Skemaer til indberetninger mv.

På denne side findes en oversigt over lovpligtige indberetninger til Landslægen samt link til skemaer, blanketter mv., som skal bruges.

Kontaktinformation: Landslægeembedet – Intaleeqqap Aqq. 2 – Postboks 120 – 3900 Nuuk – Tlf.: +299 34 51 92 – Fax: +299 32 51 30 – Email: nun@nanoq.gl

I nedenstående oversigt ses alle lovpligtigtige indberetninger til Landslægeembedet. Oversigten er opdelt i indberetninger, som skal ske fortløbende og kvartalsvise indberetninger. Under oversigten findes detaljerede oplysninger om, hvad der skal indberettes og link til indberetningsskemaer.

Løbende indberetninger:

1. Fødselsanmeldelser

2. Indberetning af medfødte misdannelser

3. Canceranmeldelser

4. Dødsattester

5. Individuelle indberetninger af smitsomme sygdomme, herunder tuberkulose

6. Indberetning af samrådsbeslutninger i abortsamråd

7. Indberetning af HIV-positive personer

8. Individuel indberetning af medicinbivirkninger og vaccinationskomplikationer

Kvartalsvise indberetninger

1. Svangerskabsafbrydelser uden samrådsbeslutning samt sterilisationer

2. Forbrug af kopieringspligtige lægemidler (Liste A lægemidler)

3. Indberetning af brug af tvang i psykiatrien

____________________________________________________________________________

1. Fødselsanmeldelser

Indberetning af fødsler skal ske til både den ledende jordemoder og til Landslægeembedet og udføres fortløbende af jordemødrene på blanketten Inuusumik Nalunaarut/Anmeldelse af fødsel, som findes i COSMIC.

2. Indberetning af medfødte misdannelser

Indberetninger af medfødte misdannelser skal ske til Landslægeembedet på følgende skemaer:

Anmeldelse af misdannelser påvist ved spontan abort eller provokeret abort efter 12. uge

Anmeldelse af medfødte misdannelser påvist under graviditeten eller ved fødslen indtil 5. levedøgn

Anmeldelse af medfødte misdannelser påvist efter 5. levedøgn og indtil udgangen af 5. leveår

3. Canceranmeldelser

Skemaet ligger i COSMIC

4. Dødsattester

Vejledning om udfyldelse og indberetning af dødsattester: ►Klik her 

5. Individuelle indberetninger af smitsomme sygdomme

Smitsomme sygdomme som er indberetningspligtige, indberettes på dette skema: ►Skema: Individuel anmeldelse af smitsomme sygdomme mv.

Det fremgår nederst af skeamet, hvilke sygdomme, som også skal indberettes telefonisk på tlf. 34 51 92 eller vagttelefonen, 55 35 61.

Indberetning af tuberkulose er omfattet af særlige regler. Anmeldelse skal ske via Landslægeembedet TB-database (https://tb.peqqik.gl ) som nærmere beskrevet i ► Tuberkulose - Diagnostik, behandling, kontrol og anmeldelse samt kontaktopsporing, vaccination og forebyggelse

6. Indberetning af samrådsbeslutninger i abortsamråd

Samrådsafgørelser indberettes fortløbende ved fremsendelse af afgørelsen til fax 32 51 30 eller Landslægeembedets e-mail nun@nanoq.gl

Indberetning af svangerskabsafbrydelser uden samrådsbeslutning samt sterilisationer skal ske kvartalsvis som beskrevet i afsnittet nedenfor (se under "Kvartalsvise indberetninger", pkt. 1).

7. Indberetning af nykonstaterede HIV-positive

Der anvendes følgende skema, som sendes til Landslægeembedet:
Skema - Indberetning af HIV-antistof positive personer

8. Indberetning af bivirkninger fra lægemidler

Lægemiddelstyrelsens skema til bivirkningsindberetning

 

Kvartalsvise indberetninger

1. Svangerskabsafbrydelser uden samrådsbeslutning samt sterilisationer

 

2. Forbrug af kopieringspligtige lægemidler

Reglerne blev ændret 1. februar 2018, hvor listen over lægemidler blev udvidet - se nærmere ►her.

Skema til kvartalsvis indberetning: ►WORD-version    ►pdf-version

Regelgrundlaget for indberetningen fremagår af ►Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 14. november 2005 om indberetning af oplysninger om forbrug af liste A lægemidler

3. Indberetning af brug af tvang i psykiatrien

_______________________________________________________

Sikkerhedsseler
Følgende attest bruges ved dispensation for brug af sikkerhedssele eller styrthjelm: ►Lægeattest - Dispensation for brug af sikkerhedssele  og ►lægeattest - Dispensation for brug af styrthjelm