisoqarsinnaavoq. Qinnuteqaat corona@nanoq.gl aqqutigalugu nassiunneqassaaq, taassumalu imarissavai:

- Angalanissamut pilersaarut
- Misissortinnerup qanoq ittup suliarineqarnissaanut paasissutissat (PCR-RNA, RT-PCR imaluunniit SARS-CoV-2). Timip akiuussutissaanik (antibody test) misissuinerit akuerinngilagut.
- Sooq misissuinerup nunat avannarliit ilaanni suliarineqarsinnaannginneranut tunngavilersuut – immikkorluinnaq ittumik peqquteqartussaavoq.

Akuersissummik pissarsissaguit tamatuma kingorna Covid-19-imut misissortinnerup inerneranik, tuluttut allassimasumik pissarsinissat isumagissavat.
Aallannginnermi tunillatsissimannginnermut misissortinnerup inerneranik takutitsisoqarsinnaanngippat, nammineerluni ikinngitsoornermut, tamatuma kingorna bilitsimik allanngortitsinermut kiisalu nerisaqarnermut ineqarnermullu aningaasartuutaanerusussat akisussaaffigineqartussaapput.

*Nunat avannarliit: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Savalimmiut aamma Island.


Sumut-immersugassaq pillugu

Sumut-immersugassaq tassaavoq uppernarsaat nammineq immersuiffigisassat taannalu ilaatigut paasissutissanik makkuninnga imaqarpoq:

• angalanissannut pilersaarut
• tikitassat
• kina tikeraassanerit imaluunniit najugaqatigissanerit

Immersugassaq pisariaqalissappat kingusinnerusukkut tunillatsissimasunik ujartuinissamut sakkussaavoq.Immersugassaq uani nassaarineqarsinnaavoq aamma immersorneranut mailikkut uppernarsaatitaa aallalernermi qarasaasiatigut imaluunniit pappiaranngorlugu takutinneqassaaq.

Sumut-immersugassap immersorneranut mailikkut uppernarsaatitaa Kalaallit Nunaannut angalanermut atatillugu Rigshospitali aqqutigalugu COVID-19-imut misissuiffigineqarnissamik inniminniinermi uppernarsaatitut atorneqassaaq.

Apeqqutit / ikiorneqarnissaq
Sumut-immersuiffissap immersornissaanut apeqqutissaqaruit?
80 11 00 attavigiuk


Qarasaasiamut, internetimut, printerimut allanullu isernissat pisariaqartikkukku Imaaliorsinnaavutit:
Kalaallit Illuutaannut qaninnerpaamut saaffiginnigit - attaveqarsinnaanermut paasissutissat ukunaniipput: www.groenlandskehuse.dk imaluunniit
Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfianut oqarasuaat 3283 3800 atorlugu saaffiginnigit ullunillu marlunnik sioqqutsillutit ataatsimiinnissamut isumaqatigiissuteqarlutit.
Danmarkimi pisortat suliffeqarfiutaanni sulisut massakkut angerlarsimaffimminniit suleqqusaapput, tamakkulu pulaarfigeqqusaanngimmata ataatsimiinnissamut isumaqatigiissuteqareersimanissaq pingaaruteqarpoq.

• Kalaallit nunaannut tikinnermi Danmarkimiit Islandimiilluunniit angalanerit tamaat kiinnamut assiaquteqassaatit.

Angalasut taamaallaat Kalaallit Nunaata killeqarfiisa iluani angalasussaasut kiinnamut assiaqusertariaqanngillat.

Peqqinnissakkut innersuussutit tamaasa malissavatit:

 • Inunnut allanut qanillinaveersaarit - timimiit timimut attaveqarnaveersaarit
 • Akulikitsumik errortarit ortakkit imaluunniit assannut spriti atortaruk
 • Qanit talinnik asserlugu quersortarit imaluunniit tangajortarit
 • Qisernaveersaarit
 • Sumiiffiit inuppassuarnit qanimut katersuuffiusartut orninnaveersaakkit
 • Eqqiaaneq silaannarissarnerlu eqqumaffigikkit
 • Napparsimanermut ersiuteqaruit angerlarsimaannarit


Kalaallit Nunaanni misissugassamik tigusinermi aamma angerlarsimaannarnermi periuserineqartussaq

Apuuffissat angalanissannut sunniuteqassaaq
Angalannginninni COVID-19-imut nappaateqannginnermut uppernarsaateqaruit SUMUT-immersugassarlu immersorsimagukku illoqarfinnut taaneqartunut killilersugaaqqinnatit angalasinnaavutit.
Illoqarfiit qulit nunaqarfiillu marluk tassaapput:

Kommuneqarfik Sermersooq
- Nuuk
- Paamiut

Qeqqata Kommunia
- Sisimiut
- Maniitsoq
- Kangerlussuaq

Kommune Kujalleq
- Qaqortoq
- Narsaq
- Narsarsuaq

Kommune Qeqertalik
- Aasiaat
- Qasigiannguit
- Qeqertarsuaq

Avannaata Kommunia
- Ilulissat

Apuuffissat qulaani taaneqanngippat imaaliussaatit:
Apuuffissannut qaninnerpaasumut illoqarfimmi peqqissaaveqarfiusumiissaatit.
Kalaallit Nunaanni najugaqartutut nalunaarsoqqaguit, misissortinnermit akissutit tiguneqarnissaata tungaanut unnuiffissaqarnissat pillugu pisortanut attaveqarsinnaavutit.
Apuuffissanni najugaqanngikkuit unnuisarfimmut, bilitsip allanngortinneranut, nerisaqarnermut ineqarnermullu aningaasartuutit nammineq akilissavatit.

 • Sumiiffinni peqqissaaveqarfinnut COVID-19-imut misissortinnissannut inniminniigit, misissortinneq tikinnermiit ullup tallimassaani pissaaq.
 • Misissortinnermi nappaammik nassaartoqanngippat apuuffissannut angalasinnaassaatit.
 • Misissugassamik tigusiffigineqarnerit napparsimaninnik inernilerneqarpatingerlaannaq mattussaassaatit. Peqqissaavik Nakorsaaneqarfimmut attaveqassaaq ilinnut tunngasoq erseqqinnerusumik qulaajaaviginiarlugu.

Kalaallit Nunaanni peqqissaavinnut attaviginninnissamut allattuiffik
COVID-19-imut misissugassamik tigusiffigineqarniaruit Peqqissaaviit ataani allaqqasut attavigisinnaavatit.
Sumi Tlf. nal. 08.00-16.00 Nal. 16.00-ip kingorna
Aasiaat 89 22 11 89 22 11
Ilulissat 94 32 11 94 32 11
Ittoqqortoormiit 99 10 11 59 93 21
Kangaatsiaq 89 43 00 89 22 11
Kangerlussuaq 86 88 12 86 42 11
Maniitsoq 81 32 11 81 32 11
Nanortalik 61 32 11 61 32 11
Narsaq 66 12 11 66 12 11
Narsarsuaq 66 12 11 66 12 11
Nuuk 34 44 00 34 44 00
Paamiut 68 12 11 68 12 11
Qaqortoq 64 22 11 64 22 11
Qasigiannguit 91 12 11 89 22 11
Qeqertarsuaq 92 12 11 89 22 11
Qaanaaq 97 10 11 94 32 11
Sisimiut 86 42 11 86 42 11
Tasiilaq 98 12 11 98 12 11
Upernavik 96 12 11 96 12 11
Uummannaq 95 12 11 95 12 11
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissanik pisariaqartitsisunut attaveqaatit
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissanik pisariaqartitsisunut, illoqarfiit qimallugit peqqissaaveqarfeqanngitsunut angalasunut kiisalu Qaanaamut Tunumullu angalasunut tullinnguuttut atuupput.

Nunaqarfinnut angalasut
Angalanermi illoqarfimmi qimatassami kingullermi peqqissaaveqarfilimmi aneqqusaajunnaarallartitaassapput. Ullut tallimassaanni misissortinnerup inerneranik tunillatsissimannginnermik takutitsisumik tigusaqarnissap tungaanut sumiiffinni tullinnguuttumi taaneqartuni aneqqusaajunnaarallartitsisoqassaaq. Tamatuma kingorna angalanermi apuuffissamut ingerlaqqittoqarsinnaavoq.

Qaanaamut angalasut
Ilulissani aneqqusaajunnaarallassapput.

Tunumut angalasut
Inuit Kitaa aqqusaarlugu angalasut Nuummi Kangerlussuarmiluunniit aneqqusaajunnaarallartitaassapput.
Inuit Islandi aqqusaarlugu angalasut apuuffissaminnut tikikkunik erngerlutik aneqqusaajunnaarallartinneqassapput.

MALUGIUK: Tunumi misissorteqqinnissaq ajornarsinnaavoq, taamaattumik Islandi aqqusaarlugu angalareernermi tunngaviusumik ulluni 14-ini aneqqusaajunnaarallartitaassaatit.

Avannaata Kommunianut angalasut
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissamik pisariaqartitsisunut attaveqaatit: Pigaartup oqarasuaataa 52 46 01

Kommune Qeqertalik
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissamik pisariaqartitsisunut attaveqaatit: Arne Sandgreen Reimer
asre@qeqertalik.gl
Mobil: 56 04 81

Qeqqata Kommunianut angalasut
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissamik pisariaqartitsisunut attaveqaatit: Qeqqata Kommuniani Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfik sianerfigineqarsinnaavoq 70 21 00-mut, imaluunniit Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmi pisortaq Johan Davidsen sianerfigineqarsinnaalluni, uunga:
joda@qeqqata.gl
Mobil: 48 43 22

Kommuneqarfik Sermersuumut angalasut
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissamik pisariaqartitsisunut attaveqaatit: Upalungaarsimanissamut sulisunut allattoqarfik
sitcen@sermersooq.gl
Mobil: 54 54 56 aamma 54 54 57

Kommune Kujalleq
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissamik pisariaqartitsisunut attaveqaatit: Max Heilmann Larsen
mahl@kujalleq.gl
Telefon toqq.: +299 64 53 12
Mobil: +299 54 95 91