Tuberkulose

Ifølge de nationale TB strategier, så arbejder Landslægeembedet med

Tuberkulose forebyggelse og bekæmpelse.

Landslægeembedet -

  • udarbejder information til borgere med formålet at bevidstgøre befolkningen og forbedre den sundhedssøgende adfærd og reducere  forsinkelse i selvhenvendelser ved TB symptomer
  • udarbejder sundhedsfagligevejledninger
  • udfører TB undervisning og kurser
  •  er ansvarlig for den elektroniske TB database som bruges ved anmeldelse af Tuberkulose, samt overvågning og monitorering af TB forekomsten
  • støtter op om tvær- sektorielt og instituelt samarbejde med fokus på at løse problemstillinger i spændingsfeltet mellem det sociale og sundhedsfaglige
  • samarbejder internationalt med organisationer og arbejdsgrupper tilknyttet World Health Organisation (WHO), European Centre for Disease and Control (ECDC) og International Circumpolar Surveillance( ICS)
  • rådgiver det politiske og samfundsmæssige niveau
  • støtter op om forskning i TB i Grønland og på tværs af ArktisVil du vide mere om Tuberkulose så  følg linket http://tuberkulose.gl

Du kan læse den nyeste TB strategi her


Grønland havde sommeren 2016 besøg af et TB ekspert team bestående af repræsentatnter fra WHO, Dansk Lungeforening og Statens Serums Institut. Du kan læse deres anbefalinger her