airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kalaallit Nunaani peqqinnissaq pillugu inatsisiliorneq

Denne underside er under udarbejdelse og dækker aktuelt ikke al gældende sundhedslovgivning i Grønland

Landslægens virksomhed  

Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnera, aaqqissuussaanera kiisalu peqqinnissamut tunngasutigut sullissisut aamma tarnip pissusaanik ilisimasallit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 27, 18. november 2010-meersoq Klik her

Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup sulinera pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7 15. juni 2017-imeersoq ►Klik her

Autorisationslovgivning 

Peqqissaasut sulisinnaatitaanerat sulinerallu pillugit Inatsisartut peqqussutissaannut nr. 7, 30. oktober 1995-imeersussamut ►Klik her

Peqqissaasut nunani allaneersut peqqinnissaqarfimmi atorfinitsitaasarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 22. april 1998-imeersoq ►Klik her

Anordning nr. 860 af 18. december 1991 for Grønland om ikraftsættelse af lov om udøvelse af lægegerning ►Klik Her

Lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger ►Klik her

Ligsynslov 

Anordning nr 533 af 6. september 1988 om ikrafttræden for Grønland af lov om ligsyn m.v. ►Klik her

Landslægens cirkulære nr. 18 af 21. december 1988 om ligsyn og udstedelse af dødsattester m.v. ►Klik her

Bekendtgørelse nr. 537 af 9. september 1988 for Grønland om lægers og andre personers adgang til at foretage ligsyn og udstede dødsattest ►Klik her

Lægemidler 

Nakorsaatit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 12. maj 2005-imeersoq Klik her

Nakorsaatit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinnissaanut Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 1. juni 2006-imeersoq (Nakorsaatit pillugit ataatsimiititaliap ingerlaavartumik nakorsaatinik akuerinnittarnissaanut periarfissaliissoq) Klik her

Nakorsaatit pillugit ataatsimiititaliaq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 25, 14. november 2005-imeersoq Klik her

Nakorsaatinik allattorsimaffimmi A-miittunik atuineq pillugu paasissutissanik nalunaarutiginninnissaq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23, 14. november 2005-imeersoq ►Klik her

Nakorsaatinik piniartarneq passussisarnerlu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 27, 14. november 2005-imeersoq Klik her

Nakorsaasiussanut allattuiffiit aamma nakorsaatissanut allagartat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 28, 14. november 2005-imeersoq Klik her

Lovgivning vedrørende svangerskabsafbrydelse, sterilisation og kastration 

Lov nr. 232 af 12. juni 1975 for Grønland om svangerskabsafbrydelse ►Klik her

Bekendtgørelse nr. 265 af 19. juni 1975 for Grønland om svangerskabsafbrydelse ►Klik her

Cirkulære om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse i Grønland ►Klik her

Lov nr 233 af 12. juni 1975 om ikraftsættelse for Grønland af lov om sterilisation og kastration. ►Klik her

Lov nr. 318 af 13. juni 1973 om sterilisation og kastration ►Klik her

Bekendtgørelse nr. 402 af 4. august 1975 for Grønland om sterilisation og kastration ►Klik her 

Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 

Tarnimikkut nappaatilinnik nammineersinnaajunnaarsitsineq allatigullu pinngitsaaliissummik iliuuseqarneq pillugu Inatsisartut Inatsisissaattut siunnersuut nr. 24, 3. december 2012-imeersoq Klik her

Tarnimikkut nappaatilinnik kiffaanngissusiiaaneq allatigullu pinngitsaaliissummik iliuuseqarneq pillugu Inatsisartut Inatsisaata allanngortinnera pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 3. juni 2015-imeersoq (Pinngitsaaliissummik katsorsarneqarnermi eqqarsarfissinneqarneq, Napparsimasunut siunnersortinik atorfinitsitsisarnermi aalajangiinissamut pisinnaatitsineq, Maalaaruteqartarneq aamma eqqartuussivilersuussisinnaaneq) ►Klik her

Tarnimikkut nappatilinnut immikkoortortaqarfimmi napparsimasup allagarsiaanik/nassiussarsiaanik, napparsimmavimmi inigisaanik, pigisaanik, timaalu satsillugu misissuineq, kiisalu pigisanik assigisaannillu arsaarinninneq suujunnaarsitsinerlu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 14, 2. december 2013-imeersoq ►Klik her
Tarnimikkut Nappaatillit Maalaarutaannik Aalajangiisartut suleriaasiat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 2. december 2013-imeersoq  ►Klik her

Namminersorlutik nalunaarutaat nr. 16, 26. august 2015-imeersoq Napparsimasunut siunnersortit pillugit ►Klik her

 Tarnimikkut Nappaatillit Maalaarutaannik Aalajangiisartut suleriaasiat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 2. december 2013-imeersoq ►Klik her

Tarnimikkut nappaatilinnik nammineersinnaajunnaarsitsinermut allatigullu pinngitsaaliissummik iliuuseqarnermut atatillugit ilisimatitsineq maalaaruteqarsinnaanermillu ilitsersuineq pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 16, 2. december 2013-imeersoq ►Klik her

Pinngitsaaliissummik unitsitsinermi periutsit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 17, 2. december 2013-imeersoq ►Klik her

Peqqinnissaqarfiup immikkoortuini pinngitsaaliissummik iliuuseqarnernik nalunaarsuiviit nalunaarsukkallu, pinngitsaliilluni iliuutsinik nalunaarsuineq nalunaarutiginninnerlu, kiisalu uninngavimmit angerlartitaanermut atatillugu isumaqatigiissusiorneq ataqatigiissaakkanillu pilersaarusiorneq pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 18, 2. december 2013-imeersoq ►Klik her

Klager over sundhedsvæsenet og sundhedsfaglig virksomhed 

CIRKULÆRE Nr. 13 af 19. december 2002 OM KLAGER OVER SUNDHEDSVÆSENETS SERVICE MV. ►Klik her
Napparsimasut Maalaarutaannik Aalajangiisartunut maalaaruteqartarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 14, 24. september 2012-imeersoq ►klik her

Lovgivning om smitsomme sygdomme, herunder seksuelt overførbare sygdomme 

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 20, 12. november 2001-imeersoq ►Klik her

Nappaatit tunillannartut atoqatigiinnikkut tunillaassuukkajunnerusut pitsaaliorneqarnerat siaruatsaaliorneqarnerallu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 17, 31. oktober 1996-imeersoq ►Klik her

Immundefekt syndromimik (AIDS) nappaateqalersimaneq HIV-llu uumasuaraanik tunillatsissimasinnaanermik misissuinerit nassaarnerillu pillugit Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfimmut nalunaaruteqartarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 4, 1. februar 1996-imeersoq ►Klik her

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaannut nr. 20-mut, 12. november 2001-imeersumut ilanngussap 1-ip allanngortinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 16, 13. september 2006-imeersoq ►Klik her

Meeqqanut suli atualinngitsunut perorsaanikkut inerikkiartuutaasunik ulluunerani neqerooruteqartarnermi nappaatit tuniluuttut pakkersimaarniarlugit iliuusissat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 5, 13. april 2010-meersoq►Klik her

Anmeldelse af cancersygdomme til Landslægeembedet 

Landslægens Cirkulære nr. 9 af 15.1.1987 om lægers anmeldelse til Cancerregistret af kræftsygdomme mv. ►Klik her

Patienters retsstilling og rettigheder  

Napparsimasut inatsisitigut inissisimanerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 31. maj 2001-imeersoq ►Klik her
Peqqinnissaqarfiup sullissineri il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 6. november 1997-imeersoq ►Klik her