Ønsker du at klage?

Sundhedsfaglig Behandling 

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, som omfatter:

Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling, fødselshjælp, pleje, forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient, information om og samtykke til behandling, journalføring, sundhedspersoners tavshedspligt, lægeerklæringer.

Sådan klager du over den sundhedsfaglige behandling

Klageskema

Serviceniveauet

Du kan klage over serviceniveauet, hvis klagen drejer sig om:

Sundhedsvæsenets service, herunder:

• Personalets opførsel

• Lokaleforhold

• Konsultationens åbningstider

• Ventetider

Sådan klager du over serviceniveauet i sundhedsvæsenet

Klageskema

Anmod om erstatning

Du kan anmode om erstatning, når:

• en sundhedsperson har begået en fejl i forbindelse med den sundhedsfaglige behandling af dig

• du har fået medhold i din patientklage om, at der er blevet begået en sundhedsfaglig fejl

• du har lidt en personskade, som er en direkte følge af den begåede sundhedsfaglige fejl

Sådan anmoder du om erstatning fra sundhedsvæsenet

Klageskema