airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvad er gældende?

Gældende for hele landet fra den 25. april kl. 08.00 eller indtil andet meddeles.

Opdateret: 11. maj 2020

Alle sundhedsfaglige råd fra Landslægeembedet fastholdes. Det vil sige, at du skal:
 • Vaske dine hænder ofte eller bruge håndsprit
 • Hoste eller nyse i et lommetørklæde eller i dit ærme – ikke dine hænder
 • Undgå at spytte. Fordi det kan være smittekilde for andre
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begrænse den fysiske kontakt
 • Være opmærksom på rengøring og udluftning - både hjemme og på arbejdspladsen
 • Følg anbefalingen om forsamlinger på maksimalt 100 personer
 • Holde afstand

Grønland vil fortsat operere med en inddæmningsstrategi med isolation, karantæne og opsporing af mulige smittede.
Følgende tiltag er indført for at forebygge smitte med COVID-19.

Skoler
Undervisningen er normal for folkeskoler i hele landet og i alle landets uddannelsesinstitutioner under særlig instruks, og under forudsætning af:
 • at der ikke er nogen ændring i risikovurdering fra Landslægeembedet

Instruksen skal tage hensyn til:
 • videst muligt plads omkring eleverne/studerende; bl.a. ved at udnytte alle skoleinstitutionens arealer, maksimalt udnyttelse af skoledagen o.l.
 • at alle råd til hygiejne i vidst muligt omfang overholdes: fysisk afstand, håndhygiejne, håndsprit.
 • at kantine – spisested lever op til kravene til butikker
Se Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. april 2020 om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler.


Højst 100 personer samlet
Anbefaling om forsamling på maksimalt 100 personer i hele Grønland.


Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang til
Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:
 1. Der må maksimalt tillades adgang for 50 % af det antal person, som lokalerne er godkendte til af brandmyndighederne.
 2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.
 3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale fra Landslægeembedet om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 4. Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Landslægeembedets anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 5. Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
 6. Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

Se også Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. april 2020 om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler.


Offentlige og private arbejdspladser
Alle arbejdspladser kan åbne fra mandag den 27. april 2020.

Det er et krav, at der højst opholder sig halvdelen af det antal personer som lokalerne er godkendt til at Brandmyndigheden.


Rejser/Trafik
Fra den 25. april kl. 08.00 genoptages al kommerciel indenrigstrafik og indenrigs skibstrafik.

Fra og med 4. maj kan virksomheder og borgere således bestille en udrejsebillet fra Grønland til Danmark på Air Greenlands hjemmeside. Men indrejsevisiteringen til Grønland vil fortsat være gældende. Dvs. at indrejse fortsat sker ud fra vurderingen af, om der er tale om en nødvendighedsrejse. Dermed har udrejsende ikke automatisk adgang til en returbillet.
Fødevareforsyning kan fortsat finde sted.

Nødvendige transporter af prøver, sundhedspersonale, patienter m.v. vil blive gennemført.

Læs mere om rejser:
https://nun.gl/Emner/Borgere/Coronavirus_emne/Rejse?sc_lang=da



Er det forsat muligt at sende og modtage post?
Det er fortsat muligt at sende og modtage post internt i hele Grønland og til og fra udlandet. Der kan dog være forsinkelser, fordi der er færre flyvninger.


Butikker
Butikker skal følge Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. april 2020 om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler


Private udbydere af sundhedsydelser
Private klinikker f.eks. fysioterapi og tandlæger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i, kan åbne fra den 25. april kl. 08.00.


Buskørsel
Busserne kører.

Busserne må maksimalt tage det antal passagerer med, som der er siddepladser til.

Se Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. april 2020 om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler.


Restauranter, caféer, værtshuse mv
Natklubber, værtshuse, restauranter og caféer mv. kan åbne fra lørdag den 25. april kl. 8.00.

Det er et krav, at der højst opholder sig halvdelen af det antal personer som lokalerne er godkendt til at Brandmyndigheden, og at kravet om at der højst må være 100 personer samlet overholdes.

Se flere krav i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. april 2020 om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler.


Kultur og fritid
24. april: Vejledning til kulturinstitutioner, biograf, svømmehal, biblioteker, fritidstilbud m.v. er under udarbejdelse og meldes ud, når den er klar.

Idrætshaller kan åbnes fra den 25. april kl. 08.00.

Det er et krav, at der højst opholder sig halvdelen af det antal personer som lokalerne er godkendt til at Brandmyndigheden, og at kravet om, at der højt må være 100 personer samlet overholdes.

Se også Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. april 2020 om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler.

Åbning af idrætsanlæg – haller og svømmehal i Grønland.

Idræt og fysisk aktivitet i indendørs faciliteter åbnes med følgende anbefalinger:
 • Der må maksimalt tillades adgang for 50% af det antal personer, som lokalerne er godkendte til af brandmyndighederne dog højest 100 personer, se i øvrigt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23.april 2020
 • Hold så vidt muligt 2 meters afstand til hinanden
 • Hold og kontaktsport er tilladt, hvis man er symptomfri
 • Følg de generelle hygiejniske retningslinjer
 • Bliv hjemme ved symptomer
 • Vand og sæbe, samt håndsprit bør være let tilgængeligt for alle
 • Håndklæder bør ikke deles /hver har sit eget håndklæde
 • Ikke dele idrætsudstyr/tøj/håndsæbe og andre personlige hygiejne produkter
 • Ikke dele drikkedunke og andre vandstationer
 • Undgå kram og håndtryk
 • Rengøring jævnligt fælles kontaktpunkter fx dørhåndtag, elevatorer, træningsudstyr o.a.

Frisører, massører, kosmetologer mv
Klinikker og servicebutikker, der har følgende specialer: tatovering, piercing, kropspleje, skønheds- og massageklinikker og solarier kan åbne fra den 25. april kl. 08.00.

Se Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. april 2020 om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler.


Samfundskritiske funktioner
Samfundskritiske funktioner og den nødvendige forsyningsvirksomhed opretholdes, herunder fx fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, den finansielle infrastruktur m.v.


Hvis du har spørgsmål om coronavirus (COVID-19), kan du enten ringe eller skrive til:

Hotline: 80 11 00
E-mail: corona@nanoq.gl

Henvendelser bliver besvaret alle 7 af ugens dage mellem 08:00-16:00.

For børn og unge
Er du bekymret og har brug for at snakke med en voksne? Du kan få hjælp fra Tusaannga.

SMS: 1899
Hotline: 80 11 80

Du kan kontakte Tusaannga alle ugens dage mellem 08:00 - 22:00

Telefonliste til sundhedscentre

Se listen her