airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Landslægens vejledninger for sundhedsprofessionelle

Landslægens Vejledninger for sundhedsprofessionelle er de officielle retningslinjer for sundhedsfaglig virksomhed i Grønland
Vejledningerne er anført i alfabetisk rækkefølge efter emne.

Vejledninger 

Anthrax
Vejledning vedr materiale til undersøgelse af anthrax ( miltbrand)

Blodtransfusion
Blodtransfusion - Vejledning vedrørende oprettelse og vedligehold af bloddonorkorps samt tapning og transfusion
Akut Livreddende blodtransfusion - til blødende patient hvor der ikke findes type-specifik donor eller "universaldonor" (O RH (D) neg)

Carnitin Transporter Defekt
Carnitin Transporter Defekt - Vejledning vedrørende CTD blandt færinger bosat i Grønland

Dokumentation
Dokumentation i Sundhedsvæsenet

Jern- og vitamintilskud til børn
Vejledning om jern- og vitamintilskud til børn

HIV
Rutinemæssig undersøgelse for HIV-antistof
Vejledning om anmeldelse af AIDS og indberetning af HIV-antistof undersøgelse og HIV-positive fund

Skema - indberetning af HIV-antistof positive personer

Hygiejne

Vejledning om håndhygiejne og arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren

Håndtering af lægemidler mv.
Ordination og håndtering af lægemidler samt medicingivning i Sundhedsvæsenet
Retningslinier for indberetning af bivirkninger og hændelser i forbindelse med anvendelse af lægemidler
Håndtering af lægemidler og medicingivning for ældre- og plejeboliger m.m.

Meningitis
Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit - Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling)

Misdannelser
Vejledning om indberetning af misdannelser

MRSA
Meticillin Resistent Stafylococcus Aureus (MRSA)

PCB
Vejledning om PCB i indeklima

Personundersøgelse
Vejledning - Retsmedicinske Personundersøgelser og PU-kit

Rabies
Vejledning vedrørende human rabiesprofylakse

Sikkerhedsseler og styrthjelm
Vejledning om dispensation fra pligt til at anvende sikkerhedssele
Vejledning om dispensation for brug af fastspændt styrthjelm under kørsel med motorcykel, snescooter eller knallert

Smitsomme sygdomme

Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv.

Telemedicin
Telemedicin - Vejledningom ansvarsforholdene

Tuberkulose
Tuberkulose- Diagnostik, behandling, kontrol, smitteopsporing, anmeldelse, vaccination og forebyggelse

Vaccinationer 

Andre skrivelser og notater