Vejledninger

Denne side indeholder vejledninger og pjecer om sundhedsfaglige emner rettet til borgere

Hygiejne

Hygiejne i daginstitutioner - Vejledning vedrørende forebyggelse af smitte med infektioner blandt børn og personale

Information om isolation og rengøring ved forekomst af tuberkulose
Patientinformation: Tuberkulose - Forholdsregler ved isolation

Borgervejledning - Rengøring af hjemmet ved tuberkulose

Meningitis

Meningitis forældre vejledning

Medicingivning til børn
Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger - Til personale i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger

Smitsomme sygdomme
Smitsomme sygdomme hos børn og unge - Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

I tilfælde af smitsom børnesygdom kan daginstitutioner og skoler hente og bruge nedenstående til forældreinformation:

Bylder

Børneorm

Børnesår

Diaré og opkastning

Fnat

Forkølelsessår

Fåresyge

Halsbetændelse

Hånd fod og mundsygdom

Influenza

Kighoste

Kyssesyge

Leverbetændelse A

Leverbetændelse B

Lus

Lussingesyge

Meningitis

MRSA

Mæslinger

Skoldkopper

Svampeinfektioner

Tredagesfeber

Tuberkulose

Vandvorter

Vorter

Øjenbetændelse

 

Trikiner
Trikinose. Information og vejledning til at undgå smitte. ►Dansk udgave 

Trikininit nappaat. Tubillatsinnissaq pinaveersaartinniarlugu paasissutissat ilitsersuutillu ►Grønlandsk udgave

Vaccinationer og børneundersøgelser

Forældreinformation - Forebyggende børneundersøgelser og børnevaccinationer i Grønland 2010

Forældreinformation - Børnevaccinationsprogrammet i Grønland