Årsberetninger

Landslægeembedet har besluttet, at der fra år 2017 ikke længere udgives årsberetninger, som tidligere år. Dette skyldes, at Landslægeembedet har samarbejde med f.eks. Grønlands Statistik, Nordisk Medicinsk Statistisk Komité og NORDCAN, hvorfra detaljerede udtræk kan foretages af brugeren selv.

Derimod lægges oversigter over tallene ud i specifikke udgivelser og der henvises til websider, hvorpå oplysningerne kan forefindes.

Således vil der på hjemmesiden være data, som er præsenteret for forskere, sundhedsfagligt perso-nale og politikere. Der vil være fokus på sygdomme og andre sundhedsfaglige forhold, der har en opadgående eller nedadgående tendens.

Eksempel vedrørende befolkningsstatistik

De emner, som normalt er inkluderet i Landslægeembedets årsberetning under Befolkningsstatistik er i de senere år blevet trukket fra Grønlands Statistik. www.stat.gl

Derfor er det besluttet at begrænse sig til at henvise dertil.

F.eks. tabel 1 om Befolkningsudvikling. Den findes på linket: http://bank.stat.gl/bedst1

Her kan man videre pege-klikke sig frem til den nyeste udgave.

Eksempel vedrørende smitsomme kønssygdomme.

Her giver Landslægeembedet tallene til Grønlands Statistik. På www.stat.gl forefindes Statistikbanken. Herunder er der flere tabeller, hvorfra udtræk på ønskede variabler kan vælges.

Under Statistikbanken, går man videre ind under "Sundhed" og dernæst vælges "Landslægeembedet".