Sundhedsfaglig Data

Landslægeembedet er hjemsted for følgende dataregistre og datasamlinger:

  • Fødselsanmeldelser
  • Dødsattester
  • Legale aborter og sterilisationer
  • Smitsomme sygdomme, (f.eks. tuberkulose, meningitis, seksuelt overførbare sygdomme m.v.)
  • Cancersygdomme
  • Vaccinationsdækning
  • Klagesager
  • Sygeplejerskeautorisationer
  • Misdannelser
  • Indberetning af tvang

arbejde med de danske sundhedsmyndigheder, som Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

I nedenstående afsnit kan du se seneste tabeller og oversigter over ovennævnte dataregistre.

Befolkingsstatistik

Fødeselsstatistik

Legale Aborter