Arkiv

11. marts 2016

Zikavirus infektion

Der har siden 2015 været et udbrud af Zikavirus i Syd - og Mellemamerika. Zikavirus overføres ved stik af  Aedes myg. Aedesmyggen er primært udbredt i tropiske og subtropiske områder. Zikavirus er ikke naturligt forekommende i Grønland, og der er ikke risiko for smitte mellem mennesker ved normal social kontakt, men der har været enkelte rapporter om mulig smitte ved samleje.

Risikoen for, at den grønlandske befolkning bliver smittet med Zikavirus, er til stede ved rejser især i Syd- og Mellemamerika. Tiden der går fra man smittes til man evt. får symptomer kan være op til tre uger. Der er ingen behandling mod smitten. Infektionen er sædvanligvis mild med ingen eller få dage med influenzalignende symptomer såsom feber, led-og muskelsmerter hovedpine og øjenbetændelse. 

Imidlertid er der mistanke om, at infektion med Zikavirus hos gravide øger risikoen for, at fostret får misdannelser af hoved og hjerne.

Landslægeembedet giver følgende råd:

Råd til alle rejsende

Ved rejser, der ikke kan udskydes, skal man være omhyggelige med at beskytte sig mod myggestik. Dette indbefatter:

  • Myggeolie eller myggespray, påsmøres gerne flere gange dagligt. Overveje at sprøjte boligen med et insektmiddel
  • Lange bukser og lange ærmer samt sokker
  • Brug af myggenet om natten i ikke afskærmede rum. Nettene skal helst være imprægnerede.
  • Mænd bør anvende kondom i to måneder efter at han er kommet sig og over en eventuel infektion med Zikavirus, såfremt partneren er gravid.

Råd til kvinder der planlægger graviditet eller er gravide

  • Såfremt gravide, eller kvinder der påtænker at blive gravide, ønsker at rejse til nævnte områder, rådes de til at udskyde rejsen indtil efter graviditeten.
  • Gravide, som har rejst i de berørte lande, bør efter hjemkomsten orientere jordemoder og læge om opholdet.
  • Såfremt kvinder der har rejst i de berørte områder planlægger graviditet anbefales det at vente 2 måneder efter hjemkomsten med at blive gravid.

Råd til mænd der kommer hjem fra områder med udbrud af Zikavirus

Man ved endnu så lidt om en eventuel seksuel overførelse af smitte, at det på nuværende tidspunkt som en ekstra sikkerhed anbefales, at mænd, der kommer hjem fra områder med udbrud af Zikavirus, og som har en partner, der er gravid eller i risiko for at blive det:

  • Anvender kondom i 28 dage efter hjemkomst, hvis ikke han har haft symptomer forenelige med Zikavirusinfektion.
  • Anvender kondom i seks måneder, efter at være kommet sig over en påvist infektion med Zikavirus

Retningslinjer til sundhedspersonale om Zikavirus

Den danske Sundhedsstyrelse har den 29. januar 2016 udgivet retningslinjer og flowcharts for sundhedspersonale vedrørende håndtering af gravide, der har rejst i områder med udbrud af Zikavirus. Det anbefales at følge retningslinjerne i relevant omfang. 

 

Udfasning af midlertidige ændringer i børnevaccinationsprogram

15.12.2014

I henhold til Landslægeembedet skrivelse af 9. januar 2014 blev det, på baggrund af produktionsvanskeligheder på Statens Serum Institut, nødvendigt at ændre 5-års vaccinationen således, at der i stedet for DiTeKiPol Booster anvendes DiTeKi Booster plus Poliovaccine som monovaccine. Læs mere

 

Det Psykiatriske Patientklagenævn i Grønland offentliggør sin første årsberetning.

09-10-2014

Det Psykiatriske Patientklagenævn blev etableret 1. juli 2013 i forbindelse med ikraftsættelse af Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (Psykiatriloven). Det Psykiatriske Patientklagenævn er oprettet i henhold til Psykiatrilovens § 41.

Nævnet består af en advokat som formand, Landslægen og en repræsentant fra en patientforening, der repræsenterer de sindslidende. Landslægeembedet varetager Det Psykiatriske Patientklagenævns sekretariatsopgaver. Nævnets opgaver er at behandle klager over tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, personlig skærmning der uafbrudt varer mere end 24 timer samt aflåsning af døre i afdelingen.

Nævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om dets virksomhed. Årsberetningen for 2013 kan ses på Landslægeembedets hjemmeside www.nun.gl under ”Udgivelser”.

Ved spørgsmål kontakt: Advokat Anita Strauss Sørensen Tlf.: 321370 Mail: as@nuna-law.gl

 

Udbrud af ebola i Vestafrika

06-09-2014 (opdateret 30-01-2015)

Ebola-1

I slutningen af marts 2014 blev der rapporteret udbrud af ebola-blød-ningsfeber i det vestafrikanske land Guinea. Siden har sygdommen spredt sig uventet voldsomt, og i Guinea og i nabolandene Liberia og Sierra Leone er sygdommen vidt udbredt og med et intens smitteforløb. Der er endvidere set tilfælde i Nigeria, Senegal og Mali. Nigeria og Senegal er nu meldt smittefri af WHO, da der ikke er set tilfælde inden for 42 dage (2 x max. Incubationstid). I Mali er der ligeledes snart gået 42 dage efter at den sidste patient testedes negativ.

læs mere

se også Landslægeembedets Retningslinjer for håndtering af ebolavirus sygdom (EVD)

 

Ebola - spørgsmål og svar

opdateret 25-09-2014

Ebola

Hvad er ebola?

Ebolavirussygdom er en infektionssygdom med meget høj dødelighed.

Der er i øjeblikket et udbrud af ebolavirussygdom i de vestafrikanske lande Liberia, Sierra Leone og Guinea, og der er set nogle få tilfælde i Nigeria og Congo. Udbruddet i Congo er et separat udbrud, som ikke kan relateres til udbruddet i Vestafrika.

læs mere