airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Suut atuuppat?

Ullormit 25. april nal. 08.00-imit allatut nalunaartoqarnissaata tungaanut nuna tamakkerlugu atuuttut.

Nutarterneqarpoq: 11. maj 2020

Nakorsaaneqarfimmiit peqqinnissap tungaatigut siunnersuinerit tamarmik aalajangiusimaneqarput. Tamanna isumaqarpoq:
 • Assatit akulikitsumik errortortassagitit imaluunniit assannut spriti atortassagit
 • Kakkissarfimmut talinnulluunniit quersortarit tangajortarilluunniit – assannuunngitsoq
 • Qisernaveersaarit. Allanut tunillaassutaasinnaammat
 • Assamminnerit, ulussakkut kuninnerit pakkunnerillu pinaveersaakkit - timikkut allap attornissaa killeqartiguk
 • Eqqiluisaarneq silaannarissartarnerlu eqqumaffigikkit - angerlarsimaffimmi aammali suliffimmi
 • Inuit annerpaamik 100-t katersuussinnaanerat pillugu innersuut maliguk
 • Qanillinaveersaarit

Tunillaassortoqannginnissaanut periuserineqartoq Kalaallit Nunaanni suli atorneqassaaq, tassa mattusimanerit, angerlarsimaannaqqusaanerit aammalu tunillatsissimasorisanik paasiniaasarneq suli atorneqassapput.
COVID-19-imik tunillaassuunneq pinaveersaartinniarlugu suliniutit tullinnguuttut aallartinneqarsimapput.

Atuarfiit
Immikkut ilitsersuutit atorlugit meeqqat atuarfiini nunatsinnilu ilinniarfinni tamani nalinginnaasumik atuartitsisoqassaaq, matumanilu piumasarineqarpoq:
 • Nakorsaaneqarfiup navianartoqarsinnaaneranut naliliineri allanngorsimassanngitsut

Ilitsersuinermi makku eqqarsaatigeqquneqarput:
 • sapinngisamik atuartut/ilinniartut inissaqarluarnissaat; ilaatigut atuarfeqarfiup eqqaa tamarmi atorluarneqassasoq, ullup atuarfiusup tamakkiisumik atorluarnissaa il.il.
 • eqqiluisaarnissamut siunnersuinerit tamarmik sapinngisamik eqqortinneqassasut: inoqammut qanillinaveersaarneq, assat eqqiluitsuutinnissaat, assannut spriti
 • kantiina - nerisarfik niuertarfinnut piumasaqaatinik malinnissasut

Takuuk Assartuutinut, inuussutissarsiummik ingerlataqartunut, pisortat suliffeqarfiutaannut, katerisimaartarnernut allanullu tunngatillugu killilersuigallarnerit inerteqquteqartitsinerillu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 23. april 2020-meersoq.


Inuit amerlanerpaamik 100-t katersuussinnaapput
Kalaallit Nunaanni amerlanerpaamik inuit 100-t katersuussinnaanerat pillugu innersuuteqarpoq.


Ininut kikkunnilluunniit iserfigineqarsinnaasunut piumasaqaatit
Inuussutissarsiummik ingerlatallit aamma suliffeqarfiit pisortanit pigineqartut ininik kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasunik pigisallit piumasaqaatinik makkuninnga naammassinnissimassapput:
 1. Inuit ininut qatserisartoqarfinni oqartussaasunik akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa affaannaat akuerineqarsinnaapput.
 2. Init ajornanngippat imatut pequsersorsimassapput tuniluunnissaq minnerpaaffianiitinneqassalluni, tassunga ilaalluni pisisut pulaartullu imminnut qanillinnginnissaat periarfissaqartillugu.
 3. Inimi ininiluunniit tamanit iserfigineqarsinnaasuni eqqiliusaarnissaq ileqqorissaarnissarlu pillugit paasissutissanik Nunatta Nakorsaaneqarfianiit nivinngaasoqassaaq.
 4. Sulisut tamarmik Nakorsaaneqarfiup eqqiluisaaqqissaarnissamik ileqqorissaarnissamillu innersuussutaanik malinninnissaat qulakkeerneqassaaq.
 5. Pisisunut pulaartunullu ajornanngippat imermik qaqorsaammillu imaluunniit assammut spritimik ersittoqassaaq.
 6. Nerisassat poortorneqarsimanngitsut tuniniarneqarpata sulisut aaqqatinik atuissapput.
Assartuutinut, inuussutissarsiummik ingerlataqartunut, pisortat suliffeqarfiutaannut, katerisimaartarnernut allanullu tunngatillugu killilersuigallarnerit inerteqquteqartitsinerillu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 23. april 2020-meersoq aamma takuuk.


Suliffeqarfiit pisortanit namminersortunillu ingerlanneqartut
Suliffeqarfiit tamarmik ataasinngorneq 27. april 2020-mit ammaqqissinnaapput.

Inuit ininut qatserisartoqarfinni oqartussaasunik akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa affaannaat isersimasarnissaat piumasaqaataavoq.


Angalanerit/Angallanneq
Ullormit 25. aprilimit nal. 08.00-imit Kalaallit Nunaata iluanni aningaasarsiutigalugu angallannerit umiarsuarmillu angallannerit aallartinneqaqqissapput.

Suliffeqarfiit innuttaasullu Kalaallit Nunaannit Danmarkimut angalaniartut Air Greenlandip nittartagaa aqqutigalugu 4. maj aallarnerfigalugu angalanissaminnik inniminniisinnaalerput. Taamaattorli angalasut Kalaallit Nunaannukartut misissuiffigineqartarneri attatiinnarneqassapput. Tassa imaappoq tikittussat pisariaqavissumik angalanersut suli naliliiffigineqartassapput. Taamaasillutik nunatsinnit aallartut uternissaminnut imaasiallaannarlutik bilitsisisinnaasanngillat.

Inuussutissanik pilersuineq ingerlanneqaannassaaq.

Misiligutinik, peqqinnissaqarfimmi sulisunik aammalu napparsimasunik pisarialimmik angallassineq il.il. ingerlaannassapput.

Angalaneq pillugu paasisaqarnerugit:
https://nun.gl/Emner/Borgere/Coronavirus_emne/Rejse?sc_lang=kl-GLAllakkanik nassiussinissaq tigusaqarnissarlu suli periarfissaappat?
Kalaallit Nunaata iluani aammalu nunanut allanut /allanit allakkanik suli nassitsisoqarsinnaallunilu tigusisoqarsinnaavoq. Taamaattoq timmisartuussisarnerit ikilimmata kinguaattoornerit pisinnaapput.


Pisiniarfiit
Assartuutinut, inuussutissarsiummik ingerlataqartunut, pisortat suliffeqarfiutaannut, katerisimaartarnernut allanullu tunngatillugu killilersuigallarnerit inerteqquteqartitsinerillu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 23. april 2020-meersoq pisiniarfinnit malittarineqassaaq.


Peqqissutsimut tunngasumik sullissisut namminersortut
Passussisarfiit namminersortut soorlu timimik sungiusaasarfiit kigutileriffiillu, peqqinnissakkut sulisunit akuerisanit ingerlanneqartut sulisoqartulluunniit 25. april nal. 08.00 ammarsinnaapput.


Bussinik ingerlatsineq
Bussit ingerlaannarput.

Bussit amerlanerpaamik bussini ilaasunut issiaviit amerlaqataanik ilaasoqarsinnaapput.

Takuuk Assartuutinut, inuussutissarsiummik ingerlataqartunut, pisortat suliffeqarfiutaannut, katerisimaartarnernut allanullu tunngatillugu killilersuigallarnerit inerteqquteqartitsinerillu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 23. april 2020-meersoq.


Neriniartarfiit, cafeet, imerniartarfiit il.il.
Arfininngornermi 25. april nal. 08.00 unnukkut klubbit, imerniartarfiit, neriniartarfiit, cafeet il.il. ammarsinnaapput.

Inuit ininut qatserisartoqarfinni oqartussaasunik akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa affaannaat isersimasarnissaat aammalu inuit amerlanerpaamik 100-t katersuussinnaanerat piumasaqaataapput.

Assartuutinut, inuussutissarsiummik ingerlataqartunut, pisortat suliffeqarfiutaannut, katerisimaartarnernut allanullu tunngatillugu killilersuigallarnerit inerteqquteqartitsinerillu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 23. april 2020-meersumi piumasaqaatit allat takuneqarsinnaapput.


Kultur sunngiffillu
24. april: Ilitsersuutit uunga: Kulturimik ingerlatsiviit, filmertarfiit, naluttarfiit, atuakkanik atorniartarfiit, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit il.il., maannakkut suliarineqarput piareerunillu nalunaarutigineqarumaarlutik.

Ullormi 25. aprilimi nal. 08.00 timersortarfiit ammaqqinneqarsinnaapput.

Inuit ininut qatserisartoqarfinni oqartussaasunik akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa affaannaat isersimasarnissaat aammalu inuit amerlanerpaamik 100-t katersuussinnaanerat piumasaqaataapput.

Assartuutinut, inuussutissarsiummik ingerlataqartunut, pisortat suliffeqarfiutaannut, katerisimaartarnernut allanullu tunngatillugu killilersuigallarnerit inerteqquteqartitsinerillu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 23. april 2020-meersoq aamma takuuk.

Kalaallit Nunaanni timigissartarfiit, timersortarfiit naluttarfiillu ammarnerat.
 • Illup iluini timigissartarfiit timersorfissallu makkuninnga inassuserlugit ammarneqassapput:
 • Inuit ininut qatserisartoqarfinni oqartussaasunik akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa affaannaat isersimasinnaapput, taamaakkaluartoq amerlanerpaamik inuit 100, taassuma saniatigut Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 23.april 2020-imeersoq takuuk.
 • Sapinngisamik inuit meterinit marlunnit qaninnerunaveersaakkit
 • Nappaammik ersiuteqanngikkaanni timi alla attorlugu timersoqatigiittoqarsinnaavoq
 • Eqqiluisaarnissamut ilitsersuutit malikkit
 • Nappaammik ersiuteqaruit angerlarsimaannarit
 • Imeq qaqorsaat kiisalu assanut spritsi tamanit atorneqariaannaasariaqarput
 • Allarutit avinneqassanngillat / kikkut tamarmik namminneq allaruteqassapput
 • Timigissarnermut atortut/atisat/assanut qaqorsaat allallu eqqiluisaarniutit avinneqassanngillat
 • Imerfiit allallu imertarfiit avinneqassanngillat
 • Eqitaarinaveersaarit assammiinaveersaarillu
 • Tamanit attukulaneqartut, soorlu matserfiit elevatorit, timigissarnermut atortut assigisaallu salikulaneqassapput

Nujaleriffiit, tagiartuisarfiit, pinnersartittarfiit il.il.
Passussiviit aamma kiffartuussinermik pisiniarfiit makkuninnga immikkut suliaqartartut: kakiuineq, iverusersuineq, timimut eqqiaatit peqqissaatillu, pinnersaasarfiit aamma tagiartuisarfiit, palersarfiillu ullormi 25. aprilimi nal. 08.00 ammaqqinneqarsinnaapput.

Assartuutinut, inuussutissarsiummik ingerlataqartunut, pisortat suliffeqarfiutaannut, katerisimaartarnernut allanullu tunngatillugu killilersuigallarnerit inerteqquteqartitsinerillu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 23. april 2020-meersoq takuuk.


Suliat inuiaqatigiinnut pingaaruteqarluinnartut
Suliat inuiaqatigiinnut pingaaruteqarluinnartut pilersuinermillu suliaqarneq attatiinnarneqarput, tassunga ilanngullugit soorlu nerisassanik pilersuineq, pisiniarfiit, nukissiuuteqarneq, imeqarneq, eqqaaveqarneq, nalunaarasuartaatikkut aamma IT-kkut attaveqaatit, aningaasaqarnikkut attaveqaatit il.il.


Coronavirus (COVID-19) pillugu apeqqutissaqaruit, sianerlutit allallutilluunniit paasiniaasinnaavutit:

Hotline: 80 11 00
E-mail: corona@nanoq.gl

Saaffiginnissutit ullut tamaasa nal. 08:00-16:00 akornanni akineqartassapput.
Meeqqanut inuusuttunullu
Ernumavit inersimasumillu oqaloqateqarnissannik pisariaqartitsillutit? Tusaannga-miit ikiorneqarsinnaavutit.

SMS: 1899
Hotline: 80 11 80

Ullut tamaasa nal. 08.00-imiit nal. 22.00-ip tungaanut attavigisinnaavatsigut.

Peqqinnissaqarfinnut oqarasuaatikkut attavissavat

Allattorsimaffik takujuk