airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kalaallit Nunaannut angalaneq

Kalaallit Nunaannut angalasinnaaneq ammaanneqarpoq. Piumasaqaatit piffissaliussallu assigiinngitsut eqqumaffigissavatit.
Uani paasiniarsinnaavatit.

Nutarterneqarpoq: 6. juli 2020

Kalaallit Nunaannut angalanissaq ammaanneqarpoq, kisianni maannga angalarusukkuit ilinnut piumasaqaateqarluni.

Ataani paasiniarsinnaavat Kalaallit Nunaanniit nunanut allanut angalanissat sioqqullugu suut eqqumaffigissanerlugit, misissugassamik tigusiffigineqartarneq, Sumut-immersuiffissaq, aamma Kalaallit Nunaannut tikinninni qanoq iliussanerlutit.

Kalaallit Nunaanniit angalanissat sioqqullugu
Kalaallit Nunaanni najugaqaruit nunanullu allanut angalassallutit, eqqumaffigissavat tamanna illit nammineq akisussaaffigigakku.

Kalaallit Nunaannut angerlarlutit angalaninnut atatillugu, nunani allaniinninni COVID-19-imik tunillatsissimaguit imaluunniit aallalerninni uppernarsaatissat pisariaqartinneqartut tunniussinnaanngikkukkit angerlarlutit angalaninnut atasumik aningaasartuutit nammineq akilertussaavatit.

Maluginiarneqassaaq Kalaallit Nunaanniit avammut angalaneq ajornannginnerummat uterniarnermiit. Kalaallit Nunaannut utertussanngorlutit angalaniarlutit pilersaaruteqaruit, taamaappat innersuussutigissavarput Kalaallit Nunaannut angalanissamut piumasaqaatit angalannginninni atuarluassagitit.

Sivikitsumik angalanissanni (ulluni 1-5-ni sivisussusilinni) Kalaallit Nunaannut angerlarlutit angalanissat sioqqullugu Danmarkimiit aallannginnerni COVID-19-imik tunillatsissimanerlutit misissortinnissannut inniminniinissat eqqaamassavat. Taamaattoq Kalaallit Nunaannut uterlutik angalasussanut tamanut innersuussutigissavarput piffissaq atorluarlugu siusissumik misissortinnissamut piffissamik inniminneereeqqusassallugit. Immikkoortortaq Danmarkimi misissuinermi periutsit pillugit erseqqinnerusumik paasisaqarniarlutit atuaruk.

Nunanut allanut tikiffinni maleruagassat atuuttut najoqqutassallu nammineq paasiniassavatit. Nunanut allanut ministeeriaqarfiup angalanissamut ilitsersuutaata malinneqarnissaa aamma danskit allattorsimaffiannut ilanngunnissat innersuussutigineqarpoq: https://um.dk/da/

Kalaallit Nunaannut angalanissaq sioqqullugu misissugassat

• Covid-19-imut misissortinnissannut inniminniissaatit una aqqutigalugu:
o Rigshospitali – Kalaallit Nunaanni najugaqaruit
o Nammineq nakorsat imaluunniit una aqqutigalugu coronaprover.dk - Danmarkimi najugaqaruit
o 'Danmarkimi misissuinermi periutsit' ataani annertunerusumik paasisaqarfigisinnaavat


Kalaallit Nunaannut angalanissaq sioqqullugu
Kalaallit Nunaannut tikinnermi uppernarsaatissat pisariaqartinneqartut
Kalaallit Nunaanni najugaqarluni tikinneq
 • Sumut-immersuiffissamik immersuisimanermut maili uppernarsaataasoq takutinneqassaaq
 • Rigshospitali aqqutigalugu Covid-19-imut misissortittoqarsimassaaq - taanna uani ’Danmarkimi misissuinermi periutsit’ ataani takusinnaavat

Kalaallit Nunaata avataani najugaqartutut tikinneq
 • Sumut-immersuiffissamik immersuisimanermut maili uppernarsaataasoq takutinneqassaaq
 • Misissuinermi tunillatsissimannginnermut uppernarsaat ullunik amerlanerpaamik tallimanik pisoqaassusilik takutinneqassaaq

Malugalugu
Angalanissaq sioqqullugu Covid-19-imut misissortissimaneq ullunik amerlanerpaamik tallimanik pisoqaassuseqassaaq.


Danmarkimi misissuinermi periutsit
Danmarkimi Covid-19-imut misissortinnissamut atatillugu marlunnik qinigassaqarputit.

Danmarkimi najugaqarpit
NemID-qaruit imaluunniit napparsimalersinnaanermut sillimmateqaruit imaaliussaatit:
 1. Billitsissat pisiarissavat
 2. Nammineerlutit piffissamik inniminniissaatit, misissortinninni tunillatsissimannginnernut allakkanik uppernarsaatinik pissarsissaatit. Taanna aallariartorfimmi takutinneqassaaq.
 3. Nammineerlutit nakorsat aqqutigalugu piffissamik inniminniissaatit imaluunniit www.coronaprover.dk-mut kingusinnerusukkullu tunillatsissimannginnermut uppernarsaat uani www.sundhed.dk-mi piniassavat.
 4. Misileraalluni misissuivinnit akissuteqartoqarnissaanut piffissaq eqqarsaatigalugu, aallarnissaq kingusinnerpaamik ullut sisamat sioqqullugit misissortittoqassaaq, Rigshospitali pinnagu, taakku ullut 2-3-t iluini akissuteqartarput.
 5. Sumut-immersuiffissamik immersuissaatit. Sumut-immersuiffissamik immersuisimanermut uppernarsaat aallariartortarfimmi elektroniskimik imaluunniit pappiaranngorlugu anisitaq nassarneqarsinnaavoq.

Kalaallit Nunaanni najugaqarpit
NemID-qanngikkuit imaluunniit napparsimalersinnaanermut sillimmateqanngikkuit Rigshospitali aqqutigalugu misissortissaatit imaaliorlutit:
 1. Billitsissat pisiarissavat
 2. Misissortinnissannut inniminniinissat sioqqullugu Sumut-immersuiffissamik immersuissaatit, taanna Rigshospitalimut saaffiginninninni atortussaammat
 3. Rigshospitalimut mailimik nassiussissaatit ugguuna corona.rigshospitalet@regionh.dk-mut paasissutissat makku ilanngullugit:
  • Sumut-immersuiffimmik immersuisimanermut mailikkut uppernarsaat pisimasat kakkiutissavat
  • Ateq
  • CPR
  • Oqarasuaativit normua Danmarkimi atorsinnaasoq
  • Mailadresse atuuttoq
  • Aallarnissavit ullua

  • Akuersissut
   Rigshospitalimut Sumut-immersuiffissap nassiunnerani, Rigshospitalip misissortinnivit inerneri Air Greenlandimik avitseqatigisinnaagaa akuersivutit.
   Air Greenland aqqit, misissortinnivit inerneri, misissortinnerup-ID-a pillugu ilisimatinneqassaaq. Allattorsimaffik isumannaallisakkamik nassiunneqassaaq, atoreerneratalu kingorna Air Greenlandip allattorsimaffik nungutissavaa.

Tamatuma kingorna:
 1. Rigshospitalip misissortinnissannut piffissamik sumiiffissamillu isumaqatiginiarlutit attaveqarfigissavaatit
 2. Attaveqarfigineqarsinnaanngikkuit taava oqarasuaatit nammineerluni akisartumut nalunaarfigissavaatsit.
Tamatuma kingorna illit nammineq akisussaaffigaat Rigshospitali ugguuna +45 3545 6330 imaluunniit corona.rigshospitalet@regionh.dk-kut attaveqarfiginissaa.

Periaaseq una toqqarneqarpat, taava Rigshospitalip misissortinnivit inerneri pillugit Air Greenland nalunaarfigissavaa. Tassa misissugassamik tigusiffigineqarsimaninnut uppernarsaammik illit nammineerlutit takutitsissanngilatit.

Misissukkap akissutaanut piumasaqaat
Rigshospitali avaqqullugu misissugassamik tigusiffigineqarsimaguit qulakkiissagakku, allaganngorlugu misissuinerup akiussutaa paasissutissanik makkuninnga imaqassasoq:
 • "COVID-19-imut misissuiffigineqarpoq". MALUGIUK. Akiuussutissaqarnermut misissuinerussanngilaq.
 • Ateq
 • Ulloq inunngorfik
 • Misissuinerup inernera

Rigshospitali aqqutigalugu misissugassamik tigusiffigineqarsimaguit, atit allattuiffianni misissuiffigineqarnerpit inerneranik Air Greenland tigusaqarsimassaaq. Atit, misissuinerup inernera aamma misissugassap uppernarsaataa Air Greenlandimit pineqassapput. Allattuiffik isumannaatsumik nassiunneqassaaq aamma allattuiffik Air Greenlandimit atorneqareeruni piiarneqassaaq.


Misissugassamik tigusiffigineqarnerit napparsimaninnik inernilerneqarpat
 • Ingerlaannaq anitsaalineqassaatit.
 • Timmisartumut ikisinnaanngilatit.
 • Covid-19-imut tunillatsissimanngikkuit aatsaat Kalaallit Nunaannut angalasinnaalissaatit
 • Najugaqarnissannut immikkut aningaasartuutit nammineerlutit akilissavatit
 • Billetit ullormut allamut nuunneqarsinnaassaaq, tassani takutissinnaassavat

Danmarkimi COVID-19-imut misissuiffigineqarnermut akissut qaqugukkut tiguneqartarpa
 • Misissugassamik tigusiffigineqarnermiit misissuiffigineqarnermut akissutip tiguneqarnissaa ullunik 3-nik sivisussuseqartarpoq, coronaprover.dk imaluunniit Rigshospitali aqqutigalugu misissuinissamik nammineq inniminniisimagaluaruilluunniit.

Malugalugu
Aallarnissaq sioqqullugu misissugassap annertunerpaamik ullunik 5-nik nutaanngissuseqarnissaanut pissutaavoq misissuiffigineqarnerup kingorna kingusinnerpaamik ullut 5-ni aallarsinnaagavit.

Assersuut: Ataasinngornermi misissugassamik tigusiffigineqarsimaguit kingusinnerpaamik tallimanngornikkut aallarsinnaavutit.


Takornarissat nunanit allaneersut aamma misissuiffigineqarneq
Takornarissat nunanit allaneersut (Savalimmiunit, Tysklandimit, Islandimit, Norgemiillu) namminneq misissuiffigineqarnissartik isumagitissimassavaat aamma misissuinerup inerneranik negativimik kingusinnerpaamik annerpaamik ullunik tallimanik nutaanngissuseqartumik piniarsimassapput.

Misissuinerup inernerata nutaanngissusissaanut piumasaqaat namminneq nunaminni misissugassamik tigusiffigineqarsimanissaannut naapertuutissaaq aamma ullut tallimat iluanni Danmarkimi Kalaallit Nunaannut ingerlaqqiffiusinnaasunut angumersisoqarnissaanut.

Københavnip avataaniikkuit Rigshospitali aqqutigalugu suli iniminniissaatit, taakkua napparsimaveqarfimmut eqqanniittumut innersuussissapput (”Danmarkimi misissuinermi periutsit”-ip ataani takuuk). Eqqumaffigineqassaaq Rigshospitali aqqutigalugu napparsimaveqarfinni allani piffissamik inniminniinissamasut akissutissarsinissaq 96 tiiminik sivisussuseqarsinnaavoq. Rigshospitali aqqutiginagu misissortissimagaanni nammineerluni misissortissimanerup inernerata uppernarsaatissaa negativiusoq pissarsiariniarnissaa eqqaamaneqassaaq.

Aallariartunnginnermi uppernarsaammik negativiusumik pissarsisinnaangikkaanni takussutissaqarnanilu ikiartonermi itigartitaanermut atatillugu akitsuutit nammineq akisussaaffigineqassapput, billetsimik allanngortitsinerit unnuinerit nerisaqarnerillu tassani pineqarput.

Sumut-immersugassaq pillugu
Sumut-immersugassaq tassaavoq uppernarsaat, nammineq immersuiffigissavat taanna ilaatigut paasissutissanik makkuninnga imaqarpoq:
 • Angalanissannut pilersaarut
 • Tikitassat
 • Kina tikeraassanerit imaluunniit najugaqatigissanerit

Immersugassaq pisariaqalissappat kingusinnerusukkut tunillatsissimasunik ujartuinissamut sakkussaavoq.

Immersugassaq uani nassaarineqarsinnaavoq aamma immersorneranut mailikkut uppernarsaatitaa aallalernermi qarasaasiatigut imaluunniit pappiaranngorlugu takutinneqassaaq.

Sumut-immersugassap immersorneranut mailikkut uppernarsaatitaa aamma Kalaallit Nunaannut tikinnermut, Rigshospitali aqqutigalugu COVID-19-imut misissuiffigineqarnissamik inniminniinermi uppernarsaatitut atorneqassaaq.

Apeqqutit / ikiorneqarnissaq
Sumut-immersuiffissap immersornissaanut apeqqutissaqaruit?
 • 80 11 00 attavigiuk

Qarasaasiamut, internetimut, printerimut allanullu isernissat pisariaqartikkukku Imaaliorsinnaavutit:
 • Kalaallit Illuutaannut qaninnerpaamut saaffiginnigit - attaveqarsinnaanermut paasissutissat ukunaniipput: www.groenlandskehuse.dk imaluunniit
 • Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfianut oqarasuaat +45 3283 3800 atorlugu saaffiginnigit, ullunillu marlunnik sioqqutsillutit ataatsimiinnissamut isumaqatigiissuteqarlutit.

Danmarkimi pisortat suliffeqarfiutaanni sulisut massakkut angerlarsimaffimminniit suleqqusaapput, tamakkulu pulaarfigeqqusaanngimmata ataatsimiinnissamut isumaqatigiissuteqareersimanissaq pingaaruteqarpoq.


Kalaallit nunaannut tikinnermi
 1. Angerlarsimaannaqqusaavutit
 2. Kalaallit Nunaannut tikereeruit ullut 5-ni misissorteqqissaatit
 3. Peqqinnissakkut innersuussutit tamaasa malissavatit:
  • Inunnut allanut qanillinaveersaarit - timimiit timimut attaveqarnaveersaarit
  • Akulikitsumik assatit errortortakkit imaluunniit assanut spriti atortaruk
  • Qanit talinnik asserlugu quersortarit imaluunniit tangajortarit
  • Qisernaveersaarit
  • Sumiiffiit inuppassuarnit qanimut katersuuffiusartut orninnaveersaakkit
  • Eqqiaaneq silaannarissarnerlu eqqumaffigikkit
  • Napparsimanermut ersiuteqaruit angerlarsimaannarit

Kalaallit Nunaanni misissugassamik tigusinermi aamma angerlarsimaannarnermi periuserineqartussaq
Illoqarfik apuuffigisassaq
Kalaallit Nunaanni illoqarfimmut apuuffissannut piguit:
 1. Ingerlaannaq angerlarsimaannalissaatit
 2. Tamatuma kingorna sumiiffimmi peqqissaavik attavigissavat ullut 5-ni COVID-19-imut misissugassamik tigusiffigineqarnissannut inniminniiniarlutit. Misissuinerup inernera ajunngippat angerlarsimaannarnissat atuukkunnaassaaq.
 3. Misissuinerup inernerani napparsimaguit ingerlaannaq anitsaalineqassaatit. Peqqissaavik Nakorsaaneqarfimmut attaveqassaaq ilinnut tunngasoq erseqqinnerusumik qulaajaaviginiarlugu.

Takornariaaguit
Kalaallit Nunaanni illoqarfimmut apuuffissannut piguit:
 1. Ingerlaannaq angerlarsimaannalissaatit
 2. Tamatuma kingorna sumiiffimmi peqqissaavik attavigissavat ullut 5-ni COVID-19-imut misissugassamik tigusiffigineqarnissannut inniminniiniarlutit. Misissuinerup inernera ajunngippat angerlarsimaannarnissat atuukkunnaassaaq.
 3. Misissuinerup inernerani napparsimaguit ingerlaannaq anitsaalineqassaatit. Peqqissaavik Nakorsaaneqarfimmut attaveqassaaq ilinnut tunngasoq erseqqinnerusumik qulaajaaviginiarlugu.

Kalaallit Nunaanni peqqissaavinnut attaviginninnissamut allattuiffik
COVID-19-imut misissugassamik tigusiffigineqarniaruit Peqqissaaviit ataani allaqqasut attavigisinnaavatit.
Sumi Tlf. nal. 08.00-16.00 Nal. 16.00-ip kingorna
Aasiaat 89 22 11 89 22 11
Ilulissat 94 32 11 94 32 11
Ittoqqortoormiit 99 10 11 59 93 21
Kangaatsiaq 89 43 00 89 22 11
Kangerlussuaq 86 88 12 86 42 11
Maniitsoq 81 32 11 81 32 11
Nanortalik 61 32 11 61 32 11
Narsaq 66 12 11 66 12 11
Narsarsuaq 66 12 11 66 12 11
Nuuk 34 44 00 34 44 00
Paamiut 68 12 11 68 12 11
Qaqortoq 64 22 11 64 22 11
Qasigiannguit 91 12 11 89 22 11
Qeqertarsuaq 92 12 11 89 22 11
Qaanaaq 97 10 11 94 32 11
Sisimiut 86 42 11 86 42 11
Tasiilaq 98 12 11 98 12 11
Upernavik 96 12 11 96 12 11
Uummannaq 95 12 11 95 12 11
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissanik pisariaqartitsisunut attaveqaatit
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissanik pisariaqartitsisunut, illoqarfiit qimallugit peqqissaaveqarfeqanngitsunut angalasunut kiisalu Qaanaamut Tunumullu angalasunut tullinnguuttut atuupput.

Nunaqarfinnut angalasut
Angalanermi illoqarfimmi qimatassami kingullermi peqqissaaveqarfilimmi aneqqusaajunnaarallartitaassapput. Ullut tallimassaanni misissortinnerup inerneranik tunillatsissimannginnermik takutitsisumik tigusaqarnissap tungaanut sumiiffinni tullinnguuttumi taaneqartuni aneqqusaajunnaarallartitsisoqassaaq. Tamatuma kingorna angalanermi apuuffissamut ingerlaqqittoqarsinnaavoq.

Qaanaamut angalasut
Ilulissani aneqqusaajunnaarallassapput.

Tunumut angalasut
Inuit Kitaa aqqusaarlugu angalasut Nuummi Kangerlussuarmiluunniit aneqqusaajunnaarallartitaassapput.
Inuit Islandi aqqusaarlugu angalasut apuuffissaminnut tikikkunik erngerlutik aneqqusaajunnaarallartinneqassapput.

MALUGIUK: Tunumi misissorteqqinnissaq ajornarsinnaavoq, taamaattumik Islandi aqqusaarlugu angalareernermi tunngaviusumik ulluni 14-ini aneqqusaajunnaarallartitaassaatit.

Avannaata Kommunianut angalasut
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissamik pisariaqartitsisunut attaveqaatit: Pigaartup oqarasuaataa 52 76 01

Kommune Qeqertalik
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissamik pisariaqartitsisunut attaveqaatit: Arne Sandgreen Reimer
asre@qeqertalik.gl
Mobil: 56 04 81

Qeqqata Kommunianut angalasut
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissamik pisariaqartitsisunut attaveqaatit: Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmi pisortaq Johan Davidsen
joda@qeqqata.gl
Mobil: 48 43 22

Kommuneqarfik Sermersuumut angalasut
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissamik pisariaqartitsisunut attaveqaatit: Upalungaarsimanissamut sulisunut allattoqarfik
sitcen@sermersooq.gl
Mobil: 54 54 56 aamma 54 54 57

Kommune Kujalleq
Innuttaasunut aneqqusaajunnaarallartitaasunut sumiiffissamik pisariaqartitsisunut attaveqaatit: Max Heilmann Larsen
mahl@kujalleq.gl
Telefon toqq.: +299 64 53 12
Mobil: +299 54 95 91