airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgere

Sundhedsfaglige informationer til borgerne
 • Sundhed og sygdom på Sullissivik.gl

  Her finder du masser af nyttige oplysninger, hvis du er blevet syg og har brug for hjælp enten i Grønland eller i udlandet, eller hvis du har mistet en slægtning.

 • Vejledninger

  Denne side indeholder vejledninger og pjecer om sundhedsfaglige emner rettet til borgere

 • Ønsker du at klage?

  Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, som omfatter:

  Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling, fødselshjælp, pleje, forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient, information om og samtykke til behandling, journalføring, sundhedspersoners tavshedspligt, lægeerklæringer