airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skemaer til indberetninger mv

På denne side findes en oversigt over lovpligtige indberetninger til Landslægen samt link til skemaer, blanketter mv., som skal bruges.

Skemaer til indberetning mv. 

I nedenstående oversigt ses alle lovpligtigtige indberetninger til Landslægeembedet. Oversigten er opdelt i indberetninger, som skal ske fortløbende og kvartalsvise indberetninger. Under oversigten findes detaljerede oplysninger om, hvad der skal indberettes og link til indberetningsskemaer.

Løbende indberetninger:

 1.  Fødselsanmeldelser
 2. Indberetning af medfødte misdannelser
 3. Indberetning af brug af tvang i psykiatrien
 4. Canceranmeldelser
 5. Dødsattester
 6. Individuelle indberetninger af smitsomme sygdomme, herunder tuberkulose
 7. Indberetning af samrådsbeslutninger i abortsamråd
 8. Individuel indberetning af medicinbivirkninger og vaccinationskomplikationer
 9. Indberetning af HIV-positive personer

Kvartalsvise indberetninger

 1. Svangerskabsafbrydelser  samt sterilisationer
 2. Forbrug af kopieringspligtige lægemidler (Liste A lægemidler)

1. Fødselsanmeldelser 

Indberetning af fødsler skal ske til både den ledende jordemoder og til Landslægeembedet og udføres fortløbende af jordemødrene på blanketten Inuusumik Nalunaarut/Anmeldelse af fødsel, som findes i COSMIC.

2. Indberetninger af medfødte misdannelser 

Indberetninger af medfødte misdannelser skal ske til Landslægeembedet på følgende skemaer:

 • Anmeldelse af misdannelser påvist ved spontan abort eller provokeret abort efter 12. uge, klik her 
 • Anmeldelse af medfødte misdannelser påvist under graviditeten eller ved fødslen indtil 5. levedøgn, klik her 
 • Anmeldelse af medfødte misdannelser påvist efter 5. levedøgn og indtil udgangen af 5. leveår, klik her   

3. Canceranmeldelser 

Skema til anmeldelse til cancerregisteret, tryk her

4. Dødsattester 

Vejledning om udfyldelse og indberetning af dødsattester KLIK HER 

5. Individuelle indberetninger af smitsomme sygdomme  

Smitsomme sygdomme som er indberetningspligtige, indberettes på dette skema: ►Skema: Individuel anmeldelse af smitsomme sygdomme mv.

Det fremgår nederst af skemaet, hvilke sygdomme, som også skal indberettes telefonisk på tlf. 34 51 92 eller vagttelefonen, 55 35 61.

Indberetning af tuberkulose er omfattet af særlige regler. Anmeldelse skal ske via Landslægeembedet TB-database (https://tb.peqqik.gl ) som nærmere beskrevet i ► Tuberkulose - Diagnostik, behandling, kontrol og anmeldelse samt kontaktopsporing, vaccination og forebyggelse

6. Indberetning af samrådsafgørelser 

Skema til brug ved samrådsafgørelse om tilladelse til svangerskabsafbrydelse efter 12. uge

Samrådsafgørelse som word fil

Samrådsafgørelse som pdf fil

Skemaet er til brug for samrådsafgørelse i forbindelse med behandling af anmodninger om svangerskabsafbrydelse efter 12. svangerskabsuge - eller hvor nedsættelse af et samråd i øvrigt er krævet i lovgivningen.

Samrådets sammensætning og kompetence er reguleret af lovgivningen. Det har tidligere været op til de enkelte samråd at udforme samrådsafgørelsen. Det har give anledning til uklarheder.

Skemaet skal derfor være en hjælp til de givne fagpersoner, som er involveret i de tilfælde, hvor der skal nedsættes et samråd i forbindelse med stillingtagen til tilladelse til svangerskabsafbrydelse.

Skemaet udfyldes og underskrives af samrådets medlemmer, indscannes og indgår som en akt i patientjournalen. En kopi af det underskrevne skema skal fremsendes til Landslægeembedet, nun@nanoq.gl, både ved tilladelser og afslag. Svangerskabsafbrydelser efter 12. svangerskabsuge skal også indgå i de kvartalsvise indberetninger af alle svangerskabsafbrydelser.

Indberetning af alle svangerskabsafbrydelser samt sterilisationer skal ske kvartalsvis som beskrevet i afsnittet nedenfor (se under "Kvartalsvise indberetninger", pkt. 1).

7. Indberetninger af tvang i psykiatrien 

Ved indberetning af tvang i psykiatrien, kontaktes Landslægeembedets på mail nun@nanoq.gl

8. Indberetning af HIV-positive personer 

Der anvendes følgende skema, som sendes til Landslægeembedet.
Skema - indberetning af HIV-antistof positive personer

9. Indberetning af bivirkninger fra lægemidler 

Lægemiddelstyrelsens skema til bivirkningsindberetning, klik her

10. Sikkerhedsseler 

Sikkerhedsseler
Følgende attest bruges ved dispensation for brug af sikkerhedssele eller styrthjelm:


Kvartalsvise indberetninger 

 1. Svangerskabsafbrydelser samt sterilisationer, Word-version
 2. Forbrug af kopieringspligtige lægemidler. Reglerne blev ændret 1. februar 2018, hvor listen over lægemidler blev udvidet - se nærmere ►her. Skema til kvartalsvis indberetning: ►WORD-version    ►pdf-version Regelgrundlaget for indberetningen fremgår af ►Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 14. november 2005 om indberetning af oplysninger om forbrug af liste A lægemidler
 3. Indberetning af brug af tvang i psykiatrien