airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Killilersuinerit maleruagassallu

Killilersuinerit maleruagassallu atuuttut ugguuna takukkit.

Nutarterneqarpoq: 11. juni 2020

Nunatsinni nakorsaaneqarfimmiit siunnersuinerit peqqinnissamut tunngasut malinneqarnissaat tamanut kaammattuutigineqarpoq:
 • Assatit akulikitsumik errortortakkit assanullu spriti atortaruk
 • Kakkissarfimmut talinnulluunniit quersortarit tangajortarilluunniit – assannuunngitsoq
 • Qisernaveersaarit. Allanik tunillaanermik peqqutaasinnaavoq
 • Assamminnerit, ulussakkut kuninnerit pakkunnerillu pinaveersaakkit - timikkut allap attornissaa killeqartiguk
 • Eqqiluisaarneq silaannarissartarnerlu eqqumaffigikkit - angerlarsimaffimmi aammali suliffimmi
 • Napparsimanermut ersiuteqaruit angerlarsimaannarit
 • Allanut qanillinaveersaarit

Tunillaassortoqannginnissaanut periuserineqartoq Kalaallit Nunaanni suli atorneqassaaq, tassa mattusimanerit, angerlarsimaannaqqusaanerit aammalu tunillatsissimasorisanik paasiniaasarneq suli atorneqassapput.

COVID-19-imik tunillaassuunneq pinaveersaartinniarlugu suliniutit tullinnguuttut aallartinneqarsimapput.

Atuarfiit
Meeqqat atuarfianni ilinniartitsineq nuna tamakkerlugu nalinginnaasumik ingerlavoq nunamilu ilinniarfiit immikkut ilitsersuutit atorpaat, ilitsersuutit ukuupput:
 • sapinngisamik atuartut/ilinniartut inissaqarluarnissaat; ilaatigut atuarfeqarfiup eqqaa tamarmi atorluarneqassasoq, ullup atuarfiusup tamakkiisumik atorluarnissaa il.il.
 • eqqiluisaarnissamut siunnersuinerit tamarmik sapinngisamik eqqortinneqassasut: inoqammut qanillinaveersaarneq, assat eqqiluitsuutinnissaat, assannut spriti.
 • kantiina - nerisarfik niuertarfinnut piumasaqaatinik malinnissasut

Assartuutinut, inuussutissarsiummik ingerlataqartunut, pisortat suliffeqarfiutaannut tunngatillugu killilersuigallarnerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 17, 29. maj 2020-meersoq takuuk.


Inuit amerlanerpaamik 100-t katersuussinnaapput
Kalaallit Nunaat tamaat amerlanerpaamik inuit 100-t katersuussinnaaneranut innersuussut malinneqarnissaa tamanut kaammattuutigineqarpoq.


Ininut kikkunnilluunniit iserfigineqarsinnaasunut piumasaqaatit
Inuussutissarsiummik ingerlatallit aamma suliffeqarfiit pisortanit pigineqartut ininik kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasunik pigisallit piumasaqaatinik makkuninnga naammassinnissimassapput:
 1. Inuit ininut qatserisartoqarfinni oqartussaasunik akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa affaannaat akuerineqarsinnaapput.
 2. Init ajornanngippat imatut pequsersorsimassapput tuniluunnissaq minnerpaaffianiitinneqassalluni, tassunga ilaalluni pisisut pulaartullu imminnut qanillinnginnissaat periarfissaqartillugu.
 3. Inimi ininiluunniit tamanit iserfigineqarsinnaasuni eqqiliusaarnissaq ileqqorissaarnissarlu pillugit paasissutissanik Nunatta Nakorsaaneqarfianiit nivinngaasoqassaaq.
 4. Sulisut tamarmik Nakorsaaneqarfiup eqqiluisaaqqissaarnissamik ileqqorissaarnissamillu innersuussutaanik malinninnissaat qulakkeerneqassaaq.
 5. Pisisunut pulaartunullu ajornanngippat imermik qaqorsaammillu imaluunniit assammut spritimik ersittoqassaaq.
 6. Nerisassat poortorneqarsimanngitsut tuniniarneqarpata sulisut aaqqatinik atuissapput.
Assartuutinut, inuussutissarsiummik ingerlataqartunut, pisortat suliffeqarfiutaannut, katerisimaartarnernut allanullu tunngatillugu killilersuigallarnerit inerteqquteqartitsinerillu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 23. april 2020-meersoq aamma takuuk.


Suliffeqarfiit pisortanit namminersortunillu ingerlanneqartut
Innersuussutigineqarpoq suliffiit tamarmik sulisutik peqqinnissamut tunngasunut siunnersuutinut malinninnissaat periarfissaatissagaat.


Angalanerit
Allakkat poortukkallu
Kalaallit Nunaata iluani nunai allaninngaanniillu allakkat ingerlaartarneri nalinginnaasumik ingerlapput. Taamaattoq timmisartuussisarnerit ikilimmata kinguaattoornerit pisinnaapput.


Bussinik ingerlatsineq
Pisiniarfiit inuussutissarsiuteqartullu allat
Neriniartarfiit, cafeet, imerniartarfiit il.il.
Inuit ininut qatserisartoqarfinni oqartussaasunik akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa affaannaat isersimasarnissaat aammalu inuit amerlanerpaamik 100-t katersuussinnaanerat piumasaqaataapput.

Assartuutinut, inuussutissarsiummik ingerlataqartunut, pisortat suliffeqarfiutaannut tunngatillugu killilersuigallarnerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 17, 29. maj 2020-meersumi piumasaqaatit allat takuneqarsinnaapput.


Kultur sunngiffillu
Kulturimik ingerlatsiviit, filmertarfiit, naluttarfiit, atuakkanik atorniartarfiit, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit il.il. inuit ininut qatserisartoqarfinni oqartussaasunik akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa affaannaat isersimasarnissaat aammalu inuit amerlanerpaamik 100-t katersuussinnaanerat pillugit piumasaqaatit malissavaat.

Assartuutinut, inuussutissarsiummik ingerlataqartunut, pisortat suliffeqarfiutaannut tunngatillugu killilersuigallarnerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 17, 29. maj 2020-meersoq aamma takuuk.


Timersortarfiit – timersortarfiit naluttarfiillu
Illup iluini timigissartarfiit timersorfissallu makkuninnga inassuserlugit ammarneqassapput:
 • Inuit ininut qatserisartoqarfinni oqartussaasunik akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa affaannaat isersimasinnaapput, taamaakkaluartoq amerlanerpaamik inuit 100-t, taassuma saniatigut Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 23.april 2020-meersoq takuuk.
 • Sapinngisamik inuit meterinit marlunnit qaninnerunaveersaakkit
 • Nappaammik ersiuteqanngikkaanni timi alla attorlugu timersoqatigiittoqarsinnaavoq
 • Eqqiluisaarnissamut ilitsersuutit malikkit
 • Nappaammik ersiuteqaruit angerlarsimaannarit
 • Imeq qaqorsaat kiisalu assanut spriti tamanit atorneqariaannaasariaqarput
 • Allarutit avinneqassanngillat / kikkut tamarmik namminneq allaruteqassapput
 • Timigissarnermut atortut/atisat/assanut qaqorsaat allallu eqqiluisaarniutit avinneqassanngillat
 • Imerfiit allallu imertarfiit avinneqassanngillat
 • Eqitaarinaveersaarit assammiinaveersaarillu
 • Tamanit attukulaneqartut, soorlu matserfiit elevatorini toortakkat, timigissarnermut atortut assigisaallu salikulaneqassapput.

Coronavirus (COVID-19) pillugu apeqqutissaqaruit, sianerlutit allallutilluunniit paasiniaasinnaavutit:

Hotline: 80 11 00
E-mail: corona@nanoq.gl

Saaffiginnissutit ullut tamaasa nal. 08:00-16:00 akornanni akineqartassapput.
Meeqqanut inuusuttunullu
Ernumavit inersimasumillu oqaloqateqarnissannik pisariaqartitsillutit? Tusaannga-miit ikiorneqarsinnaavutit.

SMS: 1899
Hotline: 80 11 80

Ullut tamaasa nal. 08.00-imiit nal. 22.00-ip tungaanut attavigisinnaavatsigut.

Peqqinnissaqarfinnut oqarasuaatikkut attavissavat

Allattorsimaffik takujuk