Autorisation

Grønlandsk autorisation af sygeplejersker


Kun sygeplejersker med grønlandsk auto­risation har ret til at udøve virksomhed som sygeplejerske i Grønland i henhold til Landstings­forordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke.

 

Register over grønlandsk autoriserede sygeplejersker

Autorisationer udstedt i 2018 ►Klik her (sidst opdateret: 27. april 2018)

Autorisationer udstedt 2010 - 2017 ► Under udarbejdelse

 

Ansøgning om autorisation

Ansøgning om grønlandsk sygeplejerskeautorisation sendes til Landslægeembedet. Benyt venligst dette ansøgningsskema

1. Skrivbar ansøgningsskema (pdf-fil).  ► KLIK HER  Udfyld og gem lokalt/udprint

2. Ansøgningsskema til udprintning (pdf-fil)  ►KLIK HER


Krav til dokumentation:

Fra Grønland: Grønlandsk uddannede sygeplejersker ansøger om grønlandsk autorisation gennem Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Peqqissaanermik Ilisimatusarfik, som dokumenterer bestået eksamen.

Fra Norden: Sygeplejersker med autorisation fra et af de nordiske lande er efter ansøgning uden videre berettiget til at få grøn­landsk autorisation, fordi Grønland har tilsluttet sig en fællesnor­disk aftale herom.

Med etablering af den danske Sundhedsstyrelses autorisationsregister skal dansk uddannede sygeplejersker blot anføre autorisations-ID på ansøgningsskemaet.

Kravene til dokumentation fra sygeplejersker uddannede i Finland, Norge og Sverige er beskrevet i særskilt vejledning til finske, norske og svenske sygeplejersker.

Fra øvrige udland: For ansøgere med anden udenlandsk sygeplejerskeuddannelse sker vurderingen individuelt på grundlag af den enkeltes uddannelsesmæssige baggrund. Det er derfor nødvendigt at sende dokumentation for uddannelsens indhold og længde, CV, samt en bekræftelse fra den relevante myndighed på, at autorisationen er gyldig. Denne bekræftelse må ikke være mere end 3 mdr. gammel. Der må påregnes forlænget sagsbehandlingstid.

Ansøger skal selv fremsende en attesteret kopi af den grønlandske autorisation til Personaleadministrationen, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Postbox 1230, 3900 Nuuk eller til den kommune i Grønland, hvor der er søgt ansættelse. Først derefter kan ansættelsesbrev udfærdiges.

Yderligere information

For information om øvrige krav til sygeplejersker, der ønsker ansættelse som sygeplejerske i Grønland kontaktes Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse på mail: sundhedsledelsen@peqqik.gl  eller telefon +299 344000.

Se endvidere www.peqqik.gl